Annonce
Holstebro Onsdag

Boligejernes grundskyld stiger i 2021

De fleste boligejere skal ikke have flere penge op af lommen fra 2021. Det skyldes, at et politisk flertal har besluttet, at stigningen i grundskylden fra 2018 skal indefryses, indtil ejerne sælger boligen. Arkivfoto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
Den gennemsnitlige boligejers grundskyld stiger her i det nye år. Men stigningen varierer både fra kommune til kommune og mellem huse og ejerlejligheder. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.
Annonce

Økonomi: Grundskylden vil stige med cirka 650 kroner for en gennemsnitlig boligejer i 2021. Det svarer til en stigning på cirka 6,3 procent.

Det viser beregninger, som Finans Danmark har foretaget på baggrund af en særkørsel fra Danmarks Statistik.

Ejendomsskat, der også kaldes for grundskyld, er en skat, som man som boligejer skal betale til kommunen.

De største stigninger i grundskylden findes nord for København i Rudersdal og Hørsholm kommuner, mens de mindste stigninger findes i Morsø og Aabenraa kommuner, oplyser Finans Danmark.

Ifølge beregningerne stiger grundskylden i Holstebro Kommune i gennemsnit med 380 kroner i 2021. For huse stiger grundskylden i gennemsnit med 400 kroner, mens stigningen for ejerlejligheder ligger på 140 kroner.

- Mange boligejere kan forvente at se et større beløb på ejendomsskattebilletten for 2021, som de modtager fra deres kommune. For en gennemsnitlig boligejer vil grundskylden nemlig stige med 650 kroner. Det betyder, at grundskylden i 2021 vil udgøre cirka 11.040 kroner for en gennemsnitlig boligejer, siger Ane Arnth Jensen i en kommentar.

Hun er viceadministrerende direktør i Finans Danmark, der er en interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

Annonce

Under landsgennemsnit

Der er store kommunale forskelle på, hvor meget grundskylden stiger for den enkelte boligejer, og der er også stor forskel på, om boligejeren bor i hus eller lejlighed.

En gennemsnitlig husejer står til at stige cirka 760 kroner i grundskyld, mens en lejlighedsejer står til at stige cirka 320 kroner.

Mere om boligskat

Med boligforliget i 2017 blev det politisk bestemt at indføre en midlertidig indefrysningsordning for grundskyld. I perioden fra 2018 og frem til det nye boligskattesystem, som forventes at træde i kraft i 2024, indefryses stigninger i grundskylden automatisk – ud over en bagatelgrænse på 200 kroner per ejer.

Boligejerne beskattes i dag med en grundskyldspromille, der fastsættes hvert år. Promillen betales af den seneste offentlige vurdering af boligejernes grund.

Da ejendomsvurderingssystemet er blevet nedlagt, er den seneste grundværdi i dag 2011-vurderingen.

Fra 2003 har der dog været et såkaldt skatteloft over grundskylden. Det har medført, at mange boligejere i dag betaler grundskyld af en lavere grundværdi end 2011-vurderingen.

Siden 2003 har den grundvurdering, der ganges med grund-skyldspromillen for at finde grundskylden, nemlig maksimalt kunne stige med den såkaldte reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Reguleringsprocenten kan højst udgøre syv procent og udgør i 2021 6,4 procent.

Ingen kommuner har valgt at ændre grundskyldspromillen fra 2020 til 2021.

I Holstebro Kommune ligger stigningen i grundskylden altså under landsgennemsnittet, og det gælder også for nabo-kommunerne, Struer og Lemvig:

I Lemvig Kommune stiger grundskylden i gennemsnit med 250 kroner i 2021. For huse stiger grundskylden i gennemsnit med 230 kroner, og for ejerlejligheder er stigningen i gennemsnit på 110 kroner.

I Struer Kommune ligger den gennemsnitlige stigning i grundskylden på 300 kroner i 2021. For huse er det i gennemsnit en stigning på 320 kroner og for ejerlejligheder på 120 kroner.

I bunden af opgørelsen ligger Morsø Kommune med en gennemsnitlig stigning på 60 kroner og Aabenaa Kommune med 170 kroner.

De største stigninger ses i Frederiksberg og Rudersdals kommune med gennemsnitlige stigninger på henholdsvis 3310 og 2770 kroner.


Stigninger i grundskyldsbetalingen indefryses nemlig og skal først betales, når ejerne sælger boligen. Men man skal som boligejer være opmærksom på, at man kan have et lån hos kommunen.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør


Annonce

Rente- og gebyrfrit lån

Langt de fleste boligejere skal dog ikke have flere penge op af lommen i 2021. Det skyldes, at stigningen i grundskylden fra 2018 er blevet indefrosset som et rente- og gebyrfrit lån hos kommunen, indtil ejerne sælger boligen.

- Boligejerne skal ikke være bange for at blive beskattet ud af deres bolig som følge af en større grundskyldsregning. Stigninger i grundskyldsbetalingen indefryses nemlig og skal først betales, når ejerne sælger boligen. Men man skal som boligejer være opmærksom på, at man kan have et lån hos kommunen, siger Ane Arnth Jensen og fortsætter:

- Fra andet halvår 2021 forventes indefrysningsordningen at blive frivillig. Boligejerne vil derfor kunne vælge at indfri deres lån hos kommunen, og efterfølgende løbende betale deres fulde grundskyldsregning.

Der vil dog også være boligejere, der slet ikke vil opleve en stigning i grundskylden i 2021, ligesom der vil være boligejere, der stiger meget mere end gennemsnittet. Hvis boligejeres grundskyld ikke stiger, skyldes det, at de allerede i dag betaler grundskyld af den seneste grundvurdering, forklarer Finans Danmark.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce