Annonce
Holstebro Onsdag

Flere begraves uden præst og salmer

Danmarks Statistik oplyser, at der i 2018 var færrest borgerlige begravelser i Herning Nordre Provsti, hvor blot tre procent af samtlige begravelser var borgerlige. Arkivfotos
Tendensen med flere borgerlige begravelser slår dog ikke så markant igennem i Viborg Stift. Her ligger andelen langt under landsgennemsnittet med kun hver fjortende begravelse, der holdes uden kirkelig medvirken.
Annonce

Danmark/Holstebro: Flere og flere danskere forlader denne verden, uden at hverken kirke eller præst er involveret.

Antallet af borgerlige begravelser i Danmark steg fra 5184 i 2008 til 8622 i 2018 - det svarer til en stigning på 66 procent. Hver sjette begravelse i 2018 - 16 procent - var borgerlig, mens det for ti år siden kun var hver 11. begravelse - ni procent, der foregik uden gejstlig medvirken.

Det oplyser Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Mest udbredt er de borgerlige begravelser i Københavns Stift, som dækker over ni provstier - blandt andet Nørrebro, Vesterbro, Frederiksberg og Amagerbro. I det københavnske stift var hele 31 procent af alle begravelser i 2018 borgerlige. Herefter følger Helsingørs Stift, som dækker blandt andet Fredensborg, Rudersdal og Ballerup-Furesø provstier. I dette stift var 22 procent af alle begravelser borgerlige i 2018.

De kirkelige stifter kan yderligere deles ind i mindre provstier, hvor lokale forskelle i borgerlige begravelser bliver endnu tydeligere. Det provsti i Danmark, som har den højeste andel borgerlige begravelser, er Vor Frue-Vesterbro Provsti. Her var 38 procent af alle begravelser i 2018 borgerlige. Tendensen slår dog ikke så markant igennem i det midt- og vestjyske område. Færrest borgerlige begravelser fandt nemlig sted i Viborgs Stift, hvor Holstebro Provsti hører under. I Viborg Stift lå andelen langt under landsgennemsnittet med kun hver fjortende begravelse - syv procent, blev holdt borgerligt.

Borgerlig begravelse

En begravelse af en person, der ikke er medlem af folkekirken, kaldes en borgerlig begravelse. Ved den borgerlige begravelse må pårørende selv forestå ceremonien.

Den væsentligste forskel på en borgerlig og en kirkelig begravelse er, at man ved en borgerlig begravelse ikke kan bruge kirken som ramme for ceremonien eller have en præst til stede.

Pårørende må selv holde mindeceremonien for eksempel i deres stue, have eller et kapel.

Pårørende må grave urnen ned hjemme hos dem selv, hvis grunden er over 5000 kvadratmeter, og når de har fået tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Begravelser ved andre trossamfund samt frimenigheder indgår i statistikken som særskilt kategori og er dermed ikke med i tællingen af borgerlige begravelser.

Kilder: Kirkeministeriet, Begravelse.dk og Viborg Stifts Begravelsesvejledning

Annonce

Flere borgerlige på vej

Selv om der er færre borgerlige begravelser i Viborg Stift end i det københavnske område, så foregår der altså også begravelser uden præst og salmer i det midt- og vestjyske område.

- Vi har en borgerlig begravelse cirka en gang om måneden, fortæller Hartvig Gaardhøje, der driver den 107 år gamle bedemandsforretning Gaardhøje i Holstebro.

I gennemsnit dør 51.000 mennesker om året i Danmark, og i Holstebro dør der omkring 545 om året. Bedemandsforretningen på Viborgvej i Holstebro har i gennemsnit godt en begravelse om dagen året rundt.

- Men der bliver flere og flere af de borgerlige begravelser, tilføjer Hartvig Gaardhøje, der er tredje generation i bedemandsforretningen.

De borgerlige begravelser - der altså holdes uden gejstlig medvirken, som det hedder i fagsproget - holdes i Holstebro typisk i sygehuskapellet og i Viborgvejs Kapel.

Den væsentligste forskel på en borgerlig og en kirkelig begravelse er, at man ved en borgerlig begravelse ikke kan bruge kirken som ramme for ceremonien eller have en præst til stede.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce