Annonce
Holstebro Onsdag

Skolen, der kom i voksealderen

Mejrup Skole er vokset fra lille landsbyskole til i dag at huse knap 700 elever - helt præcist 692 elever. Her har avisens fotograf fanget nogle af dem ind i sin linse under børnenes leg i frikvarteret. Fotos: Johan Gadegaard
De seneste 15 år er antallet af elever på Mejrup Skole næsten fordoblet. Skolen er gået fra at være en mindre landsbyskole til at være en stor skole med knap 700 elever, men den ser ikke sig selv som en byskole. Nærmere som en forvokset landsbyskole.
Annonce

Mejrup: Dengang i 1990'erne stod vejnavnet Kobberupvej som adresse hos de fleste elever på skolen i Mejrup.

I dag er der langt større variation i vejnavnene. Mange af eleverne på Mejrup Skole bor sammen med deres familier i de parcelhuse og rækkehuse, som der er bygget mange af på de nye udstykninger omkring byen.

Mejrup er dermed gået fra at være en landsby til et større bysamfund, der efterhånden vokser sammen med Holstebro.

Det stigende befolkningstal smitter naturligvis også af på skolen i Mejrup, der i løbet af de seneste 15 år næsten har fordoblet sit elevtal.

- Vi ser os selv som en forvokset landsbyskole, fortæller skolens leder Tom Pedersen.

Holstebro Onsdag mødte i sidste uge skolelederen sammen med to lærere og en elev for at tegne et portræt af en skole, der må siges at være kommet i voksealderen.

Mere om skolen

Der er 16 folkeskoler i Holstebro Kommune med omkring 6600 folkeskoleelever.

På Mejrup Skole går der 692 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.

Skolen i Mejrup er bygget i 1954 og har altså 65 år på bagen.

I Mejrup Skoledistrikt var der den 1. januar 2004 en befolkning på 2336 personer, hvor af de 453 var skolebørn i alderen fra seks til 16 år.

Den 1. januar 2019 var befolkningstallet i skoledistriktet steget til 3670 personer, hvoraf de 708 var skolebørn.

Kilde: Holstebro Kommune.

Annonce

Fire spor på vej

- Vi er en stor skole, men skolen har stadig karakter af at være en landsbyskole. Børnene går i skole der, hvor de bor, og skolen modtager stort set kun børn fra én og samme børnehave, forklarer Tom Pedersen.

I dag går der helt præcist 692 elever på skolen fra børnehaveklasserne og op til 9. klasserne, og der er ansat omkring 70 personer som lærere, pædagoger og administrativt personale.

- Hvis vi ser bort fra specialklasser, er vi den næststørste skole i kommunen, siger Tom Pedersen og fortæller, at kun Nørre Boulevard Skolen kan mønstre flere elever end skolen i Mejrup, hvor der kun er en enkelt årgang med to spor. Resten har tre spor - altså tre klasser på hver årgang.

- Og vi er på vej til at få fire spor. Næste år vil vi have fire 8. klasser, fortæller skolelederen, der har siddet i skolens chefstol de seneste to år.

De to lærere, der har indvilget i at tage en snak med avisen, har fulgt skolens udvikling i flere år:

René Larsen, der underviser i historie, kristendomskundskab og matematik, har været lærer i Mejrup siden 2004, og Karin Green, der underviser i dansk på mellemtrinnet, har været lærer på skolen i 25 år.

Annonce

Overbygning fra Skave

- Dengang jeg begyndte som lærer på skolen, var der omkring 360 elever på skolen, kun ét spor og kun elever op til og med 7. klasse, siger Karin Green, der dengang midt i 1990'erne havde 19 elever i sin første klasse.

- De 16 af dem boede på Kobberupvej, men siden er byen jo blevet kæmpestor, fortæller læreren, der selv bor i Mejrup sammen med sin familie.

Hendes kollega, René Larsen, har i alle sine 15 år på skolen pendlet til skolen fra hjemmet i Skive.

- Dengang var jeg gårdvagt, og i kraft af det arbejde kendte jeg navnene på alle børnene. Det gør jeg ikke mere. Der er simpelthen for mange elever, siger matematiklæreren.

Han tror på, at skolen har stor betydning for, om nye forældre har lyst til at bosætte sig i området omkring Mejrup.

Skolens vokseværk hænger ikke blot sammen med de mange nye tilflyttere i nybyggerkvartererne, men også med det faktum, at overbygningen i Skave i sommeren 2013 blev flyttet til Mejrup.

Mejrup-skolen er delt op i tre afdelinger: Indskolingen fra børnehaveklasserne til 3. klasserne, mellemtrinnet med 4. til 7. klasserne og overbygningen med 8. og 9. klasserne.

Skolen i Mejrup er delt op i tre afdelinger - med de yngste, dem i midten og de ældste elever. Her er børnene ved at gøre klar til udendørs leg i regnvejr.
Annonce

Nye venner

- Vi forsøger at passe på, at vi ikke bliver flere små skoler i én, fortæller skolelederen.

- Vi holder for eksempel fælles pauser, siger René Larsen og fortæller, at skolen også holder emneuger på tværs af årgangene. For på den måde at give eleverne mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs af de tre afdelinger.

- Jeg kan - stort set - navnene på alle skolens elever, siger Aia Byskov-Nielsen, der også er hjulpet af at have yngre søskende og fritidsjobbet som barnepige.

Aia er 14 år, går i 8. klasse og er formand for overbygningens elevråd. Sammen med sin far og mor boede hun som helt lille i Ellebæk, men da hun var fem år, og lillesøster var på vej, købte familien hus på adressen Lille Claus i nybyggerkvarteret. Aia har derfor tilbragt hele sin skoletid i Mejrup.

- Det føles ikke som en stor skole, men det kan da godt være lidt svært for lærerne at kende navnene på alle eleverne, tilføjer Aia.

Efter 7. klasse bliver klasserne opløst, og nye klasser bliver dannet med et miks af elever fra skolerne i Mejrup, Borbjerg og Skave.

- Vi piger græd rigtigt meget, da vi skulle skifte klasser, men der gik jo kun to uger, så havde alle fået nye venner, og i dag tænker vi ikke over, hvor klassekammeraterne bor, fortæller elevrådsformanden, der føler, at der er et tæt og godt sammenhold mellem eleverne på skolen.

- Vi respekterer hinanden, og pigerne er også gode venner med drengene, fortæller hun.

Efter 7. klasse bliver klasserne på Mejrup Skole opløst, og nye klasser bliver dannet med et miks af elever fra skolerne i Mejrup, Borbjerg og Skave.
Annonce

Skjorten strammer

De to lærere, der har været med hele vejen fra den mindre skole til den store skole, har oplevet vokseværket sådan lidt i etaper, og det at der for eksempel er flere lærere, der underviser i samme fag, har givet lærerne større mulighed for at sparre med andre.

- Før i tiden holdt vi nogle få møder med andre lærere fra andre skoler i løbet af året, men nu sidder vi jo lige over for hinanden, når vi spiser sammen, hver dag, og med flere lærere kommer der flere idéer på bordet, forklarer René Larsen, der ikke synes, at skolen er for stor.

- Men skjorten begynder at stramme i forhold til lokaler og plads, mener han.

- Vi har ikke et sted, hvor vi kan samle alle skolens elever, tilføjer hans kvindelige kollega.

Når man ser bort fra specialklasser er Mejrup Skole den næststørte af de 16 folkeskoler i Holstebro Kommune.
Annonce

- Vi holder vejret

Skolen i Mejrup håber derfor på, at den snart får mulighed for at få bygget nye kvadratmeter til.

- Lige nu holder vi vejret, mens vi venter på en politisk godkendelse af byggeplanerne, fortæller Tom Pedersen.

Skolen mangler klasselokaler og faglokaler til undervisning i for eksempel fysik, musik og billedkunst, og på skitsebrættet er der tegnet mellem 1200 og 1300 nye kvadratmeter.

Skolen håber på, at den pavillon, der - da den blev bygget for 25 år siden, blev opført som midlertidig - vil blive revet ned og erstattet af en ny bygning.

- Elevtilgangen til skolen har ikke toppet endnu, og vi skal nok finde pladsen til at udvide skolen, lover skolelederen.

- Det føles ikke som en stor skole, men det kan godt være lidt svært for lærerne at kende navnene på alle eleverne, siger Aia Byskov-Nielsen på 14 år, der er formand for skolens elevråd.
Fire repræsentanter for Mejrup Skole: To lærere, en elevrådsformand og en skoleleder: Fra venstre er det René Larsen, Karin Green, Aia Byskov-Nielsen og Tom Pedersen. Foto: Ninna Pirchert
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro Onsdag

Ti år med forandringer

Annonce