Annonce
Holstebro Onsdag

Sommerudflugt: Oplev det gemte og glemte kalkværk

Jens Nymose (til venstre) og Søren Winther har sammen med andre ildsjæle brugt mange arbejdstimer på at gøre Sevel Kalkværk til et udflugtsmål. Foto: Morten Stricker
Geopark Vestjylland har udpeget 48 geosites - særligt spændende geologiske områder - i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Et af dem er det gamle og forladte kalkværk ved Bjergby, som kunne være et mål for en udflugt.
Annonce

Bjergby: Gemt for de fleste og glemt af endnu flere.

Sådan lå Sevel Kalkværk hen i godt 50 år. Kalkværket fungerede nemlig fra 1891 og frem til 1960, men efter at udvindingen af kalk hørte op, blev der stille på det før så aktive område. Forfaldet begyndte, og træer, buske og ukrudt tog over efter arbejdere, skovle, ovne og tipvogne på skinner.

Men i 2011 tog lokale ildsjæle initiativ til at stoppe forfaldet og bevare det gamle kalkværk for eftertiden. Sevel Kalkværks Venner blev stiftet, og siden har kalkværksvennerne fundet sammen med nye samarbejdspartnere, nemlig Holstebro Kommune og Geopark Vestjylland i arbejdet for at genskabe så meget af den lokale industrihistorie, at kalkværket kunne blive et besøg værd både for lokale og turister.


Tag madpakken med, se kalkværket og gå eventuelt en tur rundt om Stubbegaard Sø eller bare ned til søen - det er en god mulighed for at få en naturoplevelse i istidslandskabet.

John Clausen, frivillig i Geopark Vestjylland.


Sevel Kalkværk, der altså ligger i landsbyen Bjergby, åbnede for publikum i 2017 og er nu et af de 48 geosites, som Geopark Vestjylland har udpeget som særligt spændende geologiske områder, der er et besøg værd.

Jens Nymose (til venstre) og Søren Winther forklarer om processen med at brænde kalken i ovnene. Foto: Morten Stricker

- Tag madpakken med, se kalkværket og gå eventuelt en tur rundt om Stubbegaard Sø eller bare ned til søen - det er en god mulighed for at få en naturoplevelse i istidslandskabet, lyder opfordringen fra John Clausen, der er frivillig i - og initiativtager til geoparken.

- Tag en folder fra foldeholderen med og få forklaringer undervejs, tilføjer han.

Annonce

Oldefar omkom

Sammen med sin makker, Søren Raarup, der også er frivillig i geoparken, har han på en regnvåd sommerdag inviteret avisen ud til det gamle kalkværk, hvor to af de lokale indsjæle er mødt op som dagens guider på rundvisningen i geositet:

Søren Winther, der er formand for Sevel Kalkværks Venner, har sin virksomhed lige ved siden af det gamle kalkværk. Det var Sørens Winthers far, der i sin tid købte kalkværket med det formål at få en produktion i gang.

- Han drænede og gjorde klar, men han kom aldrig i gang med at grave. Han blev købt ud af De Jydske Kalkværker, fordi de var bange for konkurrencen, og så var der vist også noget med miljømyndighederne, fortæller Søren Winther.

Mere om geositet

Geopark Vestjylland skriver blandt andet om sit geosite nummer 45:

Sevel Kalkgrav og kalkværk ligger få hundrede meter nord for Holstebro-Viborg hovedvejen ved Bjergby.

Der er tale om en større, nedlagt kalkgrav, hvor der er flere ruiner af mindre kalkovne samt en større ringovn. Sitet omfatter dels selve kalkgraven og dels det tilstødende kalkværksområde med ovnene.

Kalken på sitet ligger højt i jordlagene ligesom ved de to øvrige kalkgrave, Bjørndal Kalkgrav og Hjerm Kalkgrav. Det skyldes, at Danienkalken er skubbet op af kilometer høje saltstrukturer i undergrunden.

Kalkgraven befinder sig umiddelbart uden for Hovedopholdslinjen, hvor området først har været dækket af smeltevandssand og grus fra Sønderhede smeltevandskeglen og efterfølgende af sand og grus fra Karup- og Hjelm Hede smeltevandssletten, der skar sig ned i Sønderhedesletten i den fase, hvor smeltevandet fra Dollerup/Skelhøje fandt vej nordpå til Venø Bugt.

Endvidere befinder kalkgraven sig umiddelbart uden for udmundingen af Stubbergård Sø - Flynder Sø tunneldalen, men smeltevandskeglen herfra er på stedet eroderet af Karupfloden og erstattet af smeltevandsaflejringer fra denne.

Den anden rundviser er Jens Nymose. Han er også med i kalkværksvennerne og arbejder som selvstændig konservator. Han bor i det gamle mejeri i Herrup sammen med sin kæreste, Tenna Kirkeby.

Og hun har en familiemæssig tilknytning til det gamle kalkværk. Det var nemlig Tennas  oldefar, Jeppe Christensen, der i 1911 omkom i en arbejdsulykke i kalkværket, da jord, kalk og flint styrtede ned over arbejderne.

Annonce

Største arbejdsplads

I formidlingshuset er der læ for regn og skygge for solen, og her kan man spise den medbragte madpakke og læse om kalkværket. Man kan snuppe en af de foldere, der ligger i træhuset, og med den i hånden følge kalkens vej.

Halvdelen af bygningsmassen fra den gamle kalkværk står i dag tilbage og vidner om en svunden tid. Som gæst kan man blandt andet se tre af de gamle ovne, hvor kalken blev kørt ind på tipvogne på skinner på højen og tippet ned i ovnene for at blive brændt.

Det er kun de to af de tre ovne, der er blevet restaureret. Den tredje og sidste ovn var nemlig for forfalden til at redde og for bekosteligt at få sat i stand.

- Ovnen står tilbage og viser forfaldet, fortæller Jens Nymose på vej ud til ovnene, der oprindeligt stod under tag - dengang produktionen på kalkværket tog fart, og værket havde betydning for hele egnen.

I perioden fra 1911 og frem til 1950 nåede arbejdsstyrken nemlig op på 40 ansatte, og Sevel Kalkværk var dermed egnens største arbejdsplads.

Et hårdt arbejde, der helt frem til slutningen af 1950'erne blev udført med skovle, hakker og stager, og kalken blev transporteret med trillebør og hestetrukne vogne fra kalkgravene til ovnene.

Annonce

Kultur- og industrihistorie

- Det er et stykke kultur- og industrihistorie, vi prøver at bevare, fortæller Jens Nymose, der sammen med en flok andre frivillige har lagt mange timer i genskabe mindet om den gamle arbejdsplads.

Mere om Geopark Vestjylland

I 2011 tog John Clausen, en lokal ildsjæl fra Lemvig, initiativ til oprettelse af Geopark Vestjylland i et samarbejde med Lemvig, Struer og Holstebro kommuner.

Efter en indledende fase blev der i efteråret 2015 oprettet et sekretariat med det formål at få udarbejdet en ansøgning til Unesco om godkendelse af Geopark Vestjylland som Unesco Global Geopark, der kan tjene som et stærkt varemærke for området.

Geoparken udvikles i et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, turistorganisationerne og områdets mange frivillige kræfter.

Geoparken ledes af en styregruppe med et sekretariat, der er placeret på Lemvig Rådhus.

En geopark er et område, der omfatter en særlig geologisk arv og en bæredygtig strategi for udvikling af området.

Geoparker er et forholdsvist nyt begreb i Danmark. Den første og hidtil eneste internationalt anerkendte geopark i Odsherred blev indviet i 2014.

- Vi søgte fondsmidler og fik mellem 350.000 og 400.000 kroner fra blandt andet LAG - landdistrikts- og EU-fondsmidler , fortæller de to rundvisere.

Et vigtigt element i processen med restaureringen var, at Geopark Vestjylland gik ind i arbejdet som en slags blåstempling af projektet, fordi geoparken så Sevel Kalkværk som et bevaringsværdigt eksempel på en geologisk funderet kulturarv - og som den sydøstlige port til Geopark Vestjylland.

Som et lille kuriosum vrimler det i græsset omkring de gamle ovne med vinbjergsnegle, der er en spiselig snegleart. - Restaurant Noma får sikkert snart en filial her, lyder en spøgefuld kommentar under rundvisningen. Foto: Ninna Pirchert

- Før 1840 var der stort set ingen byer her i området - kun den jyske hede, fortæller Søren Raarup og forklarer, at bønderne efter den tid begyndte at tjene penge på salg af korn.

Det satte gang i udviklingen med jernbaner, veje og industrialisering, der fik byer til at rejse sig. Og her var teglværker og kalkværker med til at skaffe byggematerialer.

- I Geopark Vestjyllands område var der tre kalkværket - Sevel, Hjerm og Bjørndal Kalkværk. Sidstnævnte ligger på Thyholm, fortæller den tidligere skolelærer.

Annonce

Klar til fase to

Sevel Kalkværks Venner håber snart at kunne gå i gang med fase to.

- I samarbejde med Geopark Vestjylland vil vi gerne fortælle historien om kalkgravene. De er nu groet til i græs, men man kan fornemme dem, siger Jens Nymose, der ser frem til at kunne fortælle gæsterne mere om geologien i kalkgravene.

Du finder Sevel Kalkværk på adressen Hækvej 7, 7830 Vinderup - for nylig er adressen ændret til Bjergbyvej 8.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce