Annonce
Holstebro Onsdag

Sygehusgrunden som nyt boligområde

- Ved at flytte Kvickly til en central og attraktiv plads som Enghaven, vil man kunne trække mange handlende helt ind i bykernen og skabe synergi med bymidtens ørige centrale handelsliv, hedder det i Byens Plan om Enghaven. Illustration: Team Vandkunsten.
Byens Plan foreslår blandt andet nyt sygehuskvarter med mange små og mellemstore lejligheder, at flytte Kvickly til en central placering som Enghaven og en grøn parkforbindelse, så man kan gå langs Storåen.
Annonce

Holstebro: En helt central del af Byens Plan er en helhedsplan for fire af midtbyens centrale områder: Sygehusgrunden, Enghaven, Sønderland og Nørreport.

Udflytningen af hospitalsfunktionerne og den senere lukning af sygehuset i Holstebro lagde faktisk kimen til udviklingsarbejdet, da Holstebro Kommune købte sygehusgrunden og skulle tage stilling til, hvordan den 70.000 kvadratmeter store grund skulle udnyttes.

- Sygehusgrunden omdannes til et nyt, tæt boligområde, som fortsætter og sammenfletter tre eksisterende boligtyper i det omkringliggende område. Sygehuskvarteret, som grænser op til midtbyen, bliver et tæt, urbant kvarter med mange små og mellemstore lejligheder, hedder det i Byens plan om sygehusgrunden.

Og planen tilføjer:

- Fra nord fortsættes den eksisterende villabebyggelse med dobbelt- og rækkehuse, mens boligerne i parkkvarteret lægger sig i boligstænger på kanten af Lystanlægget. Her bygges særlige kvalitative boliger til primært familier og seniorer.

Til Enghaven har planen blandt andet følgende forslag:

- Ved at flytte Kvickly til en central og attraktiv plads som Enghaven vil man kunne trække mange handlende helt ind i bykernen og skabe synergi med bymidtens ørige centrale handelsliv.


Den rumlige skala på Enghaven er i dag ude af proportion med resten af byen. Enghaven skal nedskaleres og gives en mere klassisk ramme og størrelse, så den naturligt kan indgå ligeværdigt i byens øvrige netværk af pladser og gader.

Byens Plan om Enghaven.


Planen betragter Enghaven som en oplagt mulighed for at tilføre Holstebro et helt nyt byrum.

- Den rumlige skala på Enghaven er i dag ude af proportioner med resten af byen. Enghaven skal nedskaleres og gives en mere klassisk ramme og størrelse, så den naturligt kan indgå ligeværdigt i byens øvrige netværk af pladser og gader. Pladsen gøres til et byrum med facader, der favner og tager imod, så bagsidestemningen bliver vendt til oplevelsen af et attraktivt byrum centralt i byen, lyder det i planen.

Den overordnede strategi for parkering i midtbyen er langsomt at flytte terrænparkering til parkering i konstruktion på kanten af midtbyen.

- Herved frigøres der plads til boligbyggeri, grønne områder, leg og ophold samt bedre mulighed for bløde trafikanter for at bevæge sig igennem de centrale byområder. Der er i dag en overkapacitet af parkeringspladser i midtbyen, skriver Team Vandkunsten i planen.

Byens plan beskriver, at Storå skærer sig på tværs af bymidten, men i dag står øde og glemt hen.

- Her bliver en grøn parkforbindelse introduceret, hvor man kan gå langs åen, der skal forbinde bymidten med Vandkraftssøen, friluftsbadet og Vestre Plantage, lyder forslaget i planen.

Du kan læse mere om Byens Plan på:

holstebroudvikling.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro Onsdag

Jagten på kalken

Holstebro Onsdag

Idrætsrådet holder årsmøde

Annonce