Annonce
Horsens Posten

Sogne havde premiere på ny valgform: Få overblik over de valgte

Over hele landet tog sognebørn tirsdag den ny valgmetode i brug. Nyskabelsen består blandt andet i, at menighedsrådene nu sammensættes ved direkte valg, der afgøres på en såkaldt valgforsamling. Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix
Der var udfordringer, da menighederne i Horsens Provsti tirsdag aften tog ny valgmetode i brug. Flere sogne skal ud i anden valgrunde.
Annonce

Horsens: Menighedsrådsvalg har man hvert fjerde år - det er ikke nyt. Ikke desto mindre holdt landets sogne en nyskabelse over dåben, da der tirsdag aften skulle vælges nye råd for de kommende fire år.

For første gang tog sognene - også i Horsens Provsti - en ny valg-fremgangsmåde i brug.

Den ny metode skal ifølge Kirkeministeriet øge kendskabet til menighedsrådenes arbejde og demokratisere valghandlingen.

Det sker blandt andet gennem optaktsmøder og direkte valg på såkaldte valgforsamlinger, men ifølge Keld Søllested, der er formand for valgudvalget i Horsens Provsti, og som deltog i afstemningen i Vær-Nebel, var der prøvelser ved premieren på valgforsamlingerne.

- Det virkede umiddelbart lidt stift, da det skulle gøres på ganske en bestemt måde. Vi fik - lidt sent - udsendt en valgliste over alle stemmeberettigede; i Vær-Nebel med over 4000 navne. Valgsystemet kørte online direkte til Kirkeministeriet, så alt vedrørende valget ville være indberettet ved mødets afslutning. Ved ankomst skulle en vælger registreres på valglisten og have udleveret to stemmesedler: en til menighedsråd og en til suppleanter. Så der blev lidt kø ved indgangen.

Annonce

Forglemmelse drillede systemet

- Da listen med kandidater var fundet og kommet på tavlen, skulle deres navne indberettes til valgsystemet, der derefter udskrev samtykkeerklæringer, som kandidaterne skulle udfylde og underskrive. Herefter kunne der vælges med de udleverede stemmesedler. Der måtte stemmes på halvdelen af det antal, der skulle vælges. Valgresultatet blev derefter indtastet, og tallene skulle naturligvis passe med antal udleverede stemmesedler.

- Hos os gik alt fint til valg af suppleanter. Her glemte vi, at de skulle indberettes som kandidater i systemet inden valget. Det medførte, at valgsystemet ikke godkendte suppleanterne som valgt, da de ikke var indberettet før, de blev valgt. En detalje, der bliver rettet i dag med vejledning fra ministerirets support. Måske går det lettere næste gang, men der er fire år til, og så er det måske nye folk, der betjener systemet, fortæller han om sin erfaring med valgafviklingen.

De nye menighedsråd blev tirsdag aften valgt på valgforsamlinger. Kirkeministeriet har dog indføjet en mulighed for, at der kan indgives en ny valgliste inden for fire uger, altså senest 13. oktober.

Keld Søllested oplyser, at hvis det sker, "afholdes der afstemningsvalg i det pågældende sogn".

- Det er næppe sandsynligt, at det sker, men menighedsrådene har pligt til at informere om muligheden, forklarer han.

Annonce

Ekstra valg skal fylde hullerne ud

Flere sogne i Horsens Provsti skal iøvrigt ud i en ny valgrunde for at finde medlemmer nok til deres menighedsråd.

Ved tirsdagens valg var interessen for at stille op ikek i alle sogne stor nok til fuldtallige menighedsråd.

Tirsdag 6. oktober bliver sognebørnene derfor indkaldt til et opsamlingsheat.

Suppleringsvalget finder ifølge Horsens Folkeblads oplysninger sted i:

  • Torsted Sogn, i Torsted Sognehus
  • Vor Frelsers Sogn, valgsted ubekendt
  • Tyrsted-Uth, valgsted ubekendt
  • Kattrup-Tolstrup, på Skovvej 13, Gedved
Annonce

Overblik

Fredag morgen var der indløbet resultater fra 29 af de i alt 30 sogne i Horsens Provsti. Kun Føvling Sogn har endnu ikke oplyst valgresultatet.

Nedenfor får du overblik over, hvem der blev valgt i de øvrige sogne. Vær opmærksom på, at nogle sogne har fælles menighedsråd.

1 Yding

Valgt til Yding Sogns menighedsråd:

1. Hanne Henningsen

2. Jan Steen Hougaard Sørensen

3. Carina Nordin Kjærgaard

4. Hanne Høj

5. Tove Winther.

Stedfortrædere:

1. Aksel Damgaard

2. Knud Erik Høj

Antal deltagere i valgforsamlingen: Ni

2 Tønning og Træden

Valgt til Tønning og Trædens sognes menighedsråd:

Jørgen Dahl

Inga Pedersen

Carl Blaschke

Stedfortræder:

Lisbeth Annette Svensson

Valgt til Træden Sogns menighedsråd:

Hanne Svendsen

Annette Lindgren

Rikke Riber Kjær

Ingen suppleanter fra Træden

Antal deltagere i valgforsamlingen: 11

3 Vedslet

Følgende blev valgt til Vedslet Sogns menighedsråd:

John Dalsgård

Jan Veggebro

Linda Veggebro

Michael Damkær Jensen

Linda Jørgensen

Stedfortrædere:

Hanne Volsing Jacobsen

Anne-Lise Jørgensen

Antal deltagere i valgforsamlingen: Syv

4 Kattrup-Tolstrup

Valgt til Kattrup Sogns menighedsråd:

Dorte Elmelund Sørensen

Der skulle have været valgt tre i alt.

Stedfortræder:

Niels Holtum Birkebæk.

Der deltog i alt seks fra Kattrup Sogn i valgforsamlingen.

Valgt til Tolstrup Sogns menighedsråd:

Gerda Andersen

Kirstine Skovhus Jensen

Bolette Schiøtz

Niels Anders Lund Svendsen

Der skulle have været valgt fem i alt.

Ingen stedfortrædere valgt.

Antal deltagere i valgforsamlingen: 14

5 Torsted

Valgt til Torsted Sogns menighedsråd:

Thomas Jørgensen

Christian Hougaard

Turið Anja Haagensen

Karl Johan Simonsen

Birgitte Lykke Rasmussen

Sven Nielsen

Susanne Kongerslev Jakobsen

Anne Gitte Kammersgaard

Ole Højbjerg

Jørn Anders Yde Møller

Antal deltagere i valgforsamlingen: 35

Pga. manglende kandidater blev ingen stedfortrædere valgt

Da der ikke er stemt nok kandidater ind i menighedsrådet til, at det er fuldtalligt, indkaldes der til ekstraordinær valgforsamling. Den afholdes 6. oktober kl. 19 i Torsted Sognehus.

6 Ørridslev

Valgt til Ørridslev Sogns menighedsråd:

Karin Andersen

Bente Gleerup

Ruth Kastrup Petersen,

Dorthe Foght

Aase Gyldion Kristensen

Eva Heyn

Vibeke Ørnsholt Lomholt

Stedfortrædere:

Christian Steffensen

Bent Aaglund Andersen

Pernille Teilmann Brodersen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 14

7 Vor Frelsers Sogn

Valgt til Vor Frelsers Sogns menighedsråd:

Rie Kolding Karnøe

Henning Bindeballe Frederiksen

Birthe Lyhning Froberg

Søren Grysbæk

Adalbert Juretzka

Erik Falk Jacobsen

Bent Riis

Anne Kirstine Tornbjerg

Alexander Andreas Jacob J. Holst

Antal deltagere i valgforsamlingen: 25, heraf 18 stemmeberettigede

Eftersom der skal vælges i alt 13 menighedsrådsmedlemmer og hertil et antal stedfortrædere, bliver der udskrevet suppleringsvalg, der finder sted 6. oktober. Her håber man i sognet at kunne vælge yderligere fire menighedsrådsmedlemmer og tre-syv stedfortrædere.

8 Østbirk

Valgt til Østbirk Sogns menighedsråd:

Marianne Krogh

Jørgen Døssing Jepsen

Joan Kattrup Brok

Anne Sørensen

Henriette Gadeberg

Maj Britt Landbo

Aage Sørensen

Stedfortrædere:

Jens Martin Grove

Rene Rose Christensen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 114

9 Gangsted-Søvind

Valgt til Gangsted og Søvind sognes menighedsråd

For Gangsted Sogn:

Vibeke Marcus Iversen

Henning Sjørslev Lyngvig

Inger Kirstine Juel Thuesen

For Søvind Sogn:

Jakob Jakobsen

Sten Henriksen

Hanne Darling

Aase Thybo

Stedfortrædere for Gangsted sogn:

Vibeke Bjørnkjær Salten

Poul Marcus Iversen

Stedfortrædere for Søvind Sogn:

Ingerlise Thaysen

Karsten Bech Jensen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 21

10 Lundum

Valgt til Lundum Sogns menighedsråd:

Willy Suhr Rasmussen

Hanne Elsebet Skovsgaard

Hans Jørgen Christensen

Jens Thaysen

Hans Sørensen Doktor.

Stedfortrædere:

Henrik Callesen Fuglsang

Johannes Aagaard Saugbjerg

Mac Allan Bjerrum Pedersen

11 Vær-Nebel

Valgt til Vær-Nebel sognes menighedsråd:

Menighedsrådet har 10 folkevalgte medlemmer: Ni fra Vær og et fra Nebel. Fra Vær:

Ingelise Terp

Henrik Scharling

Inge Florup Nielsen

Tina Caroline Lund

Torben Busk

Ruth Olsen

Egon Madsen

Tage Dichmann Carlsen

Laila Birgitte Klinkby Jensen

Stedfortrædere:

Oddur Gislason

Jens Bønneløkke

Fra Nebel:

Julius Møller

Stedfortræder:

Dennis Baltzersen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 60, heraf 59 stemmeberettigede.

12 Sønderbro

Valgt til Sønderbro Sogns menighedsråd:

Tove Asmussen

Kirsten Bomholt

Inger Larsen

Dorrit Bank

Sarah Winther

Ruth Christensen

Jannie Hockland

Lotte Rasmussen

Gitte Larsen

Stedfortrædere:

Niels Kjeld Christensen

Erik Schønwaldt

Gerda Thomassen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 41

13 Klostersogn

Valgt til Klostersogns menighedsråd:

Claus Holck Pape

Ilse Kyndsgaard

Christian Rimestad

Vibeke Boelt

Ole Møller Andersen

Inge Højgaard-Rasmussen

Jakob Schow-Madsen

Ditte Egeskov

Lars Nielsen Bøttzau

Jørn H. Bjørnskov

Birthe Thomasen

Lena Aabrik Nielsen

Stedfortrædere:

Susanne Kjeldgaard Grønne

Mogens Christensen

Henrik Nielsen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 48

14 Tamdrup

Valgt til Tamdrup Sogns menighedsråd:

Joan Staun

Bente Skov

Orla Svendsen

Stig Nyborg

Dorte Larsen

Merete Jensen

Jan Gaarden

Stedfortrædere:

Jette Henriksen

Jan Frandsen

Antal deltagere i valgforsamlingen: 16

15 Tyrsting-Klovborg

Valgt til Tyrsting-Klovborgs menighedsråd:

Fra Tyrsting:

Annegrete Jette Bie

Vera Roed

Stedfortrædere:

Elisa Pedersen

Svend Roed

Klovborg:

Mariann Bang-Madsen

Bodil Jensen

Rune Grand Graversen

Vagn Hougaard Sørensen

Kirsten Margrethe Hansen

Stedfortrædere:

Anne-Mette Møller

Finn Tukjær Schmidt

Bente Aarup Bjørnkjær

Anni Laila Thulstrup.

Antal deltagere i valgforsamlingen: 32

16 Tyrsted-Uth

Valgt til Tyrsted-Uths menighedsråd:

Fra Uth

Flemming Fyrstenberg

Ole Johansen

Stedfortrædere:

Tom Jensen

Egon Hansen

Fra Tyrsted:

Hanne Elisabeth Westergaard

John Besenbacher

Joan Mostrup Nymand

Kirsten Rahbek Tang

Lissi Rasmussen

Søren Peter Buhl

Tage Mortensen

Trine Hansen

Vibeke Mosegaard Poulsen

Der skal være 15 i alt, så der mangler yderligere fire medlemmer, som skal findes i Tyrsted Sogn, derfor nyt valg 6. oktober.

Antal deltagere i valgforsamlingen: 20

17 Nim

Valgt til Nims menighedsråd:

Anna Krestine Kudsk

Otto Chr Wallin Borch-Andersen

Joakim Bomberg Andersen

Ann Videbæk Hussmann Hansen

Birthe Jensen

Stedfortrædere:

Lilli Rasmussen Uth

Ove Sølvsten

Antal deltagere i valgforsamlingen: Otte

18 Underup

Valgt til Underups menighedsråd:

Alice Hougaard Jørgensen

Helle Tiphede Snedker

Stedfortrædere:

Keld Illemann

Kirsten Jensen

Underup menighedsråd har valgt to medlemmer til menighedsrådet og to stedfortrædere. Grunden til at der kun er valgt 2 er, at Underup og Nim menighedsråd bliver slået sammen i næste periode.

Antal deltagere i valgforsamlingen: Ni

19 Endelave

Valgt til Endelaves menighedsråd:

Lars Herlev

Thomas Fenger

Mette Munk

Birthe Olsen

Claus Holm

Stedfortræder:

Manuela Knudsen

Antal deltagere i valgforsamlingen: Seks

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Horsens Posten

Kulturdage i Gedved er tilbage

Horsens Posten

Aftensang i Vor Frelsers Kirke

Horsens Posten

Ole vil give udsatte børn en uforglemmelig juleaften: I år kan coronavirus gøre det svært - men ikke umuligt

Annonce