Annonce
Jelling Ugeavis

Jellings naturperler er godt gemt

Græssende køer ved Fløjstrup bæk skaber levesteder for blandt andet orkideer. Foto: Westy Esbensen
Flere steder omkring Jelling er der levesteder for nogle af Danmarks sjældne vilde dyr og planter. Det gælder blandt andet Ollerup Kær, Fløjstrup Bæk og især Bjerlev Hede.
Annonce

Jellingegnen: Nogle af Danmarks sjældne vilde dyr og planter lever blandt andet på Jellingegnen ved Ollerup Kær, Fløjstrup Bæk og især Bjerlev Hede.

Det fremgår af Vejle Kommunes biodiversitetsplan. I Ollerup Kær og ved Fløjstrup Bæk kan du opleve en engblomme. Den var almindelig for bare 70 år siden, men er nu forsvundet fra størsteparten af vores enge, og i hele Vejle Kommune er den kun fundet tre steder.

Den er forsvundet på grund af dræning og tilgroning. Men det gælder for engblommen som for mange andre af vores sjældne arter, at de også er sjældne, fordi de er kræsne. Blomsten er helt afhængig af insektbestøvning ved en flue, som kun findes, hvis der er kreaturer i nærheden og er engblommen først forsvundet fra et område, kommer den ikke igen.

Annonce

Uden pleje ingen artsrigdom

Bo Levesen er en af de kommunale medarbejdere, der holder øje med naturen i Vejle Kommune.

Han fortæller:

- Kvælstofelskende planter som eksempelvis højtvoksende brændenælder og burresnerre trives i Danmark. Disse planter bliver en trussel mod de mere sjældne arter, fordi de på grund af det høje kvælstofindhold i vores luft nu kan gro på de magre jorde. Her skygger de for de nøjsomme, oprindelige og sjældne arter som eksempelvis orkide og engblomme. Derfor går vores naturpleje ud på at holde bevoksningen nede og fjerne næringsstoffer.

Det er ikke kun Vejle Kommune, der yder en indsats. Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har i mange år plejet Bjerlev Hede.

Bjerlev Hede er på kun seks hektar. Alligevel finder man her sjældne arter som sommerfuglen Foranderlig blåfugl og planten Liden soldug.

Men tilbagegangen af arter går også hurtig på heden. Biolog Westy Esbensen skrev i år 2000 i et skrift om heden:

"På Bjerlev Hede er der bl.a. registreret to sjældne og truede sommerfugle: Moserandøjen er nu uddød, og da der er for langt til artens nærmeste levested på Randbøl Hede, kommer den nok aldrig igen. Men Bølleblåfuglen er her endnu," skrev han dengang.

Dog kan han her i 2020 fortælle, at det ser knap så godt ud for Bølleblåfuglen i området.

- Desværre er også Bølleblåfuglen sandsynligvis forsvundet. Jeg har ikke set den de sidste to somre, siger Westy Esbensen.

Annonce

Der er nok at tage fat på

Det er i sidste time, at der bliver sat ind for at redde de sjældne arter.

Derfor arbejder den kommunale forvaltning efter "Brandmandens lov". Ligesom brandmanden starter redningsarbejdet med at redde de levende, sætter biologerne alt ind på at bevare den artsrige natur, vi stadig har, og som stammer helt tilbage fra stenalderen.

Størstedelen af vores truede arter kan kun leve i den lysåbne natur, som i dag kun udgør 7,5 procent af kommunens areal. Det er disse arealer, hvor man enten slår med le eller sætter græssende dyr på for at holde bevoksningen nede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce