Annonce
Jelling Ugeavis

Mange tiltag sat i værk: Der er gang i Ældrerådet

Dorte Rørbye fra Jelling og Hans Erik Pedersen fra Ødsted er medlem af Ældrerådet i Vejle Kommune. Arkivfoto: Peter Friis Autzen
Det nye Ældreråd i Vejle Kommune har nu virket i godt to år. Der er 13 medlemmer, heriblandt Dorte Rørbye fra Jelling. Hun fortæller her i artiklen om Ældrerådets arbejde.
Annonce

Jelling/Vejle: - Vi kan godt være tilfredse med vores indsats på en række områder.

Det mener Dorte Rørbye, Jelling. Hun taler på vegne af Vejle Kommunes Ældreråd, som hun er medlem af.

- Vi er jo sat i verden for at fungere som "vagthunde" og tale de ældres sag og rådgive politikerne i seniorudvalget med henhold til hjemmehjælp, mad, boligforhold, plejehjem, dagcentre, døgnpleje, lokale trafikforhold, aktiviteter for 60+ borgere, forklarer Dorte Rørbye.

Hun nævner et eksempel:

- Det er lykkedes at medvirke til at skaffe billige busbilletter til alle over 65 år i Vejle Kommune, hvor man for 400 kroner årligt ubegrænset kan køre med bybusser, lokale og regionale busser inden for kommunegrænsen. Man kan gratis tage to børn under 12 år med. Kortet kan bestilles hos Sydtrafiks kundecenter. Det er også godt at fylde de halvtomme busser. Det første år har været en succes, idet cirka 1500 borgere har benyttet sig af de billige busbilletter, fortæller hun.

Et andet eksempel er Plejecenter Gulkrog i Vejle, hvor Ældrerådet har gjort en indsats.

- Vi har presset på for, at aflastningspladser og akutpladser på Gulkrog kunne få en renovering, så omgivelserne blev rarere for de borgere, der var på aflastning. Der blev bevilget 500.000 kroner til formålet, og det er dejligt at se de nye værelser med nye møbler, tv og frisk maling, nævner hun.

Det er mit indtryk, at politikerne har været meget glade for det arbejde, gruppen har lavet. For eksempel at man ved alt nybyggeri skal indtænke, at byggeriet er ældre- og handicapvenligt.

Dorte Rørbye, medlem af Ældrerådet i Vejle Kommune

Annonce

Svage ældre uden netværk

Gennem to år har Ældrerådet nedsat en gruppe med henblik på seniorboliger og bofællesskaber.

- Det er mit indtryk, at politikerne har været meget glade for det arbejde, gruppen har lavet. For eksempel at man ved alt nybyggeri skal indtænke, at byggeriet er ældre- og handicapvenligt. Desuden arbejder vi for flere seniorbofællesskaber, siger Dorte Rørbye.

En anden gruppe, som hun selv har meget forkærlighed for, er at sikre svage ældre uden netværk en bedre omsorg fremover.

- Vi synes, at hjælpen skal være mere fleksibel i forhold til de behov, den ældre har. Når man ikke har børn, naboer eller andre til hjælp, er der en række områder, som kan være svære at dække ind. Vi synes også, at det skal være muligt at få madordning, nødkald, nøglebokse, selv om tilstanden ikke er varig. Her tænker vi på, at man udskrives fra sygehus og kun kan få den hjælp, hvis man skønner, at tilstanden er varig. Tre måneder er for eksempel lang tid at klare sig uden en stabil ordning, mener hun.

Hun fremhæver en anden ordning fra Vejle Kommune kaldet Boligguiden.

- Ældre og udsatte borgere kan her få hjælp af en socialrådgiver i forbindelse med flytning, hvor man sørger for hjælp til det praktiske i forbindelse med flytning. Ordningen er endnu kun på forsøgsbasis, men Ældrerådet presser på for at få den blivende. I Ældrerådet kunne vi godt tænke os, at ordningen kunne omfatte gruppen af svage ældre uden netværk på en række praktiske områder, som ikke er inkluderet i de daglige hjemmehjælp.

Annonce

Ældre og digitalisering

Ældrerådet fokuserer på mange andre områder, men Dorte Rørbye vil ikke undlade at nævne det sidste tiltag, rådet er i gang med, nemlig punktet "Ældre og digitalisering".

- 25 procent svarende til 7000 ældre borgere er sat uden for samfundet i Vejle Kommune. Det er et problem. Kunne man tænke sig, at vi fik en slags digital hjemmehjælpsordning, så alle borgere kunne deltage i det digitale samfund? Eller er en computer et hjælpemiddel svarende til andre hjælpemidler, som kommunen har til rådighed, mener hun og fortsætter:

- Man er jo sat helt udenfor, da der ikke mere findes telefonbøger - og langt det meste foregår på internettet ved køb af billetter og oplysninger om dit og dat.

Hvert år i oktober måned er der Ældredag i Bygningen i Vejle. Og hvert år er der et nyt emne på programmet samt sang, musik og hygge.

- Alle er velkomne - og jeg håber, at mange fra Jelling vil deltage. Det er gratis, lyder det fra Dorte Rørbye.

Kontakt

Dorte Rørbye oplyser, at alle er velkomne til at kontakte hende med spørgsmål og forslag til Ældrerådet i Vejle Kommune.

- Det er godt at få viden fra borgere, der selv får hjælp på den ene eller anden måde. Det gælder også pårørende, forklarer hun.

Dorte Rørbye har mobilnummer 22369448

Ældrerådet anno 2020. Fra venstre øverst: Erik M. Andersen, Bent Illum Eskesen, Dorte Rørbye, Bodil Sørensen, Svend Egon Christensen (formand), Marie Schouenborg, Hans Erik Pedersen, Povl Tiedemann, Connie Axel, Anna Marie B. Dahl, Inge Merete Kristiansen, Anne Grethe Lund og Inge Nordheim. Foto: Vejle Kommune
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce