Annonce
Politik

Ældrerådsvalget er skudt i gang: - Vi har en vagthundefunktion

Formand for Københavns Ældreråd, Kirsten Nissen. Foto: Byrd/Jacob Crawfurd
At få indført en demensvenlig bydel i Vanløse, at forhindre en besparelse på hjemmehjælp og at fastholde Sølund som plejecenter. Det er blandt Københavns Ældreråds største sejre, siger formand Kirsten Nissen. Der er ældrerådsvalg 9.-30. oktober.
Annonce

Hun blev valgt ind i 2012, da Københavns Kommune indførte ét centralt ældreråd i stedet for 12 lokale i bydelene. Og siden april 2015 har Kirsten Nissen været formand for Københavns Ældreråd.

Den tidligere forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund er vant til at varetage en gruppes interesser. Hun lister op, hvilke af ældrerådets resultater, hun er mest glad for.

- Vi vil gerne gøre hele København til en demensvenlig by, men vi stillede forslag om at starte med Vanløse som et treårigt projekt. Så tager man erfaringer derfra og ruller det ud til hele kommunen. Sidste år kom forslaget desværre ikke med i budgettet, men det gjorde det i år. Og det er et eksempel på, at vi kan være proaktive, siger Kirsten Nissen.

En anden mærkesag var at få pillet besparelser på hjemmehjælp ud af budgetforhandlingerne.

- Der lå et forslag om at spare på den ydelse, der kaldes mini blok. Det er en lillebitte hjælp, hvor borgeren en gang om ugen for eksempel får tørret toilet af, tømt skraldespand eller tømt postkasse. En anden gruppe har rengøring hver anden uge og har behov for mini blok den anden. Og vi snakker altså om nogen, der er visiteret til støtte – det findes ikke længere, at man bare får hjælp uden at have brug for det. Jeg har talt sammen, at 1.466 ville miste den støtte, hvis forslaget gik igennem. Vi gjorde indsigelser og fik det forhindret, og det var en stor sejr, siger Kirsten Nissen.

Men den største sejr var at bevare Sølund som plejecenter, efter kommunen i 2014 havde overvejelser om at konvertere hele Sølund til ungdomsboliger efter en ombygning.

- Så tog vi affære, og så endte det med, at hele Borgerrepræsentationen i enighed besluttede i efteråret 2014, at Sølund bevares som plejecenter. Hvis ikke ældrerådet var gået ind i sagen, var det ikke blevet sådan, siger Kirsten Nissen.

Efter to arkitektkonkurrencer lå planen klar i 2016 for et hus til flere generationer. Foruden plejecenter til 360 borgere og tryghedsboliger skal Sølund rumme studieboliger til unge,  en børnehave og en café.

Annonce

Mere orientering, tak

Ældrerådet rådgiver Borgerrepræsentationen i alle ældrepolitiske spørgsmål, og Borgerrepræsentationen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre borgere.

Bliver ældrerådet orienteret præcist nok om relevante sager, eller skal I selv bladre dem frem?

- I forhold til sundheds- og omsorgsudvalget er vi tit orienteret på forhånd, og vi får også tit interne høringer, før sagerne sendes i høringsportalen. Vi høres om Kræftcenter, Diabetescenter, klubber, plejehjem og årlige borger- og brugerundersøgelser, så vores synspunkt er med, når udvalget behandler det.


I mange andre sager er det også godt at se ting fra vores vinkel, som man ikke ser som politiker på 35 år med to små børn.

Kirsten Nissen, formand for Københavns Ældreråd


- Så tidligt bliver vi ikke inddraget i andre forvaltninger, hvis overhovedet. Vi har foreslået et årligt møde med de øvrige udvalg for at sikre, at vi får en tidlig inddragelse. Det virker som om, man tror, at kun sundhed og omsorg er relevant for ældre. Men i mange andre sager er det også godt at se ting fra vores vinkel, som man ikke ser som politiker på 35 år med to små børn.

Har ældrerådet nok indflydelse på ældres vilkår på plejehjem og under hjemmeplejens vinger?

- Ja, vi får jo tilsendt tilsynsrapporter, og vi har et lille udvalg, hvor vi giver tilbagemeldinger. Jeg læser alle tilsynsrapporter, og jeg vil rose Københavns Kommune for et godt tilsynskoncept. Men vi skal have fokus på det hele tiden. Der kan sagtens ske ting, som vi ikke får at vide. Jeg kan bedre lide tillidsbaseret ledelse, faglig dygtighed og supervision og at man bruger de pårørende som ressource -  det skulle man gøre mere ud af.

Annonce

Vil have fremmødevalg

Hvorfor, tror du, stemmeprocenten ved ældrerådsvalg i København er så lav - omkring 25 procent?

- Fordi vi ikke har fremmødevalg i København. Hovedparten af Danmarks ældreråd har valg sammen med kommunalvalg. Så får de en meget højere stemmeprocent. Vi har forsøgt at få dispensation til at skyde valget et år, så det foregår samme år som kommunalvalget, men fik nej fra ministeriet. Jeg er næstformand i paraplyorganisationen Danske Ældreråd, og vi vil gerne have loven ændret, så der skal være fremmødevalg. Det ville også give os en bedre legitimitet, hvis der var højere stemmeprocent.

Har ældrerådet tabt noget af forbindelsen til de lokale borgere, efter de lokale ældreråd blev nedlagt?

- Hvis du kigger på, hvad der er kommet igennem, så tror jeg, at ældre i København generelt har haft glæde af et stærkere ældreråd med 25 medlemmer, der vil arbejde strategisk for at opnå de bedste resultater for ældre i hele København. Det har sikkert været rigtig hyggeligt i de lokale ældreråd, men vi er et andet sted i dag. Jeg siger til dem, der foretrak de lokale ældreråd: Hvorfor går I ikke ind og er aktive lokalt, tæt på borgerne. Brug kræfterne der hvor du er, i stedet for at ønske en anden struktur i København.

- Det er et stort privilegium at være i ældrerådet. Vi har en vagthundefunktion, men også en funktion med at komme med gode ideer. Vi er en konstruktiv medspiller, men det betyder ikke, at vi ikke siger vores mening. Og vi afspejler nok meget godt sammensætningen af ældre i København. Måske fordi der ikke er politisk listeopstilling. Vi får forskelligheden ind, i stedet for en flok politikere, og det synes jeg er vigtigt.

Københavns Ældreråd

Københavns Ældreråd rådgiver Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Borgerrepræsentationen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. Ældrerådet skal være med til at fremme og udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og Borgerrepræsentationen og skal medvirke til at øge medindflydelse og medansvar for kommunens ældre borgere. Borgerrepræsentationen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Der er valg til ældrerådet hvert fjerde år. Alle der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år har valgret og er valgbare. Der vælges 25 medlemmer og 25 suppleanter ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund.

Valg til ældrerådet foregår i år 9.-30. oktober, hvor der både kan stemmes via brevstemmer og digitalt. Læs mere om valget på aeldreraadet.kk.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Trafik

Find én fejl

Byrum

En ring af lys skal samle Nordvest

Klumme

Mettes podcast: Lyd med lykkefix

Annonce