Annonce
Børneliv

Udfasning af KK-privat dagpleje udsat

Det var på Københavns Rådhus, at Børne- og Ungdomsudvalget tog stilling til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling om en eventuel udfasning af KK-privat dagpleje. Inden mødet havde Regitze Bryld, der er imod udfasningen, arrangeret en demonstration imod udfasningen af KK-privat dagpleje. Foto. Regitze Bryld
Imens københavnske forældre holdt vejret, stemte Børne- og Ungdomsudvalget for et ændringsforslag, således at der etableres en løsning med lignende mulighed for pasning af egne og flere børn indenfor rammerne dagtilbudsloven.
Annonce

BREAKING: De forældre, der gerne vil benytte sig af KK-privat dagpleje, kan ånde lettet op. Planerne om at udfase af KK-privat dagpleje fra 1. november udsættes nemlig og 'forvaltningen vender hurtigst muligt tilbage med et forslag til, hvordan der kan etableres en løsning med lignende mulighed for pasning af egne og flere børn indenfor rammerne dagtilbudsloven og den nuværende økonomiske ramme. Løsningen skal så vidt muligt træde i kraft, så der ikke opstår et hul mellem udfasningen af den nugældende model og indfasningen af den nye løsning.

Det står der i det fælles ændringsforslag, som KøbenhavnLIV er kommet i besiddelse af.

Der er 11 medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget. Alle stemte for ændringsforslaget undtagen SF, der undlod at stemme.

Annonce

Fra slagtning til løsning

Jens-Kristian Lütken (V), der hele tiden har været imod en udfasning af KK-privat dagpleje udtaler til KøbenhavnLIV.

- Jeg er glad for at vores forslag, om at forvaltningen skal finde en løsning, således at ordningen kan bevares, blev vedtaget. Den her ændring kom som en tyv om natten, og det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Venstre vil ikke være med til at indskrænke børnefamiliernes valgmuligheder. Jeg ser derfor frem til, at juristerne spidser blyanterne og finder en vej gennem paragrafferne, således at vi kan bevare en god ordning så tæt på det, vi kender i dag og med så lidt usikkerhed som muligt for børnefamilierne.

Det var på Københavns Rådhus, at Børne- og Ungdomsudvalget tog stilling til Børne- og Ungdomsforvaltningens indstilling om en eventuel udfasning af KK-privat dagpleje. Inden mødet havde Regitze Bryld, der er imod udfasningen, arrangeret en demonstration imod udfasningen af KK-privat dagpleje. Foto. Regitze Bryld

Knud Holt Nielsen (EL) udtaler.

- Vi synes jo det er en god ordning, som vi gerne ville have bare fortsatte. Det håber vi nu kan lykkes indenfor de lovgivningsmæssige rammer.


Vi fik vendt strømmen fra slagtning til, at forvaltningen skal arbejde på en løsning, som er både lovlig og ligner den ordning vi har i dag. Jeg har stor respekt for de forældre, som har råbt op og kæmpet kampen.

Helle Bonnesen, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for Det Konservative Folkeparti.


Helle Bonnesen (K) der også var imod udfasningen havde faktisk et personligt ændringsforslag med i håndtasken. Det blev der dog ikke behov for, fordi Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S), der tidligere, har været for en udfasning, havde sit eget ændringsforslag med. Et som stort set dækkede Helle Bonnesens ændringsforslag.

Jesper Christensen udtaler:

- Der er i udvalget opbakning til et ændringsforslag. Vi beder nu forvaltningen om hurtigst muligt at vende tilbage med et forslag til, hvordan der kan etableres mulighed for pasning af egne og andres børn – vel at mærke indenfor rammerne af dagtilbudsloven og den nuværende økonomiske ramme.

Og det er Helle Bonnesen glad for:

- Jeg er meget lettet. Vi fik vendt strømmen fra slagtning til, at forvaltningen skal arbejde på en løsning, som er både lovlig og ligner den ordning, vi har i dag. Jeg har stor respekt for de forældre, som har råbt op og kæmpet kampen. Vi skal have en tryg hverdag, som fungerer. Det er denne ordning en del af, udtaler Helle Bonnesen til KøbenhavnLIV.

Annonce

SF undlod at stemme

Den eneste der ikke stemte var Klaus Mygind (SF). Han udtaler til KøbenhavnLIV.

- Jeg undlod at stemme, fordi jeg ikke ville forhindre, at forvaltningen udarbejder et gennemarbejdet forslag. Jeg tænker også, at vi allerede har en ordning, hvor man kan være dagplejer og have sit eget barn i ordningen, forklarer Klaus Mygind og uddyber, at han nedskrev en protokol (man kan lave en protokol, hvis man vil begrunde sin stillingtagen til en sag, red) for at holde fast i sin principielle mening.

I Klaus Myginds protokol står der.

- SF er skeptisk overfor generelle ordninger, hvor forældre får løn for at være pædagog eller underviser af eget barn. Der skal være særlige behov hos et barn, hvis forældre skal lønnes for at undervise og eller være pædagog for eget barn.

Regitze Bryld, der er hjemmepasser sin søn, havde arrangeret en demonstration imod udfasningen foran rådhuset. Hun er meget lettet, men hun ved også, at kampen ikke er slut.

- Jeg er meget glad for beslutningen. Det her er første runde. Politikerne skal ikke tro, vi ikke holder øje med, hvilken model de kommer op med næste gang. På trods af den lave deltagelse i dagens demonstration, er vi mange, der ønsker en reel mulighed for at passe vores egne børn mens de er små, udtaler Regitze der først tog initiativ til demonstrationen i går aftes.

Sagen kort.

Onsdag 7. oktober skulle Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdere om den 30 år gamle pasningsordning KK-privat dagpleje i Københavns Kommune skulle udfases per 1. november.

Grunden er, at 'der ikke er hjemmel til ordningen i den nuværende dagtilbudslov,' da ordningen ’KK-privat dagpleje’ ikke kan opfattes som et obligatorisk læringstilbud, og da mange ofte også passer et andet barn, hvilket betyder at ordningen ikke lever op til Dagplejelovens kapitel 16 om pasning af eget barn, da det udelukkende er muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn - men ikke andres børn.

Derfor skal det tages til efterretning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet onsdag 7. oktober, om ordningen udfases, således at der ikke bliver 'behandlet nye ansøgninger til ordningen, som er indsendt efter den 1. november 2020', som der står i indstillingen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Børne- og Ungdomsudvalget.

Hvad er KK-privat dagpleje?

’KK-privat dagpleje’ adskiller sig på flere måder fra den private dagpleje, der har hjemmel i lovgivningen, men som ikke anvendes i København. Privat dagpleje med hjemmel i dagtilbudsloven §21 stk. 3 indebærer bl.a. krav om pædagogiske lærerplaner og optagelse efter venteliste, hvilket ’KK-privat-dagpleje’ ikke lever op til.

Som privat dagplejer efter dagtilbudslovens §21, stk. 3 kan det heller ikke opstilles som betingelse, at man passer sit eget barn for at blive godkendt som dagplejer. Det er dog i orden, at eget/egne børn indgår i det antal børn der passes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Gartner fundet død i trætop

Annonce