Annonce
KøbenhavnLIV

Forvaltning: Bosted vil ikke påvirke nærmiljøet væsentligt

Teknik- og Miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL)  - Foto. Københavns Kommune
Naboerne, til det kommende bosted på Linde Alle, mener de burde have været partshørt. Teknik-og Miljøforvaltningen har dog vurderet, at byggeprojektet ikke var lokalplanspligtigt og derfor ikke skulle i høring.
Annonce

Det kom bag på en del naboer til det kommende bosted på Linde Alle 40, at de ikke blev partshørt, før det 27 marts blev politisk besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle flytte til fordel for 20 misbrugere. Teknik-og miljøforvaltningen vurderede, at byggeprojektet ikke var lokalplanspligtigt og derfor ikke skulle i høring.

Annonce

Forvaltning: Påvirker ikke nærmiljøet væsentligt

- Når en kommune behandler en ansøgning om byggetilladelse, kan der være pligt til at partshøre naboen efter forvaltningsloven, hvis byggeriet vil udsætte naboen for konkrete, væsentlige gener, det står der på Folketingets Ombudsmandens hjemmeside under 'Partshøring af naboer i byggesager'. Dog så kan forvaltningsloven ikke overrule lokalplanen, hvilket betyder at selvom det nye byggeri, ifølge naboerne, vil have væsentlige og konkrete gener, så er der ikke noget at stille op.

Byggeprojektet ikke er lokalplanspligtigt og det passer fint ind i området, uden at påvirke nærmiljøet i væsentlig grad. Det skriver Teknik- og Miljøforvaltningen i en mail til VanløseLIV.

Et svar der undrer Charlotte Tørngren.

- Der bor mange sårbare i området omkring Linde Alle. Der er allerede salg af stoffer i Buksager, så man skal ikke have særlig god fantasi for at forestille sig, at det rykker 100 meter op. Også er der kun 500 meter til et andet bosted for folk med dobbeltdiagnoser (misbrugere og sindslidende, red) og samt en specialinstitutionen, Behandlingsskolerne, der arbejder med sårbare børn og unge.

Udfordringer ved et bosted ifølge Københavns Kommunes sagsfremstilling

  • Der vil være nogle socialfaglige udfordringer forbundet med et stort tilbud for denne målgruppe. Med mange udsatte borgere vil der være risiko for et øget konfliktniveau og for at der opstår misbrugsfællesskaber, der kan være svære for medarbejderne at imødegå.
  • Placering af mange borgere med misbrug udgør et potentielt kundegrundlag for stofsælgere.
  • Et stort tilbud vil udgøre et meget synligt tilbud i lokalområdet, og der må forventes at opstå en del modstand fra lokale beboere, herunder ikke mindst privatskolen på nabomatriklen.
Annonce

Følgegruppe giver ikke dialog

Socialforvaltningen har oprettet en følgegruppe med henblik på at skabe dialog mellem Socialforvaltningen og beboerne. Dog så oplever Charlotte Tørngren ikke, at forvaltningen ønsker dialog.

- På følgemøderne lytter Socialforvaltningen ikke interesseret til vores bekymringer. Det er ikke dialog, men diktat. Hvis Socialforvaltningen vil dialog og samarbejde, hvorfor gik de så ikke i dialog med naboerne, inden de besluttede, at bostedet skulle ligge på Linde Alle? siger Charlotte Tørgren.


Vi har et fælles ansvar for at hjælpe nogle af Københavns mest udsatte borgere med et sted at bo.

Socialborgmester, Mia Nygaard (R)


Svaret på Charlottes spørgsmål ligger måske i Socialforvaltningens sagsfremstilling, hvor der står 'der må forventes at opstå en del modstand fra lokale beboere.'

VanløseLIV har forelagt Socialborgmester Mia Nygaard (R), Charlotte Tørngrens kritik. Mia Nygaard svarer i en mail.

- Som jeg forstår det, har møderne i høj grad omhandlet bekymringerne for valget af placeringen. København skal være en rummelig by med plads til alle. Det betyder, at vi har et fælles ansvar for at hjælpe nogle af Københavns mest udsatte borgere med et sted at bo. Vi har gode erfaringer fra andre botilbud især på Vesterbro og Amager, hvor vi i dag har en stor koncentration af udsatte mennesker, som er en del af lokalmiljøet. Det er socialforvaltningens oplæg, at følgegruppen forsætter, hvis projektet får en anlægsbevilling, så godt naboskab og eventuelle problematikker kan drøftes løbende.

- Mia Nygaard har ret i at byen skal være for alle, men lige nu er byen ikke for os, svarer Charlotte Tørngren, da VanløseLIV forelægger hende svaret fra Socialborgmesteren.

VanløseLIV følger sagen.
Artiklen er opdateret 7 juli 13.39, og et afsnit omhandlende forvaltningsloven er blevet ændret, således at det tydeligt fremgår, at forvaltningsloven ikke kan overrule en lokalplan.

Annonce
Annonce
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Sognepræst: Jeg løber ad helvede til

Erhverv

Vinhandler begyndte som købmand

Annonce