Annonce
Fælledbyggeri

Markant afrunding på høring om fælledbyggeri: Fakkelring og et anklageskrift af et høringssvar

Torsdag aftens folkering med fakler rundt om byggefeltet for det planlagte Vejlands Kvarter på Amager Fælled. Foto: Rune Johansen
Amager Fælleds Venner sluttede otte ugers høringsperiode for byggeriet Vejlands Kvarter af med et 89 sider langt høringssvar og en folkelig fakkelring rundt om byggefeltet.
Annonce

2016. Det er ikke et årstal, men antallet af høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal blivhoert.kk.dk, da klokken nærmede sig midnat torsdag, og otte ugers høringsperiode for lokalplanforslag og miljørapport for det planlagte byggeri Vejlands Kvarter sluttede.

Høringsafslutningen blev markeret med en folkering rundt om byggefeltet på fælleden arrangeret af Amager Fælleds Venner. Det foregik efter mørkets frembrud, og deltagernes fakler lyste som hundredvis af ildfluer på den kulsorte fælled.

Ud over at både høring og folkering fik en stor, folkelig opbakning, så ventede Amager Fælleds Venner selv til sidstedagen med at indsende foreningens eget høringssvar. Et veritabelt anklageskrift af et høringssvar på 89 sider.


Det er os der skal betale metrogælden - ikke naturen eller fremtidige generationer

Amager Fælleds Venner- Med vedtagelse af lokalplanforslaget vil vi ikke kun miste Københavns dyrebare natur, men også vores anseelse som en ansvarlig grøn hovedstad. Det giver ingen samfundsmæssig mening at plastre vores sidste natur til i glas og beton. Derfor ønsker rigtig mange københavnere et politisk kursskifte. Et kursskifte, der betyder et fuldt stop i forhold til at inddrage Københavns sidste velfungerende naturområder til boliger, alene med det formål at finansiere metrogælden. Det er os der skal betale metrogælden - ikke naturen eller fremtidige generationer, skrev Amager Fælleds Venners talsmand, Steffen Rasmussen i en pressemeddelelse, da høringssvaret blev offentliggjort.

Annonce

Mangler faunapassage

I det lange høringssvar gør Amager Fælleds Venner blandt andet rede for, at man mener byggeriet vil være et brud på naturbeskyttelsesloven, fordi byggefeltet er den internationalt beskyttede stor vandsalamanders landhabitat på Amager Fælled, og der gives eksempler på  grundige observationer og fotodokumentation.

Foto: Andreas Merrald

Amager Fælleds Venner peger også på en "fatal blind vinkel i miljøundersøgelsen", nemlig at miljørapporterne ikke forholder sig til padders og vildtets behov for at bevæge sig ud og ind i lille Amager Fælled, der er omringet til alle sider af trafiktunge veje.

Amager Fælleds Venner mener derfor, at bygges Vejlands Kvarter, må der nødvendigvis etableres en faunapassage over Vejlands Allé i stil med den, der allerede findes længere mod syd over Øresundsmotorvejen.

Foto: Andreas Merrald

Der er en lang redegørelse for byggeriets påvirkning af fuglelivet, blandt andre nattergal, tornsanger, skovhornugler og græshoppesanger. En kritik af at miljørapportens visualiseringer af byggeriet er forherligende i forhold til, hvor massivt byggeriet kommer til at fremstå. En kritik af miljørapportens beskrivelse af konsekvenser af jordforurening og lossepladsindhold i byggefeltets jordlag. Kritik af beskrivelsen af de trafikale konsekvenser for især Vejlands Allé og mange andre punkter.

Og så er vi ikke engang begyndt på de 2015 andre høringssvar, primært fra borgere, så der er læsestof nok for forvaltning og politikere, når bearbejdning af høringssvar og eventuel justering af lokalplanen nu skal finde sted inden en endelig politisk vedtagelse på den anden side af nytår.

Alle høringssvar kan fortsat findes på blivhoert.kk.dk

Foto: Andreas Merrald

Hovedbeslutninger om fælledbyggeriet 2016-2020

August 2020: Politisk godkendelse af, at lokalplanforslag og miljørapport for byggeriet sendes i offentlig høring i otte uger til og med 22. oktober.

November 2019: S, Rad., SF, V, K, DF og LA vedtager startredegørelsen for byggeriet Vejlands Kvarter.

August 2019: By og Havn og PensionDanmark udskriver arkitektkonkurrence for Vejlands Kvarter. Fire måneder senere udråbes Henning Larsen Architects som vinder med projektet 'Fælledby'.

Oktober 2018: S, Rad., SF, V, K, DF og LA i Folketinget åbner Ørestadsloven og godkender de nødvendige affredninger og fredinger for at flytte byggefeltet.

September 2018: Som en delaftale i budgetforhandlingerne beslutter S, Rad., SF, V, K, DF og LA et alternativt byggefelt ved Vejlands Allé samt tre mindre byggefelter ved Stejlepladsen i Sydhavn, ved Selinevej og en fortætning i Ørestad.

September 2017: Flertallet for at bygge syd for Grønjordssøen smuldrer blot et par måneder før kommunalvalget - nu er der i stedet flertal for at undersøge alternative placeringer.

Foråret 2017: Politisk behandling af lokalplanforslaget for byggeriet udsættes, da der først skal udarbejdes en VVM-redegørelse til (vurdering af virkninger på miljøet).

Februar 2017: Startredegørelsen for byggeriet syd for Grønjordssøen godkendes politisk af S, K, V og LA.

December 2016: Fremmødte folketingspolitikere forlanger på et borgermøde, at Borgerrepræsentationen skal vedtage en alternativ placering af byggeriet, før man vil overveje at åbne Ørestadsloven for at ændre på fredninger.

Efteråret 2016: Et stort mindretal bestående af Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale er modstandere mod at bygge syd for Grønjordssøen.

Oktober 2016: Vinderforslaget fra tegnestuen Vandkunsten for byggeriets masterplan præsenteres næsten samtidig med, at Danmarks Naturfredningsforening afleverer 28.041 underskrifter imod byggeriet. Antallet af underskrifter vokser siden til over 40.000.

Maj 2016: Danmarks Naturfredningsforening advarer imod, at der bygges på arealet syd for Grønjordssøen, fordi det indeholder den sidste rest oprindelig natur i København.

April 2016: By & Havn prækvalificerer fem arkitektteams til en konkurrence om masterplanen for Amager Fælled Kvarter. Den sidste del af det Ørestad, som er besluttet ved lov i 1994.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
JUL

Julemanden fra Tårnby: Jeg er arbejdsløs

Annonce
Forsiden netop nu
JUL

God weekend og tak for kaffe og brunkager

Debat

Lad os mødes i de lokale butikker og caféer

KULTUR

'Det skulle være den anden ungdom med fede fester, fri sex, cool karriere, søde, frække og gradvist mere selvstændige børn, og en barm, der stadig vækkede begejstring hos det modsatte køn. Troede vi.'

Vanløse

Werge stiller op til Folketinget

Nordvest

Kirsten på 80 år skriver julen ind

Debat

Ghettoplanen handler om børnene

Annonce