Annonce
KøbenhavnLIV

Nabo til nyt bosted: Vi bliver ikke hørt

Charlotte Granbøl er frustreret over, at Socialforvaltningen ikke lytter til naboerne til det kommende bosted på Linde Alle 40-44.- Foto: Chili Djurhuus
Medlem af Vanløse Lokaludvalg, Charlotte Tørngren mener ikke, at Socialforvaltningen lytter til de bekymrede naboer i forbindelse med det kommende bosted.
Annonce

Nabo til det kommende bosted på Linde Alle 40, Charlotte Tørngren, fik sig noget af en overraskelse, da hun en dag i marts 2019 kom til at trykke på et forkert link i forbindelse med hendes arbejde i Vanløse Lokaludvalg. Linket åbnede et dokument, hvor der stod, at der på Linde Alle 40 skulle bygges et bosted for dengang 40 misbrugende beboere. Antallet er senere ændret til 20. Charlotte gik i gang med at undersøge om det var fejl, at Lokaludvalget ikke var blevet hørt og informeret. Det var ikke fejl.

Annonce

Ingen partshøring

- Det undrer mig, at Københavns Kommune ikke besluttede at partshøre Lokaludvalget og naboerne i den her sag, siger Charlotte Tørngren til VanløseLIV.

- Hvorfor det?

- Der bor mange sårbare i området omkring Linde Alle. Der er salg af stoffer i Buksager, så man skal ikke have særlig god fantasi for at forestille sig, at Narkosalget rykker 100 meter op, svarer Charlotte Tørngren og fortæller, at 500 meter væk fra Linde Alle 40 ligger Mette Marie Hjemmet, som er et bosted for folk med dobbeltdiagnoser (misbrugere og sindslidende, red), en specialinstitutionen, Behandlingsskolerne, der arbejder med sårbare børn og unge, en privatskole samt to daginstitutioner.

Fakta

Ifølge oplysninger fra Socialforvaltningen er linket som Charlotte Tørngren trykkede på, en dagsorden til et møde 6. marts 2019 i Socialudvalget. Samme dag hvor Charlotte trykker på linket, den 6. marts, er der endnu ikke truffet en politisk beslutning. Beslutningen blev taget 27. marts, hvor overførelsessagen blev underskrevet.

VanløseLIV har forelagt Socialborgmester, Mie Nygaard, Charlotte Tørngrens kritik af, at Lokaludvalget ikke blev informeret om det kommende bosted.

Mie Nygaard svarer i en mail.

- Det har, som Socialforvaltningen har praksis for, været planen at informere Lokaludvalget om planerne for det kommende bosted, når der var truffet en politisk beslutning om godkendelse af placeringen Linde Allé i forbindelse med Overførselssagen 18/19 i foråret 2019. Hvilket forklarer hvorfor Charlotte og Lokaludvalget intet vidste sjette marts.

Annonce

Ikke krav om partshøring

VanløseLIV har spurgt Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorfor de ikke har partshørt naboerne, når der Socialforvaltningens sagsfremstilling står, at 'der vil være nogle socialfaglige udfordringer forbundet med et stort tilbud for denne målgruppe. Med mange udsatte borgere vil der være risiko for et øget konfliktniveau og for at der opstår misbrugsfællesskaber, der kan være svære for medarbejderne at imødegå, samt at 'placering af mange borgere med misbrug udgør et potentielt kundegrundlag for stofsælgere.'


Hvis Socialforvaltningen vil dialog og samarbejde, hvorfor gik de så ikke i dialog med naboerne, inden de besluttede, at bostedet skulle ligge på Linde Alle?

Charlotte Tørngren


Teknik- og Miljøforvaltningen svarer i en mail.

Byggeprojektet ikke er lokalplanspligtigt og det passer fint ind i området, uden at påvirke nærmiljøet i væsentlig grad. Forvaltningen skriver afsluttende:

- at man i forbindelse med vurderingen ikke forholder ikke til øgede konfliktniveauer.

Annonce

Diktat, ikke dialog

Socialforvaltningen har efterfølgende oprettet en følgegruppe med henblik på at skabe dialog mellem Socialforvaltningen og beboerne. Dog så oplever Charlotte Tørngren ikke, at forvaltningens følgegruppe ønsker dialog.

- På følgemøderne lytter Socialforvaltningen ikke interesseret til vores bekymringer. Det er ikke dialog, men diktat. Hvis Socialforvaltningen vil dialog og samarbejde, hvorfor gik de så ikke i dialog med naboerne, inden de besluttede, at bostedet skulle ligge på Linde Alle? siger Charlotte Tørngren.

Svaret på Charlottes spørgsmål ligger måske i Socialforvaltningens sagsfremstilling, hvor der står 'der må forventes at opstå en del modstand fra lokale beboere.'

VanløseLIV har forelagt Socialborgmester Mia Nygaard (R), Charlotte Tørngrens kritik. Mia Nygaard svarer i en mail.

- Som jeg forstår det, har møderne i høj grad omhandlet bekymringerne for valget af placeringen. København skal være en rummelig by med plads til alle. Det betyder, at vi har et fælles ansvar for at hjælpe nogle af Københavns mest udsatte borgere med et sted at bo. Vi har gode erfaringer fra andre botilbud især på Vesterbro og Amager, hvor vi i dag har en stor koncentration af udsatte mennesker, som er en del af lokalmiljøet. Det er Socialforvaltningens oplæg, at følgegruppen forsætter, hvis projektet får en anlægsbevilling, så godt naboskab og eventuelle problematikker kan drøftes løbende.

- Mia Nygaard har ret i at byen skal være for alle, men lige nu er den ikke til for alle, svarer Charlotte Tørngren, da VanløseLIV forelægger hende svaret fra Socialborgmesteren.

VanløseLIV følger sagen.
Artiklen er opdateret 7 juli 13.39, og et afsnit omhandlende forvaltningsloven er fjernet, da denne ikke kan overrule en lokalplan.

Annonce
Annonce
Natur

Lille padde kan forsinke fælledbyggeriet

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Sognepræst: Jeg løber ad helvede til

Erhverv

Vinhandler begyndte som købmand

Annonce