Annonce
Folkeskolen

Børns Vilkår: Når børnechecken fjernes, peger det direkte tilbage på Københavns Kommune

Genrefoto. Foto. Chili Djurhuus.
Siden loven om økonomiske sanktioner overfor forældre, hvis børn der har for meget fravær, er trådt i kraft, er antallet af sanktioner i Københavns Kommune halveret. Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er glad. Børns Vilkår er meget skeptiske.

Fra 1. august blev det muligt for kommunerne at fratage forældre børnechecken, hvis deres børn har mere end 15 procent fravær. Tal fra Københavns Kommune viser, at antallet af elever med ulovligt højt fravær mere end halveret. Helt konkret er det faldet fra 143 elever i 3. kvartal 2019 til 64 i 1. kvartal 2020.

I samme periode er antallet af forældre, der er blevet trukket i børnepenge faldet fra 41 til 23. Notatet viser desuden, at begge dele er faldet støt kvartal efter kvartal, siden loven trådte i kraft. Ifølge notatet, kan corona-nedlukningen i de sidste tre uger af 1. kvartal 2020 ikke kan forklare hele det store fald i det høje ulovlige fravær.

Og Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er glad for de forløbelige tal.

- De nye regler om fravær er stadig ret nye, så vi kan ikke konkludere noget endeligt endnu. Men her i København tyder det på, at reglerne har den ønskede effekt. Både antallet af elever med et højt ulovligt fravær og antallet af sanktioner er faldet markant. Det er enormt glædeligt, hvis den tendens holder stik på den lange bane både i København og på landsplan, udtaler han til VanløseLIV.

Børns Vilkår: Vi er meget skeptiske

Direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl deler dog ikke Børne- og Ungdomsborgmesterens glæde.

- Vi (Børns Vilkår, red) er meget skeptiske overfor, at sanktionere forældre ved at fjerne børnechecken fordi deres børn har for hæjt fravær. Vi kan ikke afvise, at det virker på nogen, men det virker uhensigtsmæssigt, udtaler Rasmus Kjeldahl.

Han fortsætter.

- Hvis det virker således, at barnet får et lille puf til at komme i skole er det jo fantastisk. Men det vi er bekymrede for, det er de familier der, af forskellige omstændigheder ikke formår at få deres børn i skole. Man vil måske gerne, men på grund af misbrug, sygdom eller anden ustabilitet i familien, kan de ikke.


Det at straffe nogen, der ikke evner at undgå straffen, rammer selvfølgelig børnene super hårdt. Og så er der er den ekstra dimension, at de her børn kan komme til at føle skyld.

Rasmus Kjeldahl, Direktør hos Børns Vilkår.


Rasmus Kjeldahl slår desuden fast, at hvis en familie når derud, hvor Kommunen overvejer at tage børnepengene, så burde familierne have fået hjælp for længe siden, så de ikke nåede derud.

- De skal jo ikke ende der, hvor det hele sejler, og hvis Kommunen så ovenikøbet tager børnechecken fra forældrene. Der er jo en grund til, at barnet ikke vil eller kommer i skole.

Annonce

Børnene risikerer dobbeltstraf

Hvad betyder det for de her familier, hvis de mister børnechecken?

- For de udsatte familier er, det et stort problem hvis børnechecken forsvinder. De 1000 kroner sedler det drejer sig om, alt ud fra hvor mange børn man har, kan gøre forskellen i forhold til, om barnet kan gå til fritidsaktiviteter, om der er råd til udstyr til en fritidsaktivitet, om man kan deltage i ture med klassen, hvor der er deltagerbetaling eller om man kan få et par varme sko.

Hvor ved du det fra?

- Det er veldokumenteret blandt andet fra Arbejdernes Erhvervsråd og fagbevægelsen. Derudover fortæller børn og unge på BørneTelefonen, at familiens økonomi har betydning for deres mulighed for at holde og deltage i fødselsdage, få nyt tøj, svarer Rasmus Kjeldahl.

Ifølge Rasmus Kjeldahl har mange af de udsatte familier typisk ikke en krone i overskud, og derfor er deres børn overladt til selv at skaffe penge til for eksempel fritidsaktiviteter eller tøj.

- Det at straffe nogen, der ikke evner at undgå straffen, rammer selvfølgelig børnene super hårdt. Og så er der er den ekstra dimension, at de her børn kan komme til at føle skyld, og jeg kunne godt være bekymret for, at de her børn får dobbeltstraf.

Artiklen fortsætter under billedet.

Direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Pressefoto.

Dobbeltstraf? Det er vel forældrenes ansvar, at de her børn ikke kommer i skole? Hvorfor bliver børnene straffet?

- Jeg har ikke belæg for at sige at det sker, men jeg frygter, at nogle forældre ikke ser på deres egen forældreevne, og derfor kaster skylden over på børnene og måske straffer dem. Måske med vold for at få dem i skole. Børnechecken er jo en stor del af husholdningen i fattige familier.

Annonce

Peger tilbage på Kommunen

Er der ikke noget godt ved den her sanktionsmulighed?

- Som sagt kan den måske være med til at give nogle børn det sidste puf til at komme i skole, men det må ikke være barnets ansvar. Det er de voksnes. Og når man bruger det her instrument, skal man være dygtig til at fange de familier, der ikke formår at reagere på de incitamenter, der ligger i sanktionen.


Det ligger jo lige til sidebenet, at hvis de her familier mister børnechecken, så peger det direkte tilbage på kommunens sociale indsats

Rasmus Kjeldahl, Direktør hos Børns Vilkår.


Er der noget, du vil opfordre Københavns Kommune til?

- Når de her familier ikke kan reagere på incitamentet, er det et skarpt signal om at støtte endnu op om familien på en anden måde end man hidtil har gjort. Det ligger jo lige til sidebenet, at hvis de her familier mister børnechecken, så peger det direkte tilbage på kommunens sociale indsats, siger Rasmus Kjeldahl afsluttende.

Fald i sanktioner i Københavns Kommune

Ifølge et notat fra Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune er antallet af elever, der har højt ulovligt fravær på mere end 15 procent per kvartal, mere end halveret. Helt konkret er det faldet fra 143 elever i 3. kvartel 2019 til 64 i 1. kvartal 2020.

I samme periode er antallet af forældre, der er blevet trukket i børnepenge faldet fra 41 til 23. Notatet viser desuden, at begge dele er faldet støt kvartal efter kvartal, siden loven trådte i kraft. Ifølge notatet, kan corona-nedlukningen i de sidste tre uger af 1. kvartal 2020 ikke kan forklare hele det store fald i det høje ulovlige fravær.

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) slår fast, at allerede er en forebyggende indsats ude på skolerne.

- Københavns Kommune har en socialrådgiver ansat på alle skoler. Og en af deres vigtigste opgaver er at forebygge højt fravær hos udsatte børn. Alle involverede, både skolerne og de to forvaltninger vil nok sige, at den forebyggende indsats mod højt skolefravær i forvejen var højt prioriteret. Men noget tyder på, at de nye regler har fået alle parter til at intensivere indsatsen. Og det er positivt, svarer Jesper Christensen.

Hvornår er det ulovligt fravær?

Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.

Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks tage kontakt til elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

Sådan standses børne- og ungeydelsen

Hvis kommunen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, så gælder det for ét kvartal.

Kommunen skal derfor modtage en ny underretning fra skolen om fravær på 15 procent eller derover, for at kunne træffe en ny afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner.

Forældrene får på den måde en mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen

Antal sanktioner i Københavns Kommune

3. kvartal 2019: 41(143)

4. kvartal 2019: 35 (115)

1. kvartal 2020*: 23 (64)

* De sidste tre uger af kvartalet var der Corona-nedlukning. Men det kan ikke forklare hele det markante fald i både ulovligt fravær og sanktioner. Tendensen er klart nedadgående for begge.

(I parentes antal underretninger om ulovligt fravær på mere end 15 procent)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Samfund

Husker du Maria fra Glasvej?

Annonce