Annonce
Der var engang

Slagtervangen: Her blev dyr fedet op, og mennesker blev slagtet

Østerbro på et kort fra 1876 fokuseret på området Slagtervangen. Kort fra Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv
På Slagtervangen - området mellem Nøjsomhedsvej og Svanemøllen - blev kvæg og grise sendt til fedning inden slagtning, en overgang var det også henrettelsesplads.
Annonce

Østerbro blev ret sent bebygget, og arealerne herude blev brugt til forskellige formål, hvor de enkelte laug havde lejet arealer af Københavns magistrat.

Slagtervangen var et sådant areal. Slagterlauget havde lejet det af Københavns kommune, og det blev brugt til at sende kvæg og grise på opfedning inden slagtning.

Området gik fra Strandvejen til vandet og fra Nøjsomhedsvej ud til Svanemøllen. Det optræder fra før 1700-tallet og frem til 1850’erne, hvor kommunen påbegyndte en udstykning i parceller.

Annonce

Skafottet kom hertil

Ud over græsning af kvæg og grise blev området brugt til mange andre ting. Omkring 1759 flyttede man skafottet fra Kongens Nytorv ud på Slagtervangen.

Efterhånden var befolkningen inde i København begyndt at føle sig generet af de offentlige hængninger, ligesom magistraten ikke længere så hængningerne som et afskrækkelsesinstrument.


Galgen var placeret omtrent hvor Viborggade udmunder i Strandboulevarden, ligesom der her var en rakkerkule til henlæggelse af døde dyr.


Galgen var placeret omtrent hvor Viborggade udmunder i Strandboulevarden, ligesom der her var en rakkerkule til henlæggelse af døde dyr. Man kom til den af en smal vej, der bugtede sig nordøst fra Trianglen.

Der var dog ikke mange henrettelser ude på Slagtervangen, og i 1807 flyttedes henrettelsespladsen til Amager Fælled. Det var dog ikke kun makabre ting der foregik herude. Der var også ”De fattiges Dyrehave”, som var forlystelsesstedet for de fattige, med dets værtshuse, blandt andet det kendte Rhinen, åbne arealer og forlystelser for børnene.

Annonce

Hans Just er her stadig

Der opstod også en række virksomheder på området, og i 1777 blev Ny Kalkbrænderi placeret på den trekantede grund, i dag med legepladsen der afgrænses af nuværende Århusgade, Løgstørgade og Strandboulevarden.

Bygningen blev først nedrevet i 1915. Et lille, uanseligt relief af brænderiet ses i øvrigt over facaden til porten mellem Korsørgade 29 og 31, lige i nærheden, omtrent hvor porten fra syd ind til brænderiet lå.

Den nuværende Århus Plads med legepladsen, samt de tre opgange i ejendommen Femkanten, svarer til haven der lå foran Ny Kalkbrænderis hovedbygning.

Århusgade, øst for Løgstørgade, hed tidligere Fortunagade, opkaldt efter Fortuna-fabrikken, der lå på gaden. Fabrikken lavede sprit og lå øst for Strandboulevarden. Gaden blev anlagt i 1885, bl.a. efter ønske fra fabriksejeren Hans Just, der ønskede at hans fabrik og havnen bag den skulle forbindes med Østerbrogade.

Hans virksomhed eksisterer stadigvæk. Hans Justs navn ses stadig på den store bygning på nummer 88, der med sit mærkelige tårn i folkemunde er døbt ”Koldinghus”.

Annonce

Hospital og gasværk

Navnet Århusgade kom til i 1886. Kvarteret omkring er fyldt med navne efter danske købstæder og andre større byer. Da briterne bombarderede København i 1807 stod én af deres støttepunkter hvorfra de skød netop her, omkring det nuværende kryds mellem Vordingborggade og Løgstørgade.

I forbindelse med magistratens arbejde med udstykning af Slagtervangen til parceller, placerede man desuden et karantænesygehus for folk med smitsomme sygdomme, som blev taget i brug 1878, og fik navnet Øresundshospitalet.

Samtidig havde magistraten vedtaget at bygge et gasværk klods op at Karantænesygehuset, Østre Gasværk, som blev taget i brug samme år, ligesom man byggede karrèer til hospitalets ansatte klods op af hospitalet.

Egentlig gang i udstykningen af Slagtervangen skete først da man gik i gang med byggeriet af Nordbassinet i Nordhavnen 1885-90, samt ikke mindst Frihavnen som blev bygget 1891-94. Og så fulgte gaderne med de mange provinsby-navne.

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Bryggervangen 62

www.2100.lokalhistorisk.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Sognepræst: Jeg løber ad helvede til

Erhverv

Vinhandler begyndte som købmand

Annonce