Annonce
KøbenhavnLIV

Spark lokalplanen om Stejlepladsen til hjørne: Det tangerer det pinlige

Jan Mathisen fra Fiskerhavnens Venner og andre af havnens brugere kæmper mod boligbyggeriet på Stejlepladsen. Arkivfoto: Benedicte Lorenzen
Annonce

Debat: Man kan være uenig med flertallet i Borgerrepræsentationens beslutning om, at der skal bygges på Stejlepladsen.

Det er vi i Foreningen Fiskerhavnens Venner, og vi vil altid være det. At bygge på et tidligere fredet naturskønt område af økonomiske hensyn giver ingen mening og burde stoppes. Især når vi ved, at København faktisk har penge nok til at købe By & Havn ud af Stejlepladsen.

Når der nu alligevel er truffet beslutning om, at der skal bygges, burde man kunne blive enige om, at Lokalplanen for Stejlepladsen må bygge på et veldokumenteret og solidt fagligt funderet grundlag. Men det gør Miljøkonsekvensrapporten fra COWI på ingen måder.

Det er en rapport som på alle væsentlige områder, uden argumenter eller fagligt funderet grundlag, snakker By & Havn efter munden. Flere gange tenderer det ligefrem til det pinlige.

Derfor bør lokalplanforslaget for byggeriet på Stejlepladsen som det mindste skydes til hjørne i en periode, så der kan gennemføres relevante og faglig funderede undersøgelser og konklusioner.

Fiskerhavnens Venner kæmper for at bevare Stejlepladsen. Arkivfoto: Benedicte Lorenzen

Manglende trafik fokus. De eneste trafikproblemer, der fokuseres på, er hvordan biler ud og ind af København ikke generes af massivt øget trafik på Bådehavnsgade. Den voldsomt øgede trafik og P-behov for Bådehavnsgade og Fiskerhavnen er ikke berørt. Heller ikke nødvendige løsninger for bløde trafikanter berøres. På borgermødet den 21. september indrømmede forvaltningen at det forholdt sig sådan.

Springer forbi kulturmiljø. På borgermødet blev bevarelse af kulturmiljø ikke berørt, fordi det med COWI’s ord: 'Ikke er så vigtigt'.

Naturstyrelsen beskriver kulturmiljø som et område, der er 'mærket af menneskelig aktivitet og som har en fortællekraft, der gør miljøet særligt interessant'. I den forstand er der masser af kulturmiljø at analysere på både Stejlepladsen og Fiskerhavnen. Men der foretages ingen samlet vurdering af de eksisterende og bevaringsværdige kulturværdier. Og slet ikke for Fiskerhavnen.


Miljøkonsekvensrapporten fra COWI er en rapport, som på alle væsentlige områder, uden argumenter eller fagligt funderet grundlag, snakker By & Havn efter munden. Flere gange tenderer det ligefrem til det pinlige.

Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner


Det væsentligste bidrag til bevarelse af kulturmiljøet på Stejlepladsen består af 'facadevalg og farve'. Hvad er så nemmere end at konkludere, at kulturmiljøet i området enten ikke er bevaringsværdigt eller ikke lider skade! Ren gavebod til By & Havn.

Hvad med Naturbeskyttelse? Naturen på Stejlepladsen bliver konsekvent talt ned, og sammenhængen til Fiskerhavnen gemmes væk. Byggeriet på Stejlepladsen vil angiveligt ikke medføre nogen negative effekter for fuglelivet i Natura 2000-området. Meget mærkeligt, for det gør det på nabogrunden ifølge Københavns Kommune selv, som den 30. april 2020 i forbindelse med strand-projektet i Valbyparken skrev:

-Anlægsarbejdets tredje og sidste fase kan først starte i foråret 2021, da Kalveboderne er et Natura 2000-område, som er et netværk af naturbeskyttede områder i EU. Det betyder, at der kun må arbejdes i perioden maj til august for at beskytte det sårbare fugleliv i Kalveboderne.

Men det gælder åbenbart kun i Valbyparken og ikke på nabogrunden Stejlepladsen.

Vi kunne blive ved, men lad os slutte af med et spørgsmål til Klaus Mygind (SF), Jakob Næsager (K) og Lars Weiss (S) og andre politikere i Teknik- og Miljøudvalget. Vil I være med til at skyde vedtagelsen af lokalplanen for Stejlepladsen til hjørne, med krav om gennemførelsen af en fagligt funderet Miljøkonsekvensrapport, som grundlag for et nyt forslag til lokalplan?

Vi snakker om måneder for at sikre kvalitet og hæderlighed i forvaltningsarbejdet og de politiske beslutningsprocesser i København.

Du kan give din mening til kende på blivhoert.kk.dk. Det skal ske inden 21. oktober.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
CORONA

Smitteeksplosionen fortsætter i Tårnby

Annonce
Forsiden netop nu
112

Brand på folkeskole i Nordvest her til aften

Debat

Er jeg en dårlig mor, Christina?

Debat

Levende begravet på Rahbeks Allé

Alkoholforbud

Politisk forslag vil gøre det forbudt at drikke alkohol på Anker Jørgensens Plads: Det er af nød, vi er kommet hertil

Annonce