Annonce
Folkeskolen

Trussel om økonomisk sanktion får flere i skole

Foto. Morten Stricker.
Siden loven om økonomiske sanktioner overfor forældre, hvis børn der har for meget fravær, er trådt i kraft, er antallet af sanktioner i Københavns Kommune halveret.

Første august 2019 trådte loven om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen i kraft.

Loven betyder, at den enkelte skoleleder skal underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal.

Børne- og Ungdomsborgmester: Enormt glædeligt

Ifølge et notat fra Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune er antallet af elever, der har højt ulovligt fravær på mere end 15 procent per kvartal, mere end halveret. Helt konkret er det faldet fra 143 elever i 3. kvartal 2019 til 64 i 1. kvartal 2020.

I samme periode er antallet af forældre, der er blevet trukket i børnepenge faldet fra 41 til 23. Notatet viser desuden, at begge dele er faldet støt kvartal efter kvartal, siden loven trådte i kraft. Ifølge notatet, kan corona-nedlukningen i de sidste tre uger af 1. kvartal 2020 ikke kan forklare hele det store fald i det høje ulovlige fravær.

Og Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er glad.

- De nye regler om fravær er stadig ret nye, så vi kan ikke konkludere noget endeligt endnu. Men her i København tyder det på, at reglerne har den ønskede effekt. Både antallet af elever med et højt ulovligt fravær og antallet af sanktioner er faldet markant. Det er enormt glædeligt, hvis den tendens holder stik på den lange bane både i København og på landsplan.


Det er vores klare målsætning, at vi med en stærk forebyggende indsats ude på skolerne i samarbejde med Socialforvaltningen kan undgå så mange fraværssager som overhovedet muligt.

Jesper Christensen, Børne- og Ungdomsborgmester (S)


Hvorfor er det godt at fraværet er faldet?

- Et højt fravær er noget af det mest skadelige for et barns skolegang. Det (barnet, red) risikerer at få svært ved at følge med og falde ud af det sociale fællesskab. Derfor er indsatsen mod højt skolefravær så vigtig, svarer Jesper Christensen.

Skolelederforeningen: Det hjælper at true

Hvad vil du sige til dem der mener, at det er et voldsomt tiltag at fjerne børnepengene?

- At standse børnepengene er et meget vidtgående tiltag. Især i forhold til udsatte familier med en sag i socialforvaltningen. Det skal vi så vidt som overhovedet muligt undgå at få brug for. Det er vores klare målsætning, at vi med en stærk forebyggende indsats ude på skolerne i samarbejde med Socialforvaltningen kan undgå så mange fraværssager som overhovedet muligt, slår Jesper Christensen fast.

Forebyggende indsats?

- Københavns Kommune har en socialrådgiver ansat på alle skoler. Og en af deres vigtigste opgaver er at forebygge højt fravær hos udsatte børn. Alle involverede, både skolerne og de to forvaltninger vil nok sige, at den forebyggende indsats mod højt skolefravær i forvejen var højt prioriteret. Men noget tyder på, at de nye regler har fået alle parter til at intensivere indsatsen. Og det er positivt, svarer Jesper Christensen.

Direktør i Børns Vilkår er dog skeptisk, da han ikke tror, at det hjælper at fjerne børnechecken fra de allerede udsatte familier.

- Når de her familier ikke kan reagere på incitamentet, er det et skarpt signal om at støtte endnu op om familien på en anden måde end man hidtil har gjort. Det ligger jo lige til sidebenet, at hvis de her familier mister børnechecken, så peger det direkte tilbage på kommunens sociale indsats, slår Rasmus Kjeldahl fast

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjordal mener og, at den nye registrering af fravær kan have en effekt på tallene. Han udtaler.

- En af de ting, man kæmper med er at få fraværsregistrering korrekt. Så det kan have betydning. Men det kan også have betydning, at man truer folk. Det kan være begge dele. Vi ved det ikke.

Antal sanktioner i Københavns Kommune

3. kvartal 2019: 41(143)

4. kvartal 2019: 35 (115)

1. kvartal 2020*: 23 (64)

* De sidste tre uger af kvartalet var der Corona-nedlukning. Men det kan ikke forklare hele det markante fald i både ulovligt fravær og sanktioner. Tendensen er klart nedadgående for begge.

(I parentes antal underretninger om ulovligt fravær på mere end 15 procent)

Sådan standses børne- og ungeydelsen

Hvis kommunen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, så gælder det for ét kvartal.

Kommunen skal derfor modtage en ny underretning fra skolen om fravær på 15 procent eller derover, for at kunne træffe en ny afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner.

Forældrene får på den måde en mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden de mister børne- og ungeydelsen

Hvornår er det ulovligt fravær?

Hvis eleven ikke er fraværende på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende, og skolelederen ikke har givet tilladelse til ekstraordinær frihed, er det ulovligt fravær.

Ved ulovligt fravær skal skolens leder straks tage kontakt til elevens forældre for at undersøge, hvorfor eleven er fraværende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Samfund

Husker du Maria fra Glasvej?

Annonce