Annonce
Kerteminde Ugeavis

Et godt råd

Kerteminde Ugeavis' klummeskribent Betina Noer Rasmussen er sognepræst i Kerteminde og Drigstrup.
Annonce

Der er valg til menighedsrådet i år. Og når der skal være valg til et råd, så skal der også tales lidt om, hvad sådan et råd egentlig laver. Hvad er det spændende ved at være en af rødderne? Hvad er det, der driver de enkelte? Ja, det er jo i sagens natur ganske forskelligt, hvad vi hver især vil svare på det ovenstående.

Jeg er for eksempel én af dem, som sætter utrolig stor pris på de rødder, som har et naturligt flair for byggesager, for indhentning af tilbud på diverse anlægsarbejder, og for at sætte sådanne ting i værk til rette tid, så kirkens bygninger og områder så vidt muligt altid tager sig godt og velholdt ud. Nogle finder glæde ved at styrke det frivillige arbejde omkring kirken, nogle ved altid at have det overordnede og detaljerede økonomiske overblik. Nogle sidder med gode idéer til foredrag og andre fine tiltag, andre beskæftiger sig med inventar og restaurering af den slags. Der er nogle, der sidder med de kommunikative initiativer, og andre der fordeler deres kunnen og deres interesse på andre relevante felter.

De store fælles opgaver for rådet er at være økonomisk ansvarlige og at være arbejdsgivere for alle kirkens ansatte på nær præsterne, og det påhviler derfor også rådet at håndtere alt det, der måtte opstå ud af den rolle.

En fælles drivkraft, som balancerer alt det ovenstående, er rådets væsentligste opgave, nemlig at sætte de mest optimale rammer for forkyndelsen.

Rammerne er både de fysiske, altså vores kirkers ydre og indre fremtoning, vores kirkegårdes atmosfære, vores præstegårdes stand, mulighederne i vores kirke-og kulturhus, - og det er de interne økonomiske rammer. For det betyder enormt meget for vores måde at være kirke på, hvordan de økonomiske ressourcer fordeler sig. Den fordeling tager rådet ansvar for, og forsøger efter bedste evne at tildele de forskellige områder inden for det kirkelige arbejde den pose penge, der er nødvendig, for at løfte de forskellige opgaver på gode måder. Fordelingen af pengene afspejler rådets fokusområder inden for det kirkelige arbejde.

Naturligvis skal der afsættes de midler, der nu skal til lønninger og vedligehold af bygninger og udendørs arealer, det er helt nødvendigt, og samtidigt er det rådets opgave altid at sikre, at vi har midlerne til også at lave kirkeligt arbejde.

Her i området er der et stort fokus på børneområdet. Vi har et virkelig godt samarbejde med skolen, hvor vi er på skoleskemaet hvert år med forskellige projekter for alle klasser fra 1. – 8. årgang. I dette samarbejde er vores rolle at være oplysende og at være det sted, hvor der kan tales frit om livet og døden og alt, der imellem. Og det er at give en fortrolighed med det rum, som alle mennesker på en eller anden måde kommer til at forholde sig til i løbet af livet, - om ikke før, så når et elsket menneske når til døden.

Desuden har vi i rådet blik for, at vi bor i et område med plejehjem og mange ældre, hvorfor vi holder særlige gudstjenester og frokoster for den gruppe, hvilket også er en høj prioritet.

Ligeledes er det musikalske område af høj prioritet. Hvorfor vi har et kirkekor som højner oplevelsen af at synge med på salmerne i kirken, og vi har prioriteret at have gode koncerter fordelt på hele året. I samarbejde med kirkerne på Hindsholm spænder vores forkyndelsesmæssige muligheder vidt og det kan de kun gøre, fordi der findes gode råd, der forstår vigtigheden af at sætte de bedst mulige rammer.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce