Annonce
Kerteminde Ugeavis

For første gang på Fyn: Eksotisk gæst med gul top og egen ske yngler nær Fyns Hoved

Skestorken har valgt en lille ø ved Fyns Hoved som sit første fynske ynglested. Foto: Jan Skriver
Skestorken har siden 1996 ynglet i Jylland. Men det er første gang, den er registreret som ynglende på Fyn.
Annonce

Hindsholm: For få årtier siden var skestorken en sjælden fugl, der kun blev set få gange hvert år på vores breddegrader. Nu har den i løbet af to årtier ynglet på 21 forskellige lokaliteter i den danske kystnatur og er tilsyneladende ved at rykke østpå i Danmark.

Den eksotiske fugl har i år valgt at yngle på en ø i Lillestranden nær Fyns Hoved, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

- Skestorkens fremgang er næppe stoppet endnu, og vi kan forvente, at den etablerer sig på flere lokaliteter mod øst i landet. Øerne i Det Sydfynske Øhav, Odense Fjord, Roskilde Fjord, småholme i Sydøstdanmark og måske Saltholm i Øresund er mulige nye lokaliteter de kommende år. Potentialet er stort for skestorken i Danmark, hvis kystnatur med mange øer, laguner og lavvandede vige passer til dens levevis, siger Thomas Bregnballe.

Han er seniorforsker hos Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der i samarbejde med Miljøstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler yngletallene for Danmarks bestand af skestorke, som bliver overvåget internationalt.

Annonce

Kommet for at blive

Skestorken er begunstiget af de klimaændringer, der spås at kunne få flere sydlige fuglearter til at rykke deres traditionelle udbredelsesområde 400-500 kilometer mod nord.


Potentialet er stort for skestorken i Danmark, hvis kystnatur med mange øer, laguner og lavvandede vige passer til dens levevis.

Thomas Bregnballe, seniorforsker ved Aarhus Universitet


Skestorken har tidligere ynglet fåtalligt i Danmark i flere perioder i 1900-tallet, men den har haft svært ved at få varigt fodfæste, da den er sårbar over for forstyrrelser og rovdyr, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Nu har skestorken efterhånden ynglet uafbrudt i den danske kystnatur siden sin genindvandring i 1996, og skestorken er kommet for at blive et fast element i vores natur.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kerteminde Ugeavis

At blive voksen

Annonce