Annonce
KLUMME

Mai & Rådhuset: Rød og blå blok vandt slaget om Fælleden

Carsten Mai kommenterer hver uge det politiske liv på Københavns Rådhus.

To af de mest omtalte byggeprojekter i København, Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen gled ubesværet igennem kommunens teknik- og miljøudvalg. Dermed er projekterne endeligt afgjort. Intet tyder nemlig på, at den formelle godkendelse i Borgerrepræsentationen ændrer noget

Alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten bakkede op om projekterne ud fra en vurdering af, at der var fundet en fornuftig afvejning mellem natur og byens behov for flere boliger.

Med de taktiske briller på er det helt afgørende, at både SF, Socialdemokratiet og de borgerlige partier i fællesskab bakkede op om projekterne. Ingen af politikerne er nemlig i tvivl om, at beslutningen er upopulær i store dele af København.

Annonce

Ved i fællesskab at bakke op fordeles ansvaret og kritikken blandt begge de politiske fløje. Får rød og blå blok nogenlunde lige mange sure ord med på vejen, er ingen af blokkene hverken vinder eller taber.

Behovet for boliger og investeringer ramler tit og ofte sammen med borgergruppers prioritering af grønne områder. Ønsker politikerne boligerne, må de finde sammen i både rød og blå lejr om projekterne. Ellers gør borgergruppernes mange protester alt for ondt.

Sagerne efterlader Enhedslisten og Alternativet på en politisk fløj som kan risikere at blive holdt helt ude af det gode selskab i næste valgperiode. Enhedslisten kan forvente et godt valg til november ikke mindst på bekostning af Alternativet som står til en total nedsmeltning.

Med et stærkt valg til Enhedslisten stiger partiets krav om indflydelse og tydelig profil. Det kan let skabe grobund for kompromiser mellem SF, Socialdemokratiet og de borgerlige partier, når beslutningerne gør ondt på nogen og Enhedslisten derfor vælger at stå fast på principperne.

Slaget om Amager Fælled giver anledning til eftertanke ikke mindst hos Enhedslisten som bør overveje, hvad deres store opbakning egentlig skal bruges til efter valget.


Slaget om Amager Fælled giver anledning til eftertanke ikke mindst hos Enhedslisten som bør overveje, hvad deres store opbakning egentlig skal bruges til efter valget.

Carsten Mai


Noget taler derfor for, at Enhedslisten havde gjort sig selv en tjeneste ved at søge konkret indflydelse på de to byggeprojekter og så bakke op om dem. Efterfølgende kunne lade deres vælgere vide, at projekterne var det mindst onde man kunne komme igennem med.

Som det er i dag, har Enhedslisten tabt en grøn sag på gulvet med et brag. Tilbage står om deres mange vælgere i København foretrækker mediestøj fremfor konkrete fingeraftryk på de store beslutninger?

Tabte Enhedslisten indflydelse, kan der til gengæld kun være ros til borgergrupperne på Amager som fik flyttet byggeplanerne til et nyt areal på fælleden som er mere skånsomt overfor den vilde natur derude.

Borgergruppernes pres er et mønstereksempel på god lobbyisme, men som i mange andre sager skal man på et tidspunkt stoppe op og overveje, om man virkelig skal fortsætte kampen. Sidste halvdel af kampen, nemlig den mod boliger på Lærkesletten, var tabt på forhånd. Politikerne havde allerede givet den indrømmelse, de kunne leve med ved at flytte boligbyggeriet en gang.

Slaget om Amager Fælled giver anledning til eftertanke ikke mindst hos Enhedslisten som bør overveje, hvad deres store opbakning egentlig skal bruges til efter valget.

Carsten Mai

Carsten Mai analyserer politikken i København. Han var i otte år pressechef for tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. I dag driver han konsulentvirksomheden Carsten Mai & Com som rådgiver virksomheder og organisationer om kommunikation og politik. Han er uddannet cand.scient.soc. og bor med sin familie i København. www.carstenmai.dk

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Læs mere annoncørbetalt indhold

Annonce
Forsiden netop nu
Samfund

Husker du Maria fra Glasvej?

Annonce