Annonce
Ugeavisen Kolding

25 ansatte på Koldings skoler er blevet fyret

Der er blevet fyret medarbejdere på 13 skoler i Kolding. Men langt flere skoler er berørt af personalenedskæringer. På en række skoler har man undgået fyringer ved for eksempel ikke at genbesætte ledige stillinger. Arkivfoto: Chresten Bergh
De millionstore budgetbesparelser på folkeskolerne i Kolding fra i år har udløst fyringer. 25 ansatte på Kolding Kommunes skoler er blevet afskediget, og i alt er 50 stillinger på skolerne nedlagt som direkte følge af besparelserne.
Annonce
Annonce

Forringelser på alle skoler

Hovedparten af de 50 stillinger, der er nedlagt i kølvandet på budgetforliget, er lærerjob, oplyser formanden for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen, der understreger, at de mange nedlagte stillinger vil betyde forringelser på alle skoler.

- Det er en rigtig trist dag. Man kommer til at mærke de her nedskæringer på alle skoler i Kolding. Ikke kun på de skoler, hvor der er blevet fyret. Der bliver færre ansatte til at løse de samme opgaver. Der kommer til at blive prioriteret benhårdt mellem, hvad vi fremover kan, og hvad vi ikke kan, siger Anders Petersen.

Blandt nedskæringerne på skolerne er en generel reduktion på adskillige millioner i tilskud til skolernes drift. Dertil kommer blandt andet, at der indføres mere pausetid og mindre undervisningstid og højere SFO-priser, ligesom både ungdomsskolen, ungdommens uddannelsesvejledning, pædagogisk psykologisk rådgivning og pædagogisk center alle skal skære ned.

Der skal spares lidt over 24 millioner kroner på skoleområdet i Kolding i år, og dette beløb stiger over de kommende år til cirka 46 millioner kroner i 2023.

Der er cirka 1400 ansatte på skoleområdet i Kolding svarende til 1290 fuldtidsstillinger.

Kolding: 25 ansatte på Kolding Kommunes folkeskoler var forleden igennem en turbulent dag.

De blev afskediget på grund af de kæmpe millionbesparelser, som et flertal i byrådet bestående af V, S, R og DF vedtog i efteråret i forbindelse med budgetforliget for 2020.

Og mens der blev uddelt fyringer i kommunens øvrige forvaltninger allerede i november, er turen først kommet til folkeskolerne nu, da nedskæringerne her først træder i kraft ved begyndelsen af det kommende skoleår i august og ikke midt i et skoleår.

Foruden de 25 afskedigelser, der er fordelt på 13 af kommunens 24 skoler, betyder besparelserne også nedlæggelse af en lang række stillinger rundt på skolerne. Her har man dog kunnet undgå fyringer, da man for eksempel har undladt at genbesætte ledige stillinger, eller fordi medarbejdere har sagt deres job op uden at blive afløst af en efterfølger.

Budgetbesparelserne fører til nedlæggelse af i alt 50 job på hele skoleområdet. Men da alle landets kommuner i forbindelse med finansloven senere har fået tilført penge til folkeskolerne, har man for nylig kunnet kanalisere penge ud til Koldings skoler svarende til 12 fuldtidsstillinger og dermed skåne et tilsvarende antal ansatte.

Både lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale er berørt af de omfattende nedskæringer.

Af de 25 afskedigede er de 14 lærere, seks er pædagoger, to er pædagogmedhjælpere og tre er administrative medarbejdere. Fire af de afskedigede har fået tilbud om at blive genansat på ændrede vilkår, for eksempel på nedsat tid.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce