Annonce
Ugeavisen Kolding

Historien om Kolding: En "royal" begravelse

Flere tusinde mennesker i ligfølget ved Chresten Bergs begravelse i Kolding i 1891. Foto: A. Hoffgaard / Kolding Stadsarkiv

Da avismageren og folketingsmanden Chresten Berg døde i 1891, fik han en nærmest royal begravelse i Kolding. I anledning af Koldings 750 års jubilæum bringer Ugeavisen, i samarbejde med Kolding Stadsarkiv, en række fortællinger om nogle af de mennesker, der har været med til at forme Kolding. I denne uge Chresten Berg, der grundlagde Kolding Folkeblad.

Kolding: Der skal meget til for at udgive særtryk af aviser, men det gjorde Kolding Folkeblad søndag den 6. december 1891. Anledningen var begravelsen af avisens grundlægger og Venstre-Koldingkredsens folketingsmand, Chresten Berg (1829-1891), som samlede tusindvis af sørgende i byens gader. Berg, der blev stedt til hvile på Koldings gamle kirkegård og siden blev mindet med en statue over for Kolding Banegård, var sin tids mest kendte og elskede, men også omdiskuterede politiker.

Under mottoet "Gå aldrig på akkord med uretten" kæmpede Berg imod Estrups og Højres provisoriestyre, der i årevis havde sat folkestyret ud af kraft og personligt kostet ham et halvt år bag tremmer. Fængselsstraffen fik han, fordi en politimester i Holstebro insisterede på at sidde ved siden af Berg, mens han talte ved et politisk møde, og da Berg med henvisning til Grundlovens frihedsrettigheder nægtede at tale på de betingelser, hev et par af hans tilhængere ordenshåndhæveren ned fra podiet. Det kostede alle tre seks måneders fængsel, som blev afsonet i 1886. Det var i øvrigt under afsoningen, Chresten Berg pådrog sig den sukkersyge, der fem år senere medvirkede til hans død.

Chresten Berg var igennem 1870'erne og 1880'erne oppositionens anfører imod provisoriestyret, og derfor var den "royale" begravelse og avissærtrykket også en politisk manifestation. En folkelig protest imod den nødparagraf i Grundloven, som Estrup benyttede sig af til at regere nærmest enevældigt på trods af Venstres folketingsflertal. På forsiden af avissærtrykket fortolkede digteren Holger Drachmann det chok, nyheden om den 62-årige forfatningsforkæmpers død afstedkom:

"Novembermulmet spændet ud

sin Skærm, saa klam, saa tung, saa graa,

og Brystet stønned - Herregud,

skal da hvert Haab om Lys forgaa?

Skal intet staa med fast Kontur,

skal Træ og Busk og Hegn og Mur

hensvømme i et Valle-Hav

hvor Aaret grov sin Grav?"

Iværksætterne

Du kan læse mere om Chresten Berg og hans betydning for Kolding i bogen Iværksætterne. Da Kolding blev moderne, der er skrevet af Helle Juhl og udgivet af Kolding Stadsarkiv i anledning af Koldings 750-års jubilæum.Publikationen er støttet af Kolding Kommunes jubilæumspulje, Jubilæumsfonden af 12.08.1973, Lisbeth Petersens Fond og Sparekassen Kolding's Fond.

Bogen kan købes hos alle boghandlere i Kolding, Nicolai Kultur, Museet på Koldinghus og Kolding Kommunes netbutik.

Chresten Berg (1829-1891) grundlægger af Kolding Folkeblad og venstrepolitiker. Foto: Christensen & Zahrtmann, Det Kgl. Biblioteks fotosamling

Startede i Kolding

At Chresten Berg blev begravet i Kolding, skyldtes, at det var her, han indledte sin karriere. Som ung var han lærer ved Borgerskolen i Kolding (i dag Kolding Stadsarkiv - red.), hvor han tog initiativ til en række nye skoletiltag, bl.a. forløberen for det nuværende Hansenberg. I 1871 stiftede han Kolding Folkeblad, der hurtigt blev efterfulgt af en stribe andre Bergske Blade, og i mere end 25 år sad han i Folketinget for Venstres Koldingkreds, selv om han ikke længere boede i byen.

Ti år efter Bergs død lykkedes det i 1901, hvor Venstre vandt en knusende sejr over Højre og dannede regering, det såkaldte Systemskifte, at få indført den folketingsparlamentarisme, han så mange år havde kæmpet for.

Kolding Folkeblads første nummer var et prøvenummer, der blev udgivet den 18. december 1871 på Chresten Bergs 42-års fødselsdag. Først fra 2. januar 1872 udkom avisen regelmæssigt.
Chresten Berg grundlagde Kolding Folkeblad i 1871. Foto: Kolding Stadsarkiv
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce