Annonce
Ugeavisen Kolding

Klimaprojekt skal give smukkere natur

Omlægning af vandløbet, etablering af digerne og opholdsbygværk vil blive gennemført i perioden juni til oktober 2021. Klimaprojektet udføres i et samarbejde mellem Blue Kolding og Kolding Kommune. Anlægsarbejdet beløber sig til 3,5 millioner kr. Foto: PR
Et nyt klimaprojekt i Hylkedalen ved Kolding er første store skridt i retning af en grundig klimasikring af Kolding by.

Kolding: Kolding by er udfordret af stadigt flere og kraftigere regnskyl, som får Kolding Å til at gå over sine breder og oversvømme dele af midtbyen. Klimaprojektet i Hylkedalen er det første store skridt i retning mod en grundig klimasikring af Kolding by.

- Klimaprojektet er også en del af et stort fyrtårnsprojekt, som omhandler synergier såsom øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative tiltag. Projektet er derfor også med til at give området en større biodiversitet ved etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb og flere våde enge. Samlet set skaber vi altså både et godt forsvar mod vind og vejr og mere spændende og sund natur, siger projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra Blue Kolding.

Kampen mod vandet

Klimaprojektet skal tilbageholde vandet fra Seest Mølleå ved skybrud eller langvarig regn i bestræbelserne på at sikre midtbyen mod oversvømmelser.

Tilbageholdelsen af vandet sker i to udvalgte områder i Hylkedalen, nedenfor Seest Idrætspark og øst for motorvejsbroen.

I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet vil passere via et rør, der bliver tilpasset, så der kun vil ske tilbageholdelse af vand, når der kommer kraftig eller længerevarende regn. Desuden udformes røret, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr.


Samlet set skaber vi altså både et godt forsvar mod vind og vejr og mere spændende og sund natur.

Inger Wiuff Jørgensen


Jorddigerne bliver anlagt, så de indpasses i landskabet. I begge områder bliver vandløbet flyttet ud midt i ådalen, hvor det får et mere terrænnært forløb. Tiltagene gør, at man kan tilbageholde knap 60.000 kubikmeter vand.

Annonce

Naturkvalitet og rekreative tiltag

Der er udarbejdet en vurdering af virkning på miljø-redegørelse for at sikre, at projektet ikke skader naturen og især den strengt fredede birkemus, som findes i ådalen.

Der anlægges derfor en sti, så man kan krydse ådalen flere steder, mens der etableres et rekreativt opholdsbygværk på diget ved Seest Idrætspark.

Der graves desuden to lavvandede vandhuller, hvor det ene etableres med store trædesten, så den nye og de eksisterende stier forbindes.

Annonce
Annonce
Ugeavisen Kolding

Nu går arbejdet i gang: Et af Koldings farligste kryds bliver mere sikkert

Annonce
Annonce
Ugeavisen Kolding

Dansk medaljehåb fra Kolding blev syver på OL-enkeltstarten i cykling

Annonce
Forsiden netop nu
Ugeavisen Kolding

Vejdirektoratet hæver hastigheden på motorvejen: Her må du fremover køre 130 km/t

Ugeavisen Kolding

Kolding-grossist uddeler sommerposer til indlagte børn

Ugeavisen Kolding

Kolding Roklub inviterer atter til årets firmadyst

Ugeavisen Kolding

Travl sommer med lave indtægter: Kolding Storcenter håber på normalt efterår

Ugeavisen Kolding

Landbomuseet Kolding præsenterer veteranudstilling og kræmmermarked

Ugeavisen Kolding

Bydelsplan forsinket et halvt år: Færre boliger på Riberdyb end først antaget

Ugeavisen Kolding

Fornyet KB-trup med masser af nye spillere

Ugeavisen Kolding

Oplev Bremer/McCoy i Marielundskoven

Ugeavisen Kolding

Bazar politianmeldt efter tre sure smileyer på fire måneder

Ugeavisen Kolding

Succes har givet hattemanden blod på tanden: Har åbnet permanent butik i Søndergade

Ugeavisen Kolding

15 års jubilæum: Jeg kan godt lide at gøre en forskel for vores elever

Ugeavisen Kolding

Så lukkes Borchs Gård endnu engang: Nu skal pladsen gøres helt færdig

Ugeavisen Kolding

Stadion til hjørnespark

Ugeavisen Kolding

Veninder står bag ny festival i Kolding: Det er lidt en fordom, at klassisk musik er noget højkulturelt

Ugeavisen Kolding

Kolding IF præsenterer endnu en ny spiller

Ugeavisen Kolding

Hotel mangler personale og må sige nej til arrangementer: I juni mistede vi omsætning for en kvart million

Ugeavisen Kolding

Haveklumme: Planter med dyrenavne - Hestemynte

Ugeavisen Kolding

Et blik tilbage på livet i midtbyen: Akseltorv var stedet, hvor varer blev solgt fra vogn

Ugeavisen Kolding

Restaurant mangler personale og har valgt at tage konsekvensen: Nu holder vi lukket to dage om ugen

Ugeavisen Kolding

Brændkjærhallen får en ny måltavle

Ugeavisen Kolding

Iværsættereventyret fik en svær start: Nu håber Magnus snart at kunne leve af grøntsagsdyrkning uden jord

Annonce