Annonce
Lokalavisen Assens

Et nyt årti nærmer sig

borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommnue. PR-foto fra Assens Kommune
Annonce

"20’erne" skal vi til at sige nu. Vi har hørt om de brølende tyvere dengang for 100 år siden - dér var mere drama på. For fyrre år siden var der lav temperatur, høj rente, lav beskæftigelse og høj inflation.

I dag er det lige omvendt - og for tyve år siden frygtede vi “Y2K” - altså, at alle computerstyringer ville lave en kolbøtte, fordi det hele ville gå i nul, så snart "år 2000" kom til midnat. Det skete som bekendt ikke, og nu står vi altså her ved indgangen til et år med 100-året for genforeningen med Sønderjylland, Regenten der fylder 80, fodbolddrengene som skal til EM og Storbritannien der desværre forlader det europæiske fællesskab.

I det forgangne år fyldte Dannebrog 800 år, og i den anledning modtog vi fra Danmarkssamfundet en smuk Dannebrogsfane, som pryder vores byrådssal, og den flankeres af EU-fanen, som også er kommet op.

Ikke mindre end to valg optog befolkningen før sommer. Først et europaparlamentsvalg med en rekordhøj deltagelse, og hvor vælgerne samlede sig om de samarbejdsorienterede partier. Efterfølgende var der folketingsvalg som betød et regeringsskifte, og også et Fyn som fortsat leverer to ministre.

2019 bød også på to afklaringer; den ene var campingsagen, hvor Landsretten fastslog, at Assens Kommune ikke skal betale erstatning, men købsaftalen med campingaktøren ligger fast. Nu kan vi komme videre og følge op på den beslutning, byrådet traf for år tilbage - at der skal være camping med høj standard og masser af turisme i Assens by. I starten af det nye år træffer byrådet beslutning om den endelige placering af kyst- og lystfiskerformidlingscenteret, som jo er nationalt, og som loven foreskriver skal ligge her i kommunen. Et projekt som udefrakommende interessenter såsom fonde med flere er opmærksomme på. Det bliver super interessant at få det konkretiseret og opført. Alt sammen noget, der føjer sig til og understøtter arbejdet med projekt Fremtidens Assens, som en mangfoldighed af aktører har været involveret i.

Involvering, hvor borgere og politikere mødes var ikke alene i regi af projekt Fremtidens Assens, som Realdania giver over 12 millioner kroner til projektering og konkretisering af. Også det store og velbesøgte ”Vores Stemmer” i januar, hvor vi sammen med mediet Mandag Morgen samlede 200 borgere og debatterede sundhed med. I marts bandt byrådet i fællesskab – 28 af 29 stemte for – sidste sløjfe på det omfattende arbejde med Vision 2030 – med vilje og hjerte, som vi vil arbejde efter de kommende år. I efteråret mødtes børn, unge, pædagoger, undervisere, forældre og politikere til ”markedsdag” i Glamsbjerg med fortællinger om det gode børne- og ungeliv.

Hussalget er kommet godt i gang i provinsen igen, således også hos os. Ligeså med byggegrunde og igen i år har vi haft et af de bedste år i denne kommunes historie.

I det hele taget bliver der bygget en hel del - FaB er snart færdige på Plum-grunden i Assens. I Aarup bygges der i Bredgade i det kommende år, ligesom der blev færdiggjort lejligheder på Cederfeldtsgade i sommer. I Tommerup St. er lejlighedsbyggeri i gang på savværksgrunden, hvor flere andre interesserede nu også melder sig. I Tommerup By er byggegrundene godt i gang, cirka halvdelen er solgt i løbet af kun godt et års tid. I Haarby bliver der opført boliger i det kommende år, ligesom salget af byggegrunde i Glamsbjerg er gået godt. I Ebberup planlægges der ligeledes boliger, ligesom nye byggegrunde er på vej i Aarup, og i Vissenbjerg bygges der også.

Omkring vores byer rejses der skov, som tjener både klimamæssige, grundvandsmæssige og rekreative formål. Et godt samarbejde mellem Skov- & Naturstyrelsen, forsyningsselskaber, kommune og ikke mindst lodsejere betyder, at der er rejst skov i Brylle (på begge sider af kommunegrænsen), for nylig ved Lundager, ligesom der i kommuneplanen er klar til skov mellem Nårup, Verninge og Tommerup.

Klimasøer viser sig nu i både Glamsbjerg, Tommerup By, Gummerup og snart også i Tommerup St. Søer, der håndterer de voldsomme regnmængder, skaber rekreative områder, ligesom vandmiljøet i vandløbene bedres i takt med kloakseparering og fritlægning af rørlagte vandløb til gavn for faunaen.

Flere solcelleparker begynder at vise sig, ligesom de lokale, forbrugerejede fjernvarmeselskaber på fremsynet vis excellerer i klimasmarte løsninger med både solvarme, varmepumper og andre grønne energiformer. Et stort gårdbiogasanlæg er også på vej. Assens Kommune er en af de få kommuner i Danmark, der kom med i fonden Realdanias og tænketankens Concitos projekt DK-2020, som er et ambitiøst klimavidendelingsprojekt.

Det kommunaløkonomiske klima ramte os også i år. Et stigende antal opgaver kombineret med et fuldstændig hullet og utidssvarende udligningssystem udfordrede en række danske kommuner i provinsen, herunder Assens. Et system med stigende sundhedsudgifter, som ministeriet selv erkender er fejlbehæftet, koster os 56 millioner kroner over tre år, ligesom en selskabsskattesag, der rækker usædvanlige 19(!) år tilbage, koster os næste år brutto 50 millioner kroner.

En rapport fra maj påviste, at hvis udligningssystemet i Danmark virkede, som det ellers er skabt til, så havde vores kommune 167 millioner kroner mere på indtægtssiden! Imens vi arbejder på at påvirke regering og Folketing til at rette disse skævheder (som de selv erkender) op, så må vi indrette os derefter.

Et stort 25-mandaters byrådsflertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative og Radikale indgik sent i efteråret et budgetforlig, som tager det fornødne økonomiske ansvar, omend det er en svær opgave. Tak for det! Om få måneder skal der i Folketinget ligge en ny udligningslov klar, der retter op på disse misforhold i kommunernes økonomiske grundvilkår, og i den anledning har vi i Assens inviteret de fynske byråd, samt relevante politiske ordførere fra Folketinget til udligningsseminar i Assens den 7. januar, så de er helt opdaterede på situationen forud for de kommende forhandlinger herom. Der er en række kommuner, der har et stort behov for rimelige økonomiske grundvilkår, så vi ikke ender op med “to lande” i Danmark.

De lokale erhvervsvirksomheder har gennem det forgangne år ansat, udvidet, samt styrket profilen og produktionen, hvilket er medvirkende til en høj beskæftigelse i kommunen, hvor vi igen har modtaget gode bedømmelser fra diverse brancheorganisationer udi disciplinen erhvervsvenlighed. Erhvervskontakten på rådhuset, organisationen Udvikling Assens og det nye fællesfynske Erhvervshus Fyn sikrer, at erhvervslivet får den fornødne, hurtige sagsbehandling, erhvervsfremme og rådgivning. Den kommende tid med forventet uro og skiftende signaler på verdensmarkedet vil udfordre mange dele af dansk erhvervsliv, fiskeri og landbrug. Noget, der bliver holdt øje med i de mange, eksporttunge erhvervsproduktionsvirksomheder, vi har her i kommunen også. For et par år siden viste en rapport, at hvis man gør værdien af vareeksport pr. indbygger i kommunerne op, så ligger Assens i den bedste femtedel i landet.

Det fynske samarbejde er stadig tættere og tættere. Hvad enten det er Film Fyn, Erhvervshus Fyn, eller samarbejde mellem de fynske kommuner, så er Assens aktivt med. Nu er beslutningen om, hvor det nye højhastighedsjernbanespor skal ligge, truffet - ligesom anlægsarbejdet med motorvejsudvidelsen er startet op nu. Om et par år ligger det tredje E20-spor klar hele vejen fra Nørre Åby til øst for Skallebølle. Nu mangler vi lige det sidste - stykket fra Skallebølle hen til Svendborgafkørslen. En strækning, der også betyder en del for vores kommune. På jernbanen arbejder vi tre “naboborgmestre” i Middelfart, Odense og Assens sammen om at få udnyttet den gamle hovedbane over Fyn bedre, så der kommer flere afgange mellem Odense og Fredericia. Og når det nye højhastighedsspor ligger klar, vil vi meget gerne have “S-togslignende” forhold på den gamle bane, så vi også får styrket den kollektive trafik.

Vi er klar med opsmøgede ærmer til at omfavne det nye år med alle de muligheder og udfordringer det må byde os. Heldigvis mærker vi interesse for at investere her - både fra private og erhverv. Vi glæder os til fortsat at udvikle på vores lokalsamfund kommunen over, ligesom et stort projekt med Realdania og andre parter vil betyde en omforandring af Assens’ havnefront som vi kender den i dag.

I år blev det også til kongelig hæder til fire byrådsmedlemmer, Finn Brunse, Henrik Hansen, Lars Kr. Pedersen og Mogens Mulle Johansen, der modtog Ridderkorset for deres 41, hhv. 33, 25 og 25 år uafbrudt som folkevalgte kommunalpolitikere.

En stor tak skal lyde til byrådet, der i sin bredde i høj grad har stået sammen om de store beslutninger hen over året. En stor tak skal ligeledes lyde til alle, der i årets løb har budt ind til gavn for os alle og de lokale samfund. Noget, vi også mærker, når vi afholder vores byrådsmøder rundt omkring i kommunen - og ellers når vi kommer rundt overalt. Hvad enten det er privatpersoner, vores ansatte, virksomheder, klubber, foreninger, eller borgergrupper, som byder ind, så betyder det hele noget. Et lokalt gen med engagement, der er en vigtig del af den i 2019 vedtagne Vision 2030 - med vilje og hjerte.

Et stort ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle skal lyde herfra!

Med venlig hilsen

Søren Steen Andersen, borgmester Assens Kommune

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Assens

Klumme: - Jeg kan naturligvis godt følge, at det skaber en vis ulighed, hvis Louises forældre hyrer Medina til at komme og optræde med popcorn-maskiner og lysshow

Annonce