Annonce
Lokalavisen Assens

Mariann har kortet: Her er de bedste vandreruter i Assens Kommune

Turismekonsulent Mariann Rabølle tager et kig på Visit Assens' nye folder over vandreruter i Assens Kommune. Foto: Søren Plovgaard
Visit Assens har lavet nyt vandrekort med 13 populære stier.

Inden længe begynder turistsæsonen for alvor igen, og hos Visit Assens står man klar til at betjene turisterne med de mange ønsker, de har til at holde ferie på Vestfyn.

Visit Assens har blandt andet fået lavet en helt nyt vandrekort over 13 stier og vandreruter i kommunen. Flere og flere turister efterspørger nemlig aktiviteter i naturen, og de senere år har der været vækst i vandre- og cykelturismen.

- Vi vil gerne gøre det endnu nemmere for turisterne at benytte de mange fine vandreruter, fortæller turismekonsulent Mariann Rabølle fra Visit Assens- kontor i Tobaksgaarden i Assens.

Annonce

De 13 ruter varierer i både længde, sværhedsgrad og underlag. Nogle af ruterne er 'rigtige' stier, mens andre foregår på mere ujævne trampestier.

- Vi vil gerne forretningsudvikle på vandreturene. Det betyder, at vi vil arbejde på, at så mange interessenter som muligt støtter op om ruterne. Det kan for eksempel være overnatningssteder, der kan gøre noget særligt for vandrerne. Eller nogle initiativer fra restauranter og museer, siger Mariann Rabølle.

Folderen med vandrestierne tjener som inspiration til en gåtur i naturen, og ved hver sti og rute findes der en lille tekst, der beskriver området.

1 Kærum Å-stien

Kærum Å har sit udspring cirka fem kilometer øst for Assens tæt ved Nordby Sø. Herfra løber vandet via Kærum Å til Strandmølledammen i Assens. Undervejs snor stien sig langs åen gennem Assens' byparker med den gamle vandmølle, forbi søer, hundeskov, æblehave og friluftsarealer med bålsteder og shelters.

Stien fra Assens til broen over Kærum Å er velegnet for barnevogne og kørestole. Der er parkeringspladser med toiletter og gode muligheder for korte rundture. Man kan kombinere sin tur med busforbindelser mellem Melby og Assens.

2 Jordbassinerne i Assens

Jordbassinerne er et naturområde i Assens, der tidligere blev benyttet af Assens Sukkerfabrik. Foto: Kim Rune

Jordbassinerne er et bynært naturområde i Assens ud mod Lillebælt.

Fra 1884 til 2006 producerede Assens Sukkerfabrik sukker fra sukkerroer. På roerne sad store mængder jord, der skulle skylles af, før de kunne bruges i produktionen, og jorden blev ledt over på arealet sydvest for fabrikken.

Før 1884 var området en flad strandeng kun halvanden meter over havniveau, men i dag er Jordbassinerne et rekreativt område, der samtidig fortæller en spændende industrihistorie.

Området er rigt på plante-, fugle- og dyreliv, og Jordbassinerne tilbyder flere forskellige vandreruter. Når man går rundt i området, skal man holde sig til stierne og afholde sig fra at gå helt hen til bassinkanterne.

Der er gode parkeringsforhold ved Søndre Ringvej i Assens.

3 Thorø-stien

Det er ikke mange år siden, stien mellem Thorøhuse og Assens åbnede for offentligheden. En lille del af ruten går langs Thorøhusevej. Grafik Gert Ejton

Stien mellem Thorøhuse og Assens er kun nogle få år gammel. Den er tre kilometer lang og afmærket med skilte.

Stien begynder ved forsamlingshuset på Drejet i det lille fiskerleje Thorøhuse tre kilometer sydøst for Assens og slutter ved naturområdet Jordbassinerne i Assens - eller omvendt.

I hver ende af stien er der mulighed for at forlænge turen i naturskønne områder. Ved Assens kan man opleve det 40 hektar store naturareal Jordbassinerne, og ved Thorøhuse kan man fortsætte vandreturen til halvøen Thorø.

Øen ejes af Københavns Lærerforening, men det er tilladt at færdes på de afmærkede stier. det tager cirka en time at gå rundt om Thorø, og vandreturen kan være en udfordring for vandrere, der ikke er helt så lette til bens.

Det er også værd at bemærke, at stien i perioder kan være delvis oversvømmet - men det er der også råd for. Alternativt kan man følge det gamle jernbanespor på Tommerup-Assens-banen, som i dag benyttes til skinnecykling.

I Danmark er det overalt tilladt at færdes langs strandkanten, og det må man således også mellem Torø Huse og Assens.

4. Jordløse Bakker

Jordløse Bakker er den nordligste del af den bugtede bakkeryg, som kaldes De Fynske Alper. Landskabet blev skabt under sidste istid, der sluttede for cirka 11.500 år siden. Foto: Lasse Hansen

De Fynske Alper er en bugtende bakkeryg, og landskabet er skabt under den sidste istid. Jordløse Bakker er et gammelt overdrev, hvilket gør, at der er en speciel flora, der kun tåler græsning.

Området har masser af skøn natur, og om sommeren summer Jordløse Bakker  af insekter, sommerfugle og fugle. Her finder man lyng, blomster og planter som nikkende kobjælde, djævlespyd og lyngstar er.

Der findes desuden flere høje punkter i Jordløse Bakker med gode udsigter over de sydfynske egne. Højdepunktet Sandbjerg kan nås via en trampesti.

Færdsel til fods er tilladt overalt hele døgnet rundt. Der er opsat bænk og borde ved parkeringspladsen for foden af bakkerne.

Hunde skal føres i snor.

5 Haarby Vådområde

Haarby Made ligger i Haarby Vådområde, der er placeret mellem Holmevej og Linien nord for byen. Vådområdet, der blev anlagt i 2014, sikrer gode vilkår for natur og dyreliv, området er spændende at vandre rundt i. Foto: Amalie Hermansen

I 2014 blev et 32 hektar stort vådområde etableret nord for Haarby etableret.

Den brede ådal gemmer på en rigtig naturperle med adgang for offentligheden.

En skiltet vandrerute på 2,2 kilometer fører gennem et varieret landskab over våde enge og den smukt slyngede Haarby Å, der løber fra Søholm Sø til Nabben.

De forskellige biotoper er levested for mange fugle, fisk, padder, insekter.

Her findes også et udsigtstårn, hvor man bevæbnet med en kikkert, en madpakke og en kande kaffe kan fordrive et par timer med at kigge på fugle.

Vandreturen går over privat grunde, men lodsejerne har givet tilladelse til, at man kan færdes offentligt på området. Man skal dog huske på at holde sig til de anlagte vandreruter.

6 Helnæs

Helnæs Made er fortrinlig til en vandretur. Foto: Søren Plovgaard

Der er gode muligheder for at foretage traveture på halvøen Helnæs, der traditionelt er et meget søgt område for friluftsmennesker.

Der findes to afmærkede områder vandreruter på Helnæs. En i nord på to kilometer ved Bobakkerne tæt på Langøredæmningen og en midt på øen ved Helnæs Made på 2,7 kilometer.

Bobakkerne består af en stor vold - Halen -, der er et fredet landskab på 57 hektar ud mod Lillebæltskysten. Efter Skov- og Naturstyrelsens opkøb af området for flere år siden er de afgræssede arealer åbne for vandreture.

Længere mod syd og lidt vest for Helnæs by ligger engområdet Maden. Området består af næsten 300 hektar enge og marker ud mod Lillebælt.

Ved begge vandreområder på Helnæs findes der god parkeringsforhold.

7 Lillebæltstien

På Lillebæltsstien ved Ungersbjerge kan man tage en hvil på denne bænk. Foto: Visit Assens

Lillebæltstien er ikke en sti, men to stier. En i vest og en i øst.

På stierne passerer man flotte kystlandskaber, strande, åbne marker og skove.

Den østlige etape af stien går mellem Nabben i vest og Damsbo Strand i øst – en strækning på otte kilometer.

Langsruten findes der mange smukke og fredelige steder, hvor man kan nyde udsigten og måske den medbragte madpakke. I hver ende af stien er der parkeringsmuligheder.

Lillebæltstien vest går mellem Å i nord og Løgismose Fritidsområde i syd – en strækning på cirka 10 kilometer.

Stien er en trampesti. Det vil sige, at stien nogen steder kan være ret ujævn og til tider måske også mudret og våd at færdes på. Det anbefales derfor vandrene at benytte egnet fodtøj.

8 Frøbjerg Bavnehøj

Frøbjerg Bavnehøj er Fyns højeste punkt, og et af kommunens mest populære fritidsområder. Foto: Daniel Kofoed

Frøbjerg Bavnehøj ligger mellem Tommerup og Aarup og er med sine 130 meter Fyns højeste punkt. Bavnehøjen er en del af et karakteristisk dødislandskab.

Bakkerne er flade på toppen med meget stejle sider og markante smeltevandsslugter. I oldtiden var Frøbjerg et helligt sted, hvor der blev holdt offerfester. Fra toppen af Bavnehøjen er der en flot udsigt over det meste af Fyn.

Området består af to bakker - selve bavnehøjen samt en lidt mindre høj på 122 meter.

Ruterne er ikke egnede for barnevogne og kørestole, men børn kan have stor glæde af at gå på stierne.

Frøbjerg Bavnehøj har gennem mange år været samlingssted for folkelige arrangementer og fester, og området bærer da også præg af sin funktion som centrum for fynske højtideligheder.

På området er der rejst flere mindesmærker - blandt andet for kvindernes valgret i 1915 og for 150-året for stavnsbåndets ophævelse - og der findes også en mindelund for besættelsestidens ofre.

9 Vissenbjerg Bakkerne

Møllesøen ved Lergyden syd for Vissenbjerg by. Foto: Søren Plovgaard

Det siges ofte, at Vissenbjergbakkerne er noget af det nærmeste, man kommer bjerge på Fyn - hvis man måske lige ser bort fra Svanninge Bakker.

Landskabet ved Vissenbjerg - især det sydlige område - leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene. På det øverste trin og omtrent 120 meter over havet ligger Vissenbjerg by. Tager man et skridt længere mod syd, kommer man via en stejl skovbevokset skråning til det næste trin - cirka 40 meter længere nede.

Vandrestierne befinder sig på de enkelte 'landskabstrappetrin', og de er nemme at gå på, mens stierne mellem trinene er stejle og umulige at færdes på med for eksempel en barnevogn.

Parkering og adgang til stierne sker Møllesøen på Lergyden.

10 Krengerup

Krengerup ligger i hjertet af det vestfynske skovland i et smukt og særpræget morænelandskab.

Krengerup Gods er beliggende cirka to kilometer nord for Glamsbjerg, og herregården omkranses af Krengerup Skov, hvor der findes forskellige afmærkede vandreruter.

Man kan vælge mellem den to kilometer lange Parkrute, Søholmsruten, der er enten fire eller fem og en halv kilometer lang samt Skanneshave-Rulleskov-ruten, der findes som to eller fire og en halv kilomter-rute

Parkering foregår ved Krengerupvej 27.

11 Bågø

Det anbefales, at familier med barnevogne benytter de etablerede stier på Bågø. Foto: Amalie Hermansen

På Bågø er der masser af natur, der kan give ro og harmoni til naturelskeren, der sagtens kan få flere dage til at gå på Bågø.

Lillebæltsøen ligger en halv times sejlads fra Assens, og klimaet på Bågø kan ofte være barskt om vinteren. Men idyllen breder sig på øen, så snart det bliver forår og sommer, og man kan sågar være heldig at se både sæler og marsvin.

Vandrestierne på Bågø er for al færdsel til fods. Ruterne er inddelt i blå, rød og gul og varierer i længde fra to til fem kilometer.

Ruterne går delvist på trampestier, og årstiden og plantevæksten påvirker passagen.

På Prinsehøjvej 8 i Bågø by finder man 'Hestestalden', hvor man kan spise sin medbragte mad. Hestestalden huser desuden et lille egnsmuseum med gamle landbrugsredskaber.

12 Aarupstierne

I Aarup er der mulighed for at benytte hele fem vandreruter. Foto: Visit Assens

Stigruppen i Aarup og Assens Kommune har markeret fem forskellige vandreruter med udgangspunkt fra Aarup By. Stierne går gennem by, land og skov og byder på flotte naturoplevelser.

Det er blandt andet muligt at opleve naturen langs Brænde Å og opleve historiens vingesus på turen til Skydebjerg. Her kan du opleve de mange stråtækte huse og det idylliske landsbysamfund.

Stierne er markeret med piktogrammer med pile i farverne blå, grøn, gul og rød.

Tokeskovruten er fire kilometer lang og følger Hjertestien langs Brænde Å på den første del af ruten.

Der findes toiletter ved Aarup station og ved Møllegårdsskoven.

13 Klakkebjerg

Området omkring Klakkebjerg og Brænde Ådal rummer en meget varieret natur. Ved Klakkebjerg findes noget, der ellers sjældent ses på Fyn – nemlig lyng.

På en vandretur ved Klakkebjerg kan man opleve Brænde Å, der i gamle dage dannede skellet mellem Båg og Vends herreder.

Brænde Å, der har sit udspring ved Tommerup Stationsby, er med sine 28 kilometer det længste vandløb på Vestfyn. Fra Aarup til Håre løber åen nogle steder i en 20 meter dyb ådal, som blev skabt af smeltevand slutningen af seneste istid.

Der er gode muligheder for at opleve landskabet via afmærkede vandreruter. Man kan vælge enten at starte fra Kerte og gå ned ad Mølleknappe eller fra parkeringspladsen ved Skovbrynet.

Annonce
Lokalavisen Assens

Nu bliver de første snublesten lagt i Assens

Annonce
Lokalavisen Assens

Tilbygning rives ned og bygges op igen: Nye og mere moderne toiletforhold på vej på havnen

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Assens

Peter Schmeichel drager på sin første turné - giver én koncert på Fyn: Faren insisterede på, at han skulle lære et instrument

Lokalavisen Assens

Efter 32 år med blomsterbutik i Assens: Åse har sidste arbejdsdag 31. maj

Lokalavisen Assens

Ægteparret Sanne og Jesper knokler løs i lille fodboldklub: - Vi tæller ikke timerne

Lokalavisen Assens

Kathrine og Andreas brænder for musicalgenren: Nu arrangerer de stor støttekoncert i Ebberuphallen

Lokalavisen Assens

Familiefaren, forskeren og formanden vinder stor  hæderspris: Når de andre går i seng, begynder han på sit andet arbejde

Annonce