Annonce
Lokalavisen Assens

Sommerferie: Gå på opdagelse i naturen

Collage: Daniel Kofoed
Annonce

Helnæs Made, Brændholt Bjerg, Jordløse Bakker og Klakkebjerg. Det er blot nogle af de mange områder i Assens Kommune, som man med fordel kan tage en udflugt til

1 Helnæs

Fra Helnæs Byvej er der næsten to kilometer ud til enden af Maden og stranden ved Lillebælt. Til Venstre ses Helnæs Kirke. Foto: Søren Plovgaard

Der findes steder, hvor man nærmest per automatik holder en pause, haler mobiltelefonen op ad lommen og tager et foto. Sådan et sted er Bobakkerne på Helnæs med det flotte vue ned over Langøredæmningen.

Men også andre steder på Helnæs kan det være værd at dvæle lidt ved. Kender du for eksempel eng- og naturområdet Maden, der ligger som en kontrast til Bobakkerne længere mod syd på øen?

Her finder du en vandrerute, hvor du kan opleve rige mængder af fugle året rundt, og her er også en badestrand ud mod det friske Lillebælt.

I 1950’erne foregik der en afvanding af Helnæs Made, fordi øens gårdejere havde brug for mere landbrugsjord. Det betød en nedgang i antallet af vilde dyr og planter, men for 25 år siden begyndte man at genskabe den rige natur, der tidligere fandtes på Helnæs Made.

Landbrugsarealer er siden lagt om til eng og strandeng, og vandstanden er hævet på 60 hektar af den sydligste del af Helnæs Made.

Rutelængden langs stierne er cirka 2,7 kilometer, og stien passerer blandt andet pumpestationen ved Madens gamle udløb i Lillebælt.

Et besøg på Helnæs Made er også en naturoplevelse, der er velegnet for børn.

2 Jordløse

Jordløse Bakker ligger øst for landsbyen. Ved foden af bakkerne finder man det oversigtskort over stedet. Da Lokalavisen besøgte området, var man imidlertid løbet tør for foldere i de to kasser. Foto: Søren Plovgaard

Jordløse Bakker ligger på Jordløse Møllevej øst for Jordløse, og bakkelandskabet tager livtag med De Fynske Alper omkring Svanninge Bakker.

Ved foden af bakkerne lå der oprindeligt en grusgrav, som egnens mænd benyttede, og i 1958  oprettede FDM en campingplads på området efter initiativ fra læge Holger Westergaard i Jordløse.

FDM nedlagde campingpladsen i 1976, og i 1994 købte Danmarks Naturfond Jordløse Bakker i 1994 med det formål at bevare det som et af Fyns største hede- og overdrevsområder.

Købet blev i 2006 suppleret med det 35 hektar store område Jordløse Skov, der ligger mod sydøst.

Overdrevet afgræsses af kreaturer for at fastholde stedets artsrige flora og fauna. Som gæst er man velkommen til at færdes på overdrevet på de mange fine stier, når blot man tager hensyn og undgår at skræmme kreaturerne.

Fra toppen af bakkerne er der en vidtstrakt udsigt over det fynske land og Lillebælt.

Der er opsat bænk og borde ved parkeringspladsen for foden af bakkerne, hvor det er muligt at nyde sin medbragte mad.

Der er offentlig adgang i hele området, men man skal være opmærksom på, at hunde skal føres i snor. Det er ikke tilladt at grave planter op, og man bør også undgå at plukke blomster i bakkerne.

Overnatning i Jordløse Bakker er heller ikke tilladt.

3 Brændholt Bjerg

Brændholdt Bjerg er et populært udflugstmål for både store og små. I gamle dage var bakkerne også meget populære til at dyrke skisport på. Du kan nå Brændholt Bjerg fra Tommerup Station på cykel på under et kvarter. Arkivfoto: Morten Rode

Brændholt Bjerg ligger 115 meter over havet i den sydlige del af det kuperede landskab omkring Brænde Ådal. Mod vest ligger Frøbjerg Bavnehøj (131 meter), som er Fyns højeste punkt og i nord Vissenbjerg Bakkerne (129 meter).

Brændholt Bjerg er en topbakke. Hele bakken er dannet på bunden af en sø under istiden. Dengang lå en mægtig iskappe hen over området, og oppe på isen dannedes en sø af smeltevand, hvor rivende vandstrømme bragte sand og grus til issøen. Gruset sank til bunds, og da isen omkring søen smeltede bort, lagde gruset sig som en topbakke. Og Brændholt Bjerg var dannet.

Brændholt Bjerg er en seværdighed i sig selv. Fra parkeringspladsen ved Brændholtvej to kilometer vest for Tommerup Stationsby er der gode muligheder for at foretage en vandretur i et landskab med udsigter, småsøer, krat, overdrevslandskaber og en gammel opgivet grusgrav.

Der findes ikke egentlige rutestier, men det er let at finde rundt, da landskabet er åbent. Besøgende bør dog vise hensyn til de løsgående kreaturer, og hunde skal naturligvis holdes i snor.

Der findes et rigt planteliv på Brændholt Bjerg og det originale overdrev, der kendetegnes ved en artsrig flora af lavtvoksende græsser og urter. Blandt urterne ses almindelig røllike, håret høgeurt, almindelig kongepen, lyngsnerre, liden klokke, håret høgeurt, rødknæ, almindelig syre, lancet-vejbred, hedelyng og smalbladet timian.

4 Klakkebjerg

Det er sjældent, at man kan finde lyng på Fyn. Men det kan man ved området omkring Klakkebjerg og Brænde Ådal, der ligger på den yderste flanke af Assens Kommune.

Området ved Klakkebjerg er meget kuperet, og naturen er yderst varieret.

Der er fine muligheder for at opleve landskabet ved at følge de afmærkede vandreruter. Du kan vælge enten at starte fra vejen Mølleknappe ved siden af Kerte Kirke eller fra parkeringspladsen ved  Ørsbjerg Skovvej 21, hvor spejderhytten Skovbrynet ligger.

På vej derhen passerer du måske forbi Kerte Bro, der i gamle dage var henrettersted for Vends og Båg herreder.

Brænde Å, der snor sig genem både Middelfart og Assens kommuner, er med sine 28 kilometer Vestfyns længste vandløb. Vandløbet har sit udspring nær Tommerup Stationsby, og mellem Aarup og Håre løber åen nogen stede i en 20 meter nedskåret ådal, der er skabt af smeltevand fra slutningen af sidste istid.

Udsigtspunktet Grevens Stol ligger næsten 70 meter over havet.

I det kuperede terræn er der opført et shelter. Shelteret kan frit benyttes til overnatning efter "først til mølle-princippet", men du skal være opmærksom på, at shelteret kan være reserveret til andre gennem booking i Assens Kommune. Ved shelteret findes et bålsted, hvor man kan lave mad eller få varmen på en kold dag.

Dele af stiforløbet er ikke egnet for gangbesværede og barnevogne, og mindre børn kan også have besær med at forcere det kupperede terræn omkring Klakkebjerg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce