Annonce
Lokalavisen Lemvig

Hjælp os med at forsvare Danmarks fredninger

DN sætter fokus på fredninger ved arrangementet ved Kabbel i Lemvig. Privatfoto

Danmarks Naturfredningsforening inviterer til informationsmøde og en tur på Kabbel-fredninbgen

Annonce

LEMVIG: Mød op søndag den 20. januar kl. 14 Kabbel Hovedgård på Kabbelvej 55 i Lemvig. Anledningen er, at Folketinget den 24. januar skal behandle et forslag fra Dansk Folkeparti om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at foreslå fredninger.

Fredninger er enestående i naturbeskyttelsessammenhæng, fordi en fredning fastlægger rammerne for et områdes drift i princippet ud i al fremtid. Samtidig fastlægges bestemmelserne fra sag til sag nøje, så de passer til det enkelt områdes behov, som vi kender det fra Kilen ved Struer by, Toftum Bjerge og Humlum Bakker, Åmøllekyst-klinten, Kabbelbakkerne og Lemvig Sødal, Bovbjergklinten, Harboøre Tange samt dele af Plet Enge samt Bøvling Klit og Krogshede Engene. Mange af disse fredninger er nu på vej til at blive en vigtig del UNESCO-geoparken.

DN har ligesom staten og kommunerne ret til at rejse fredningssager. Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag, hvor en dommer med særlig kompetence i fredninger (fredningsdommer) vurderer fredningsbestemmelser og de erstatningskrav, som indløber fra de berørte ejere. Der skal selvfølgelig betales fuld kompensation for de "rådigheds-indskrænkninger", lodsejerne eventuelt påføres.

Siden 1937 har DN haft en særlig lovfæstet ret til at foreslå områder fredet på linie med staten og kommunerne (tidligere også amterne). DN har været med ved hovedparten af de fredninger, der er gennemført i Danmark. DN synes på vegne af vores 128.000 medlemmer, at vi fortsat er kvalificerede til at måtte foreslå at frede naturarealer, så vi kan bevare dem for eftertiden til glæde for de arter, geologiske seværdigheder, udsigter og landskabstyper, der er lige der, og som også bliver til glæde for vores børn og børnebørn.

Vi byder på nogle få taler og derefter en tur ud i Kabbelfredningen, og tilbage på Kabbel tilbyder DN Lemvig og Struer varm kaffe og the. Brød tager man selv med. Alle er velkomne til et arrangement, der varer cirka halvanden time.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Lemvig

Hør om Lemvigs vinmark

Lokalavisen Lemvig

Motion for hjertet

Lokalavisen Lemvig

Folkedansere starter igen

Lokalavisen Lemvig

Klumme: Sikke en sommer

Lokalavisen Lemvig

Byen fyldes med vægtere

Annonce