Annonce
Lokalavisen Lemvig

Kræftens Bekæmpelse er taknemmelig for stor opbakning i Lemvig Kommune

Formanden for Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Kommune, Anne Lund, glæder sig til et 2021, hvor der forhåbentlig kan komme fuld gang i aktiviteterne igen. Arkivfoto: Allan Damgaard
Selv om 2020 har været et vanskeligt år, holder Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Kommune modet oppe, og formanden Anne Lund takker i denne status over året for stor lokal opbakning.
Annonce

Lemvig: I denne artikel gør formanden for Kræftens Bekæmpelse i Lemvig Kommune, Anne Lund, status over det snart forgangne år:

2020 har været et svært år på mange måder. Det gælder for os alle og herunder også foreningslivet, hvorved Kræftens Bekæmpelse også har været berørt.

Vi har haft åbent for aktiviteter i det omfang, vi har kunnet overholde myndighedernes regler og anvisninger, og ellers har vi måttet aflyse. Vi oplever, at mange har behov for fællesskabet.

Eksempelvis aflyste vi dele af lyserød lørdag, fordi vi ikke mente, det var forsvarligt at gennemføre. Ligeledes familiedag i Klosterheden og to juleudflugter. Det er ærgerligt, men sådan måtte det så være her i 2020.

Vi håber, at coronaen kommer på tilbagetog i 2021, så vi igen kan gennemføre mange aktiviteter. Vi har allerede besluttet at bakke op om lyserød lørdag, som bliver den 9. oktober 2021.

Vi er således allerede godt i gang med planlægning af 2021 – vi håber og tror på lysere tider og planlægger ud fra, at vi kan tilbyde mange aktiviteter – og ellers må vi så aflyse til den tid, hvis ikke det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi kan nævne, at da årets familiedag er aflyst, regner vi med i 2021 at kunne tilbyde både en dag sidst i marts med påske som tema og en dag sidst i november med jul som tema.

Annonce

Nye tilbud i 2021

Vi har også andre nye tilbud i 2021 – her kan blandt andet nævnes nyt senfølgernetværk. Vi vil også gøre ekstra indsatser omkring pårørende og røg. Vi mener, det er vigtige områder at bruge kræfter på.

Omkring røg har vi i efteråret haft et rigtig godt samarbejde med Lemvig kommunes rygestop- konsulent Merete Andreasen og naturvejleder Karsten Jensen fra Klosterheden. Vi havde succes med rygestoppet og har netop i fællesskab besluttet, at vi tre parter starter et nyt hold op den 20. januar.

Selv om året har været svært, er vi meget taknemmelige for den opbakning, vi har fået fra frivillige, borgere, handels- og erhvervslivet. Vi mærker den særlig stor her i 2020.

Stafet for Livet blev desværre aflyst og derfor mangler den økonomiske håndsrækning både på nationalt og lokalt plan. Det er sådant, at Lokalforeningen får 10 procent af overskuddet ved den lokale stafet.

Annonce

Landets næsthøjeste

Vi fik ved den udsatte Landsindsamling i august et endnu bedre resultat end i 2019 – landets næsthøjeste beløb pr. indbygger – det er vi stolte af. Til lyserød lørdag mærkede vi fra Lemvig og Thyborøn Handel kæmpe opbakning, ligesom man kom og købte flittigt af tombola, kaffe, vafler m.v. Også dette beløb går ligesom landsindsamlingen 100 procent til national forskning, men lokalt har vi som frivillige glæden ved at bidrage med alle vores frivillige, som trofast bakker op.

Vi fik stor opbakning på nationalt plan til knæk cancer-indsamlingen og havde et arrangement i Lemvig med flot opbakning på trods af regnvejr. En dejlig dag med foredrag, tur omkring søen og afslutning i kirken til skøn musik m.v.

Vi vil rigtig gerne mange aktiviteter her i lokalområdet og dertil behøver vi udover mange frivillige også økonomiske midler. Udover vi søger § 18-midler fra kommunen, er der behov for flere midler for at kunne tilbyde både de løbende aktiviteter, såsom mandegruppe, kreativ kvindegruppe og cafe samt gåture, udflugter, familiedage m.v. Derfor er vi yderst taknemmelige, når andre tænker på os med donation – det kan også være privat personer, hvor vi både i år og tidligere har modtaget sådanne.

Annonce

Håndsrækning fra FMC

Vi har her i efteråret fået en donation fra FMC - det tidligere Cheminova - som gerne støtter gode aktiviteter i lokalområdet. Ligeledes har vi fået støtte fra Støtteforeningen i Fællesklubben på FMC/Rønland.

Støtteforeningen er opstået ved, at de medarbejdervalgte donerer tre procent af honoraret fra bestyrelseshonoraret til Støtteforeningen, som så igen anvender midlerne til gavn og glæde for sociale formål som eksempelvis Kræftens Bekæmpelse – fordi som både formand og næstformand i klubben siger: "Vi har mange medarbejdere, der har været ramt af kræft – både nuværende og tidligere - så vi støtter gerne".

Selv om 2020 har været et svært år, holder bestyrelse og andre frivillige modet oppe, og vi glæder os til 2021. Vi har lært meget af 2020 og hvordan man også kan tilrettelægge noget anderledes, så det kan gennemføres. Vi takker alle, som på en eller anden måde har støttet op om Kræftens Bekæmpelse nationalt og lokalt her i 2020 og glæder os til 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce