Annonce
Lokalavisen Lemvig

Møllen og Remmerstrand

Der er corona-sikret tur til Aa-Mølle. Arkivfoto
Annonce

Remmerstrand: Lørdag den 16. maj er der arrangeret tur omkring Aa-Mølle, Egekrattet og Jeppes Led.

Turen starter klokken 14.00 ved den fredede vandmølle – Aa-Mølle, Remmerstrandvej 188, Lemvig – der er unik i Europa på grund af den gamle romerske trækform. Møllen ligger tæt ved Limfjorden og blev drevet af vand fra Klostermølle Å og Resen Kær Å. Aa-Mølle nævnes første gang i 1490. Den blev bygget som kornmølle og var i brug til 1952, hvor møllehjulet brød sammen.

Ove Damgaard fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig er guide, og han vil undervejs bl.a. fortælle om landskabet omkring Remmerstrand, historien om den gamle Aa-Mølle og omgivelserne omkring. Møllen var oprindelig placeret nord for den nuværende landevej. Den gamle mølle blev dog ødelagt ved en stormflod i januar 1839. Møllen tilhører Aa-mølles Laug, hvorimod stuehuset er privatejet.

Bølger og strøm har skabt den tange af grus og sand, som nu udgør Remmerstrand. Navnet ”remmer” betyder en opskyllet bræmme. Naturen omkring Remmerstrand er præget af Limfjorden og Vestenvinden. På de gamle hyldebuske nær stranden vokser den sjældne svamp ”Judasøre”. Langs den høje skrænt på vej mod Jeppes Led og Toftum Bjerge går de grønne spor af en gammel landevej mellem Tangsgård og Aa-mølle.

Frihedsstøtten fra 1904 er et spændende lokalt kulturminde, som få kender.

Det fredede egekrat ved Tangsgård er muligvis en rest af de løvskove, der engang i oldtiden og tidlig middelalder fandtes i Vestjylland. Omkring år 1800 var krattet ved Aa-Mølle og en mindre lund ved Kabbel den eneste træbevoksning på Lemvigegnen. Og i egekrattet på de fugtige nordvendte skrænter vokser bl.a. den i Vestjylland sjældne tredelte egebregne. Men i maj er skovbunden dækket af liljekonvaller.

Efter turen tilbyder Aa-mølles Laug kaffe/the og kage samt adgang til møllen for 40 kroner Det koster 30 kroner alene at besøge den gamle vandmølle. Turen er på cirka tre kilometer. Arrangørerne forventer, at turen afsluttes cirka 16.30.

Idet de nugældende ”coronaregler” forbyder forsamlinger på mere end 10 per soner, er der tilmelding på tlf. 30112516. Det bliver efter ”først til mølle” princippet. Det koster 50 kroner at deltage på turen. Børn under 14 år og medlemmer af DN deltager gratis. Turen er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig i samarbejde med Aa-mølles Laug og Geopark Vestjylland.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Lemvig

Hør om Lemvigs vinmark

Lokalavisen Lemvig

Motion for hjertet

Lokalavisen Lemvig

Folkedansere starter igen

Lokalavisen Lemvig

Klumme: Sikke en sommer

Lokalavisen Lemvig

Byen fyldes med vægtere

Annonce