Annoncørbetalt indhold

Sikr din trivsel på gymnasiet

PR-foto credit

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Når vi starter på noget nyt, er det altid forbundet med stor usikkerhed. Vi kan plages af forskellige tanker såsom: er vi gode nok? Vil vi blive accepteret? Tankerne kan hobe sig op og fylde rigtig meget i hverdagen, for vi kan ikke gøre noget ved tankerne før vi rent faktisk står i situationen. Jo yngre vi er jo mere usikkerhed, er der forbundet med at starte på noget nyt, fordi vi mangler erfaringen der fortæller os at alt nok skal løse sig.

Når tusindvis af nye elever strømmer ind på gymnasierne til skolestart, er det hele meget overvældende.

De skal måske for første gang forholde sig til at møde en masse nye mennesker, både nye lærer, nye omgivelser og nye medstuderende. Også det faglige er også en ny forventning de skal forholde sig til, der er helt nye krav og i gymnasietiden er den enkelte mere overladt til sig selv og har et større ansvar for egen læring. Ikke alene er opstarten svær, men en del gymnasieelever oplever at have det svært i løbet af deres gymnasietid. De rapporterer at de kan have det svært med det sociale og det faglige miljø. Oftest ligger der en forventning fra skolen om at eleverne selv må finde ud af det sociale, da mange lærer ikke ser det som en del af deres arbejdsopgave at tage sig af dette.


Hos Nørresundby gymnasium gør de meget for at sikre den enkelte gymnasieelevs trivsel på skolen, med både elevcoaches, studievejledere og aktiviteter er en del af måden hvorpå gymnasiets ledelse tager hånd om trivsel på skolen. Se her. Specielt studievejledningen er et tilbud de studerende fremhæver som værende et frirum, hvor eleverne oplever at kunne få hjælp med alt fra SU, studieretningsvalg til hjælp med at flytte hjemmefra.

Aktiviteterne er også en vigtig faktor i arbejdet med at sikre eleverne trivsel og opstart på skolen, der er mange forskellige aktiviteter der afvikles i løbet af året og de laves ofte i forbindelse med et elevudvalg for at sikre at aktiviteterne er i tråd med elevernes ønske. Skolen udbyder følgende aktiviteter blot for at nævne nogle stykker:

-         Musical hvor eleverne en gang årligt opsætter et drama.

-         Studieture hvor eleverne rejser til lande såsom Italien, England og Berlin

-         Fredagscafe et par gange om året hvor eleverne kan være sammen på tværs af klasserne.


Hvis du skal starte som elev på et gymnasium, kan du gøre meget for at sikre dig din faglige og sociale trivsel. Du kan sørge for at være åben og klar på at deltage i sociale aktiviteter, så der er det bedste forudsætninger for at lære dine medstuderende at kende. Men det er også essentielt du vælger dit fremtidige gymnasium med omhu hvor de aktivt tager stilling til hvordan de kan sikre den enkeltes trivsel på skolen. På Nørresundby gymnasium nær Aalborg, tager de ikke alene hånd om deres elevers trivsel, men de tager eleverne på medhør når der skal træffes beslutninger der påvirker skole aktiviteter aktivt.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem JFMs kommercielle afdelinger og en annoncør.

JFMs uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på JFMs nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til JFMs nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra JFMs uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.

  • PR-foto credit