Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Bispevalget i Helsingør Stift 2020

Lise-Lotte Rebel fratræder som biskop over Helsingør Stift. Ny biskop skal udpeges, og den 25. august er sidste chance for at stille en kandidat. Her fra biskoppens besøg i Hornbæk Kirke. Foto: Lars Johannessen.
Kirkeministeriet har i dag udskrevet bispevalg i Helsingør Stift.

Den nuværende biskop, Lise-Lotte Rebel, fylder 70 år og fratræder derfor sin stilling med udgangen af januar 2021.

Bispevalget afgør, hvem der skal indsættes som ny biskop over Helsingør Stift ved den officielle bispevielse i Skt. Olai Kirke søndag den 31. januar 2021.

Den nye biskop vælges af menighedsrådsmedlemmer, præster og valgmenighedsrepræsentanter i stiftet, som er de eneste med stemmeret til bispevalget.

Kandidater til bispevalget skal have bestået den teologiske kandidateksamen fra et dansk universitet og skal opfylde betingelserne for at kunne blive ansat som præst i folkekirken. Kandidater skal anmeldes senest den 25. august 2020 og skal støttes af mindst 75 stemmeberettigede stillere for at kunne stille op.

Hvis der anmeldes flere end to kandidater, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, skal der gennemføres en anden valgrunde, hvor afstemningen står mellem de to kandidater, som har fået flest stemmer i første runde.

Annonce

Mange krav for at stille op

Anmeldelse af kandidater til bispevalget skal ske skriftligt til stiftsadministrationen i Helsingør Stift, Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør. og skal som nævnt være stiftsadministrationen i hænde senest tirsdag den 25. august kl. 15.00. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat.

Tiltrædelsen skal senest være stiftsadministrationen i hænde ved anmeldelsesfristens udløb. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere. For hver stiller anføres navn og bopæl og desuden anføres for valgte menighedsrådsmedlemmer, hvilket menighedsråd de er medlem af, samt for præsters vedkommende, hvilken præstestilling de beklæder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nordsjælland

93-årige Arne Magnussen lancerer sit syvende puslespil fra lokalområdet: Velkommen til Snekkersten set fra oven

Lokalavisen Nordsjælland

Efter corona: Hvordan skal vores byer genopstå?

Annonce