Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Historien om de otte "hekse" der blev brændt på bålet ved Trykkerdammen

Forfatterne Torben Bill-Jessen og Lone Hvass er gået i kælderen under Helsingør Rådhus, hvor gulvet kan føres tilbage til en tidligere rådhusbygning, hvor de otte kvinder der blev dømt og brændt, ventede på deres dødsdom. Foto: Sten Wijkman Kjærsgaard
Ny lokalhistorisk bog fortæller om trolddom i købstaden Helsingør.
Annonce

”Trolddom i en dansk købstad” er titlen på en ny spændende og velfortalt lokalhistorisk udgivelse fra Museerne i Helsingør.

I årene 1625-26 fandt der otte trolddomsprocesser sted i Helsingør, hvor otte fattige kvinder blev brændt levende.

- Det blev det mest omfattende kompleks af trolddomsprocesser, der kendes fra nogen dansk by - og er blandt de største, hvis man regner tal med fra hele perioden lige efter reformationen 1537 og til sidst i 1800-tallet. Derfor har vi valgt at lade dem være hovedemnet i vores bog ”Trolddom i en dansk købstad”, siger de to forfattere, lokalhistorikeren Torben Bill-Jessen og tidligere museumsinspektør ved Helsingør Bymuseum  Lone Hvass. De to har iøvrigt skrevet adskillige bøger med lokalt afsæt sammen.

Annonce

Helsingør er rig på kilder

Trolddomsprocesserne er med ganske få undtagelser som Køge og Ribe ikke beskrevet i nogen dansk købstad. Og det på trods af, at processerne var både langvarige og omkostningstunge. Scenen hvor bogens retssager udspiller sig, er midt i Sundtoldstidens Helsingør og viser en mørk og dyster side af europæisk historie, hvor forfølgelse af de påståede trolddomskyndige var meget stærk.

Da Chr. d. 4 i 1617 udsendte retningslinjer for, hvordan disse hekse-retssager eller processer skulle gennemføres juridisk, gav det myndighederne et regelsæt, som man til fulde forstod at udnytte inden for det kommende årti, hvor der foregik adskillige processer, hvor de dømte endte som ofre for barbariske henrettelser og afbrændinger.


Netop omkring 1630 slog henrettelserne rekorder rundt om i Centraleuropa, især i det katolske Bamberg i Bayern, hvor trolddomsforfølgelserne i 1626-27 fandt sted i langt større omfang end i Helsingør og Danmark.

Torben Bill Jessen og Lone Hvass.


Annonce

Processerne døde ud

Hekseforfølgelserne i Europa døde hen i 1630’erne, men inden da var omkring 100.000 mennesker kommet for retten og dømt, hvoraf de 40-50.000 blev dømt til døden.

En vigtig grund til, at trolddomsprocesserne i Danmark aldrig fik samme omfang som i Centraleuropa, skyldes blandt andet det danske retsvæsen, men også befolkningens størrelse.

Annonce

Byens dårligst stillede borgere

De to forfattere beskriver i bogen dagligdagen blandt byens dårligst stillede borgere, en tid hvor krig, pest og trolddom blev levet side om side med troen på Gud og forsværgelsen til Djævelen.  Det blev de otte kvinders skæbne, at de blev beskyldt for at tjene den sidste.

Bogen blev præsenteret i Byrådssalen i Helsingør, hvor forfatterne takkede blandt andre museet, Nellemannfonden og en lang række frivillige, som har hjulpet på hver deres måde med bogens tilblivelse.

At det netop var på Helsingør Rådhus, bogen skulle præsenteres, havde forfatterne tænkt over. I rådhusets kælder er stadig gulvrester fra det tidligere rådhus, der efterfulgte det rådhus, der nedbrændte på stedet i 1560. Og i denne fængselskælder - som det var, med kælderdør/vindue mod torvet bag rådhuset, sad de otte kvinder i mørket det meste af tiden. Med kun lidt og ringe mad og vand og med en latrin, der blev tømt én gang om året.

De arme, anklagede kvinder blev dengang hevet op i rådstuen, forhørt og ved bytinget i Sct. Olai Gade dømt af 128 udpegede nævninge. Senere blev de kørt til Ringsted, hvor den endelige dødsdom blev fastslået, og turen gik så tilbage til Helsingør, hvor de endte deres liv på bålet på Galgebakken ude ved Trykkerdammen.

Annonce

Tak til de bevarede materiale

- Vi er meget glade for, at vi her i Helsingør har bevaret et enestående kildemateriale, noget som vi har studeret, bladret i og gennemgået hele 190 nedskrevne vidneudsagn fra processerne. Vi har naturligvis også læst faglig litteratur, ligesom vi har talt med landets mest kyndige på området, for ikke at risikere at træde forkert, forklarer Lone Hvass og Torben Bill-Jessen.

Bogen udgives af Museerne i Helsingør og udkommer samtidig som årbog for Frederiksborg Amts Historiske Samfund. Bogen koster 295 kr. og kan købes i Museumsbutikken i Sct. Anna Gade. Og er man bare en smule interesseret i emnet, er bogen mere end alle pengene værd.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce