Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Naboer til planlagt solcellepark: - Det vil ødelægge hele området

- Det største issue er, at politikerne har givet grønt lys til, at det ligger i et kystnært område, hvor man ikke burde placere et stort industrianlæg. Det undrer vi os over, siger Niels Rosenvinge.
En gruppe boligejere er frustrerede over Forsyning Helsingørs planer om en solcellepark på et landbrugsområde, der støder op til deres husstande. De kritiserer blandt andet placeringen for at være inden for kystnærhedszonen, og de mener, at områdets herlighedsværdi og fauna vil gå tabt.

ÅLSGÅRDE: - Vi vil ikke lyde som de hysteriske naboer. Men vi synes ikke, at det er i orden, at man bare tromler sådan en stor beslutning igennem, uden at man inddrager beboerne, og uden at man undersøger, om der er alternativer og bedre løsninger.

Sådan lyder det fra Niels Rosenvinge, der bor i en landejendom på Holmenevej, som støder op et stort landbrugsareal ved siden af Skibstrup Affaldscenter, hvor Forsyning Helsingør gerne vil etablere en solcellepark på 50-60 hektar.

Han er gået sammen med omkring 10 andre husstande, som kommer med en kritik af planerne om solcelleanlægget.

- Jeg har talt med naboer, som siger, at det vil ødelægge deres liv, når der kommer et gigantisk industrianlæg lige uden for deres soveværelse. Vi er flyttet på landet, fordi vi godt kan lide, at her er stille og roligt, og fordi det ligner natur, siger Niels Rosenvinge.


Det virker som om, at man bare har truffet beslutningen hurtigt over en kop kaffe, og vi er meget chokerede over processen

Niels Rosenvinge, nabo


Han understreger, at der ikke er nogle af beboerne, der er imod grøn energi. Men de kritiserer processen og den politiske beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for at være uigennemtænkt og forhastet, forklarer Niels Rosenvinge.

- Det virker som om, at man bare har truffet beslutningen hurtigt over en kop kaffe, og vi er meget chokerede over processen. Har man overhovedet undersøgt, om der måske kunne findes en bedre placering, inden man fik politikerne til at nikke til ideen, spørger Rosenvinge.

Annonce

Placering i kystnærhedszone

Han peger blandt andet på, at det landbrugsjord, som Forsyning Helsingør vil overtage, ligger inden for den såkaldte kystnærhedszone. Zonen er fastlagt i planloven og skal ifølge Erhvervsstyrelsen sikre, at udviklingsområder friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering.

- Det største issue er, at politikerne har givet grønt lys til, at det ligger i et kystnært område, hvor man ikke burde placere et stort industrianlæg. Det undrer vi os over, siger Niels Rosenvinge.

Ved siden siden af Skibstrup Affaldscenter vil Forsyning Helsingør bygge en solcellepark på størrelse med omkring 100 fodboldbaner, der kan levere strøm til store dele af Helsingør. Foto: Torben Sørensen

Derudover peger han på, at der kunne være andre løsninger - eksempelvis jordvarme-anlæg, som ikke ville gå ud over naturen i samme grad.

- Det er et smukt og kuperet terræn med et rigt dyreliv. Et stort solcelleanlæg vil ødelægge hele området, siger han.

For naboerne vil solcelleanlægget være til stor gene i dagligdagen, mener Niels Rosenvinge.

- Udover solpanelerne, som kan være op til fire meter høje, skal der bygges et transformatortårn og en otte meter høj elpatron, som vil stå og brumme hele tiden. Og så har man også planer om at lave et udsigtstårn og parkeringspladser til skolebusser - klos op af naboerne. Vores personlige herlighedsværdi er vores grund til at bo her, siger han.

Annonce

Ingen alternative forslag

Jens Bertram, der er formand for Forsyning Helsingør og medlem af Byrådet for Konservative siger til Helsingør Dagblad, at der ikke er blevet undersøgt andre placeringsmuligheder.

- Det er den mulighed, vi har undersøgt. Vi har fundet et areal på 60 hektar, som vi selv er nabo til, med de fordele, det kan give. Vi har ikke regnet på, om den kunne ligge et andet sted, og jeg kan heller ikke helt forstå, hvorfor vi skulle gøre det. For uanset hvor vi havde regnet på en placering, så havde der været mennesker, der ville spørge os om, hvorfor vi ikke vælger et andet sted, siger Jens Bertram.

I forhold til beboernes kritik af placeringen inden for kystnærhedszonen siger Jens Bertram, at “myndighedsopgaverne ligger hos Helsingør Kommune”.

- Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil jeg tro, at myndigheden siger det til os, siger Jens Bertram.

For nylig har Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek sat en stopper for planerne om at opføre en solcellepark ved Nylandsmose i Næstved Kommune med den begrundelse, at arealet er inden for kystnærhedszonen - og derudover er området også udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Jens Bertram påpeger dog, at der ved Skibstrup er tale om et opdyrket mark-areal, hvor der ikke “er noget til hinder for at lægge en solcellepark”.

Bestyrelsesformanden understreger også, at man vil lytte til borgernes ønsker i den kommende høringsproces.

- Forsyning Helsingør har ikke på noget tidspunkt haft et ønske om at genere de beboere. Tværtimod har vi i vores planlægning taget højde for at lave et stort plantebælte og en bevoksning mellem naboerne og solcelleparken, siger Bertram.

Christian Holm Donatzky, der er formand for by-, plan-, og miljøudvalget og medlem af Radikale Venstre, siger til Helsingør Dagblad, at projektet stadig er i sin indledende fase, og at mange forhold - eksempelvis placeringen inden for kystnærhedszonen - skal klarlægges i den kommende proces.

- Når det gælder vindmøller og solceller, som sætter sit præg på landskabet, så vil der altid være nogle naboer, der i en eller anden forstand bliver påvirket af det. Men formålet er at få mere vedvarende energi, og derfor vil jeg gerne stå på mål for, at vi laver en solcellepark, siger Christian Holm Donatzky.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nordsjælland

93-årige Arne Magnussen lancerer sit syvende puslespil fra lokalområdet: Velkommen til Snekkersten set fra oven

Annonce