Annonce
Lokalavisen Nordsjælland

Sådan påvirker corona karaktererne: Her er de bedste og dårligste skoler i Helsingør

Denne skole har det hjeste karaktergennemsnit for 9. klasserme. Foto: Lars Jojhannessen
Det er en privatskole, der har elever med det højeste karaktergennemsnit, når eleverne går ud af 9. klasse. Men det er også en privatskole, der har de dårligste karakter. Årets resultater er præget af coronavirus, og her har de bedste kommuneskoler været bedre end de bedste privatskoler til at tilpasse sig forholdene.

SKOLER: Hvis man kun skal vælge en skole ud fra afgangskaraktererne, så er det privatskolen Skorpeskolen, der har førertrøjen på i Helsingør Kommune.

Når man ser på de karakterer, som eleverne i klasserne forlod skolen med, så sluttede Skorpeskolen sidste skoleår med et gennemsnit på 8.9.

Dermed ligger skolen i Hellebæk markant højere end de bedste kommuneskoler, som er Tibberup Skole og Hellebækskolen, der har et karaktergennemsnit på 8.1 og 8.0.

Annonce

De tre skoler ligger alle pænt over landsgennemsnittet på 7.4, der også er gennemsnittet for skolerne i Helsingør Kommune.

Mange af skolerne ligger tæt på landsgennemsnittet.

Helsingør Lille Skole har et gennemsnit på 7.5, Helsingør Privatskole har 7.4, Skolen i Bymidten har 7.3, Hornbæk Skole har 7.2 og Skolen ved Rønnebær Allé har 7.0.

Det dårligste karaktergennemsnit har Nordvestskolen og Al-Irchad Skolen, der begge havner på 6.1. Kun Nygård Skole, der er en specialskole, har et lavere snit med 5.4.

Påvirket af corona

Karaktergennemsnittet for afgangseleverne i 2019/20 fortæller dog kun en del af historien.  Gennemsnittet er for eksempel påvirket af corona, men det er meget forskelligt hvordan.

På grund af coronavirus er en del af undervisningen foregået over Teams og har i det hele taget været præget af fjernundervisning. Det har også præget karaktererne, hvor der ikke har været nær så mange prøver som normalt, og hvor det i stedet har været standpunktskarakterne, der alene har været afgørende.

Nordvestskolen i Helsingør har det laveste karaktergennemsnit blandt kommuneskolerne. Foto: Lars Johannessen

Hvis man sammenligner gennemsnittet med året før, så er det næsten uændret, og det gælder såvel på landsplan, som i kommunen. Alligevel har de nye undervisningsformer påvirket gennemsnittet, når man ser på de enkelte skole.

Det gælder for eksempel for Skorpeskolen, der også i skoleåret 2018/19 havde det højeste gennemsnit. Det er imidlertid faldet med 0.4 i løbet af det seneste år.

Omvendt har de bedste kommuneskoler tilsyneladende været gode til at tilpasse sig for de nye forhold. Karaktergennemsnittet på Tibberup Skole, Hellebækskolen og Skolen i Bymidten er gået frem med 0.3, 0.3 og 0.5 karakterpoint.

Annonce

Markant fremgang

Men det er hos en privatskole, at coronaeffekten er mest markant. Helsingør Privatskole havner med 7.4 præcist på såvel lands- som kommunegennemsnittet for skoleåret 2019/2020. Det er bemærkelsesværdigt, fordi skolen i skoleåret før havde et gennemsnit på 5.0, der er altså tale om forbedring på over to karakterpoint.

Omvendt så oplevede kommuneskolen Nordvestskolen en tilbagegang med 0.6 karakterpoint, mens privatskolen Al Irchad gik 0.3 karakterpoint tilbage.


To fag gør sig særligt positivt bemærket, når man ser på udviklingen fra 2018/19 til 2019/20, nemlig dansk og matematik. Karaktergennemsnittet er steget i begge fag med henholdsvis 0.3 og hele 0.6 karakterpoint.


Den største tilbagegang har Skolen ved Rønnebær Allé dog oplevet. I skoleåret 2018/19 lå skolen med et gennemsnit på 7.7, lidt over land- og kommunegennemsnit, men resultatet for eleverne, der forlod skolen i 2020 lå 0.7 karakterpoint lavere.

Annonce

Dansk og matematik gik frem

Som altid skal karaktergennemsnittet tages med et gran salt, især på skoler med små årgange. Det åbne spørgsmål er dels, hvor meget coronaeffekten vil slå igennem i det nuværende skoleår, der også har været præget af megen fjernundervisning. Dels hvordan karaktererne vil udvikles sig, når man igen får normal skolegang.

Ud over forskellige coronaeffekter, er der også forskel på skolernes stærke og svage sider, når man ser på de enkelte fag.

To fag gør sig særligt positivt bemærket, når man ser på udviklingen fra 2018/19 til 2019/20, nemlig dansk og matematik.  Karaktergennemsnittet er steget i begge fag med henholdsvis 0.3 og hele 0.6 karakterpoint.

Det har også haft den betydning, at det nu er 93.2 procent af alle elever, der får mindst 2 i dansk og matematik i forhold til året før, hvor tallet var 86.6 procent.

Annonce

Bedst til naturfag

Der er også forskel på fagkaraktererne i de enkelte skoler. Skorpeskolen markerer sig som den skole, hvor gennemsnittet for fællesprøven  i naturfag er højest, nemlig hele 9.6 - og det er tilmed væsentligt lavere end året før, hvor gennemsnittet lå på hele 10.5.

Eleverne på skolerne i Helsingør, både kommunale og private er generelt bedre til engelsk end i resten af landet. På otte af de ti skoler med afgangselever er engelsk det fag, der har det højeste gennemsnit.I skoleåret 2019/20 var det Helsingør Lille Skole, der havde de allermest engelskkyndige, med et gennemsnit på 9.8.

Annonce

Fremgang i matematik

Skolen på Rønnebær Allé har oplevet en markant karakternedgang i forhold til året før, men der er én undtagelse, og det er faget matematik. Her er det lykkedes underviserne at få gennemsnittet til at stige fra 6.5 til 7.5.

Afslutningsvis skal det lige siges, at målt med vurderingen i syvtrinsskalaen, så ligger undervisningen i kommunen på et pænt niveau.

Gennemsnittet er 7.4, præcis det samme som landsgennemsnittet, og karakteren 7 beskrives som "den gode præstation".  Næste trin på skalaen er 4, der beskrives som "Den jævne præstation".

Syv-trins skalaen

Syv-trins skalaen er blevet anvendt siden skoleåret 2006/07. Her er beskrivelserne af de enkelte karakterer:

  •  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
  • Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
  • Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
  • Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
  • Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nordsjælland

En kikset familiefest eller en supersmitter i en fodboldkamp: Så tæt er dit sogn på at lukke

Lokalavisen Nordsjælland

Det kan du se i biograferne

Annonce