Annonce
Lokalavisen Nyborg

Få luft til hjernen: Her finder du de gode ruter til en gåtur

Foto: Peter Krogh Frausing
De fleste arbejder hjemme og har gjort det længe - det betyder også, at behovet for frisk luft og bevægelse måske er steget i takt med flere og flere dage på hjemmearbejdspladsen. Lokalavisen Nyborg kommer her med en guide til, hvilke gåture du kan kaste dig over, hvis du har brug for en pause på baggrund af Visit Nyborgs forslag til grønne ruter i kommunen.
Annonce

Østfyn: Lokalavisen Nyborg har ud fra forslag fra Visit Nyborg samlet 10 ruter til gåture, som du kan give dig i kast med. Ruterne er alt fra 1,8 kilometer til 9,1 kilometer.

1 Christianlundsskoven

Gåtur i Christianlundsskoven. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Den korteste rute kan hurtigt klares, hvis man har brug for lidt luft i sin frokostpause og bor i nærheden.

En tur gennem Christianlundsskoven fører dig ad Skræddergyden mod Hotel Nyborg Strand, op på Christianlundsvej forbi Hotel Hesselet og videre på Strandalleen og Nordmarksvej for derefter at slutte turen ved Lieffroy.

Skoven, som ligger ud til Storebælt, fik sit navn efter Christian den ottende i 1838. Her besøgte han skoven og navngav den Christianlundsskoven. Derfor kan man ved indkørslen til Strandalleen fra Christianslundsvej se to hvide stolpesten med årstallet 1838 på. Før 1838 hed skoven Hesselet.

2 Bondemosen

Gåtur ved Bondemosen. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Har man brug for en lidt længere tur, kan man tage en runde i Bondemosen i Ullerslev, som er grønt område midt i byen. Ruten er på cirka tre kilometer. 

Her vil man om sommeren også kunne opleve kreaturer fra Bondemosens Kogræsserlav, som græsser på området. Køerne er med til at pleje området, da de opretholder engens karakteristiske planter, når de græsser i området.

Der er flere forskellige steder, man kan parkere, hvis man vil en tur rundt i Bondemosen, men det mest centrale er ved det gamle rådhus og centeret. 

3 Ladegårdsskoven og Nyborg Vold

Gåtur ved Ladegårdsskoven og Nyborg Vold. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Hvis man bor inde midt i Nyborg, kan den næste rute være oplagt til en kort tur, hvor man ikke behøver at sætte sig i bilen for at få noget frisk luft. 

Her går man rundt langs voldsystemet for derefter at bevæge sig videre ud ad Hf Helgetoften, indtil man når til Ladegårdsvej, hvor man kan vende rundt og gå på den anden side af åen tilbage til byen langs Glacierstien. Hele ruten er tre kilometer.

Hvis man fortsætter endnu længere ud ad stien langs Ladegårds Å, kommer man til Hjulby Sø og mose mod vest.

4 Langdysserne ved Lindeskov

Gåtur ved Langdysserne ved Lindeskov. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

En anden forholdsvis kort tur på tre kilometer er i Hesthave Skov, hvor man blandt andet bliver mødt af en række fortidsminder, som stammer fra Bondestenalderen. Derudover kan man få fornøjelsen af at opleve Danmarks længste, bevarede langdysse på 168 meter, hvis man følger markvejen.

Men det er langt fra det eneste, man kan opleve på en tur i området. Cirka 200 meter længere fremme ad markvejen fører en sti mod vest i skovbrynet til en jernaldergravplads. Og endnu længere henne ad skovstien ligger et tidligere rettersted, hvor forbrydere engang måtte lade livet. 

Hvis man ønsker at gå en tur i området, kan man parkere ved Assensvej i nærheden af Langdysserne Lindeskov. 

5 Østerø Sø og Knudshoved

Gåtur ved Østerø Sø og Knudshoved. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Er man derimod mere til sand og vand, kan man tage en lidt længere rute på Knudshovedhalvøen. Her starter man turen ved Kursuscenter Knudshoved, hvorefter man går langs vandet ud til Knudshoved Fyr, for derefter at gå hele vejen rundt langs Østerø Sø ud til Slipshavn og tilbage igen. 

Og især Østerø Sø og engene omkring er et populært yngleområde for mange fugle. 

Der betyder også, at der fra fugletårnet ved Østerø Sø er god mulighed for at se hættemåger, fjordterner og klyder, samt massevis af ænder, svaner og gæs.

Hele området er fredet.

6 Magelund Voldsted

Gåtur ved Magelund Voldsted. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Har man lyst til en længere tur i et voldsted end turen på Nyborg Vold, kan man med fordel tage til Magelund Voldsted, som er et af Danmarks største og stærkeste befæstede voldsteder fra middelalderen.

Her kan man tage en tur på 5,3 kilometer rundt langs Magelundvej, forbi Lykkesholm Slot ad Lykkesholmvej for derefter at bevæge sig videre ad stier tilbage til Magelund Voldsted. 

Banken, hvor der tidligere lå en borg er 15 meter høj og har en længde på 70 meter. I dag er voldstedet ryddet for skov, hvor får sørger for, at voldstedet fortsat er fri for træer og buske.

Og hvis man så Tinkas Juleeventyr i 2017, vil man måske kunne genkende Kobbermosen ved Lykkesholm Slot, som fungerede som portal i menneskenes verden. 

7 Teglværksskoven og Strandvænget

Gåtur ved Teglværksskoven og Strandvænget. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Endnu et bud på en tur ved vandet kunne være en rute på 5,5 kilometer, som starter ved Strandalleen i Teglværksskoven. Her kan man gå langs vandet hele vejen gennem skoven, som er 1,5 kilometer lang og omkring 600 meter bred.

Når man nærmer sig den nordlige ende af skoven, vil man støde på den populære naturlegeplads Strandvænget, hvor adskillige timer kan bruges på det offentligt tilgængelige område. 

Men udover legepladsen, er der også bålpladser, minizoo og mulighed for at hoppe en tur i bølgen blå undervejs, hvis man holder af det kølige vand i vintermånederne.  

8 Glorup Herregård

Gåtur ved Glorup Herregård. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

En lidt længere rute, man kan gå, er en tur ved Glorup Herregård, som blev opført som firefløjet renæssancegård i 1590'erne, for derefter at blive til et barokslot i 1765.

Her kan man parkere ved godset, for derefter at gå langs Glorupvej, indtil man rammer Rygårdsvej, hvor man samtidig kan få fornøjelsen af at se Rygård Herregård. 

Og når turen går tilbage til Glorup, kan det være via den afmærkede rute i skoven Gammel Dyrehave.

Dog gør Visit Nyborg opmærksom på, at gæster skal følge den opsatte skiltning, benytte de anviste stier og opholde sig på afstand af selve godset, der anvendes til privat beboelse.

9 Vådområde og alléer

Gåtur ved Ravnholts vådområder og alléer. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Tager man turen sydvest for Ravnholt, ligger der et stort genskabt vådområde, hvor man kan få en rute på knap otte kilometer. 

Her kan man parkere, hvor Stubbendrupvej og Kattekilde møder hinanden, hvorefter man kan gå en tur rundt i skovene ved Ravnholt (Ravnholt Dyrehave) og til vådområdet.

Når man har gået sin tur rundt i området, anbefales det at køre gennem de kilometerlange fredede kastanjealléer, som fra flere retninger fører til Ravnholt, da der er ikke offentlig adgang til hovedgården og parken.

10 Holckenhavn Fjord og Vindinge Å

Gåture ved Holckenhavn Fjord og Vindinge Å. Screenshot af kort fra Visit Nyborg.

Den sidste rute er også den længste, Visit Nyborg foreslår. Her kommer man på en tur på ni kilometer, som går ved Holckenhavn Fjord og Vindinge Å.

Man kan enten parkere ved Vindinge Kirke, hvor man kan gå hele vejen langs Gamle Vindingevej, indtil man når Dyrehavevej ved Holckenhavn Fjord for derefter at gå tilbage hele vejen langs Vindinge Å. Man kan også vælge at parkere ved Holckenhavn Fjord og tage turen den modsatte vej. 

En anden tur i området kan starte ved Holckenhavn dæmningen ad Gamle Vindingevej, hvor man kan gå på en sti på gammel banelinie til Vindinge Å, og herfra ad en sti til Vindinge. Herfra kan man gå gennem Rosilde til Bynkel og videre tilbage til Holckenhavn.

Alle ruterne kan ses i interaktive kort på Visit Nyborgs hjemmeside. 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce