Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Agnes Slott-Møller og Valdemar Sejr

Jagtmiddagen, 1927. Billedet forestiller Valdemar Sejr og hans unge søn ved jagtgildet på Lyø. Foto: Østfyns Museer
I maj 1937 ankom to af kunstneren Agnes Slott-Møllers store malerier i Valdemar Sejr-serien til Nyborg Slot, og siden kom yderligere to malerier til. I dag er billederne en integreret del af slottets historie, men da de første kæmpelærreder ankom, gik det ikke stille af.
Annonce

Agnes Slott-Møller (1862-1937) havde i perioden 1927-34 malet en serie på seks store malerier fra Valdemar Sejrs tid. En plan om at hænge billederne op på Frederiksborg Slot var gået i vasken, og i stedet kom Nyborg Slot i spil.

Den lokale forening, Nyborg Slots Venner, havde rejst 6000 kroner, Ny Carlsbergfondet 5000 kroner, og så var der afsat 5000 kroner på finansloven – i alt 16.000 kroner og en ganske betragtelig sum, der svarede til fire til fem årslønninger for en faglært håndværker.

Med lidt rabat rakte det til indkøb af det største maleri, ”Jagtmiddagen”, som forestiller Valdemar Sejr og hans søn til jagtgilde på Lyø, lige før kongen blev taget til fange. Også billedet, ”Valdemar Sejrs Hjemkomst efter Fangenskab”, der tidligere havde hængt i Rigsdagen, skulle til Nyborg – og i starten af maj 1937 ankom de to malerier til slottet.

Alt tegnede således godt, men meningerne om historiemalerierne var delte.

På Nationalmuseet, som administrerede Nyborg Slot, havde man længe ment, at det var helt udelukket, at malerierne kunne hænge på slottet. Men den 9. maj meldte en tilsyneladende presset Nationalmuseumsdirektør, Mackeprang, ud i ”Politiken”, at malerierne alligevel kom til Nyborg.

”Efter at Nyborg Slot for en Snes Aar siden blev restavreret af Arkitekt Clemmensen og henlagt under Nationalmuseet som historisk Mindesmærke, har Museet ganske delt de fra stedlig Side fremsatte Ønsker om, at de tomme Sale kunde blive udstyrede med Møbler og Malerier, men vel at mærke Billeder fra den Tid, Slottet endnu tjente som Kongebolig, ikke med moderne Fremstillinger af svundne Tiders Historie. Som forholdene har udviklet sig, er Museet dog klar over, at der paa dette Punkt maa ske en Undtagelse med Fru Slott-Møllers Billeder.”

Valdemar Møllers tegning af Valdemar Sejr foran Nyborg Slot og Nationalmuseets direktør, Mackeprang, Politiken 9. maj 1937. Foto: Østfyns Museer

”Politiken” skrev i en artikel samme dag: ”… skal atter et historisk Museum vansires og ødelægges af Malerier, der foregiver at være Historie og ikke har den ringeste historiske Værdi? Andre Steder er man jo netop godt i Gang med saa hensynsfuldt som mu­ligt at fjerne den Slags Billeder til Fordel for virkelig historiske Efter­ladenskaber fra selve den Periode, som det paagældende Museum har til Op­gave at sætte et Minde. […] Det [er] i det hele taget ubegribeligt, at Finansudval­get, som har nok at bruge Statens Pen­ge til, gaar hen og bevilliger 5000 Kr. til et saa nytteløst Indkøb, der kun er egnet til at forvirre Folks Begreber....”

Fra kunstens egen verden blandede Kertemindemaleren Johannes Larsen og kollegaen Karl Schou sig i debatten i ”Politiken” den 11. maj under overskriften ”Værn Nyborg Slot!”:

”Det har glædet Undertegnede at se Nationalmuseet værne om Nyborg Slot. Det vilde være Helligbrøde at forstyrre Indtrykket af de smukke gamle Rum med moderne ’Historie billeder’. Kunde vi ikke med det samme faa flyttet Dronning Dagmar ned fra Riberhus og faa fjernet Flagstængerne fra Jellinghøjene og Højen paa Vennebjerg Kirkegaard.”

Og sådan fortsatte debatten nogle dage endnu.

På trods af modstanden kom i alt fire af Agnes Slott-Møllers malerier til at hænge i Riddersalen på Nyborg Slot. Billederne kommer også op igen, når slottet genåbner i 2023. For hvad er mere naturligt end at hylde slottets grundlægger, Valdemar Sejr, med historiske kæmpemalerier.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Tal med en præst

Lokalavisen Nyborg

Besøg Skovnissen Posse

Lokalavisen Nyborg

Ingen jul uden juleudstilling

Lokalavisen Nyborg

Nyborg skruer ned for Norden

Annonce