Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Da Ørbæk og Ullerslev var stationsbyer

Postkort af Ørbæk Station omkring 1910.
Både Ørbæk og Ullerslev er i dag aktive byer, og selv om stationerne for længst er borte, kan historien om de nye byer i landdistrikterne stadig aflæses i byernes struktur og til dels også deres funktion.
Annonce

Østfyn: I Nyborg Kommune er der to større stationsbyer, Ørbæk og Ullerslev.

Stationsbyen Ørbæk opstod i landsbyen af sammen navn. Landsbyen var orienteret mod den lille bæk, der også har givet byen navn. Ørbæk var primært et vejknudepunkt med veje til købstæderne Nyborg, Odense, Svendborg og Faaborg samt stationsbyen Ringe.

Den nye by lå centralt i forhold til infrastrukturen og i god afstand fra de gamle købstæder. Der var med andre ord brug for en ny by til at servicere landdistrikterne lige her.

Ørbæk fik funktion som en såkaldt oplandsby i en periode, hvor der opstod et stadig stigende behov for nye byer i landdistrikterne. Ørbæk blev koblet på jernbanenettet i 1897 og blev station på Nyborg-Ringe-banen. Med tiden voksede stationsbydelen sammen med kirkebyen omkring Ørbæk Kirke.

I befolkningsstatistikken fra 1911 er Ørbæk Kirkeby og Stationsby stadig anført hver for sig med henholdsvis 180 og 187 indbyggere. I 1921 er de to bydele opgjort sammen til samlet 406 indbyggere, et tal der i 1970 var steget til 950. I mellemtiden fik bebyggelsen et stadig mere fortættet og bymæssigt præg.

Jernbaneforbindelsen blev nedlagt i 1962, og stationsbygningen blev i 1969-70 revet ned for at gøre plads til et rådhus for den nye Ørbæk Kommune. Herefter fungerede Ørbæk som kommunecenter frem til kommunalreformen i 2007. I 2019 var der 1652 indbyggere i Ørbæk – og en del af disse skyldes nyere parcelbebyggelse. Men byen har stadig en vigtig funktion som oplandsby.

Postkort af Ullerslev Station omkring 1908.

Ullerslev Stationsby opstod syd for landsbyen og kirkebyen af samme navn. Landsbyen ligger ved hovedlandevejen mellem Odense og Nyborg, og byen fik station på hovedbanen over Fyn i 1865. Stationen blev anlagt på bar mark, og omkring den voksede en lille bymæssig bebyggelse frem.

Stationsbyen optræder første gang i statistikken over bymæssige bebyggelser i 1916 med blot 159 indbyggere. I 1921 var der 281 indbyggere, hvilket i 1950 var steget til 351.

Ullerslev fungerede som en lille lokal oplandsby; byen lå nemlig for tæt ved både Nyborg og den større stationsby, Langeskov, til, at den rigtig kunne vokse sig stor som center for et opland. Det fik også betydning for byen, at Kerteminde i 1900 fik egen jernbaneforbindelse til Odense tværs igennem det opland, Ullerslev ellers havde betjent.

I 1970 var indbyggertallet i Ullerslev pludselig steget til 1649. Stationsbyens storhedstid var ovre, men mellem landsbydelen/vejbyen mod nord og stationsbydelen mod syd opstod en stor parcelhusbebyggelse.

Samme år opstod den nye Ullerslev Kommune, som Ullerslev blev centerby for indtil 2007. Stationen lukkede endeligt i 1977/79, men boligbyen oplevede en fortsat vækst – formentlig pga. den centrale placering ved hoved- og motorvej (dog uden egen til- og afkørsel).

Ullerslev er nu kommunens næststørste by med 2749 indbyggere (2019).

Både Ørbæk og Ullerslev er i dag aktive byer, og selv om stationerne for længst er borte, kan historien om de nye byer i landdistrikterne stadig aflæses i byernes struktur og til dels også deres funktion.

(Museet har netop skrevet et bidrag om de to byer til 6. udgave af det topografiske værk, Trap Danmark, der for Nyborg Kommune udkommer primo 2021. Se www.trap.dk)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Glaskunst som takeaway

Lokalavisen Nyborg

Ballet i Landporten

Annonce