Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Kampen om Nyborg Vold – i gamle dage

Der promeneres på Nørrevold. Foto fra før 1894. Foto: Nyborg Lokalhistorisk Arkiv

For tiden er der debat om Nyborg Vold. Det var der også i årene efter nedlæggelsen af Nyborg Fæstning i 1869; nu kunne byen endelig vokse og brede sig ud over det hidtil så snærende jernbånd. Men snart opstod også en bekymring for ødelæggelsen af voldene. Nyborg Avis lagde spalteplads til debatten og havde også selv en klar holdning. Lad os se på et par eksempler.

I 1871 købte Nyborg Kommune voldarealerne fra Krigsministeriet for 25.000 Rdl., og allerede året efter blev en del af området sat til salg. I maj 1872 skrev Nyborg Avis: ”Tærningerne ere kastede! Auktionen igaar fik et saadant Udfald, at Voldenes Skjæbne nu er utvivlsomt afgjort. Deer, hvor man indtil nu kun har set Spadserende færdes, vil man om kort Tid see Arbejdsfolk i travl Virksomhed med at nedbryde, hvad vore Forfædre havde opbygget.”

I alt 23 lodder af Volden blev solgt i første omgang, og det var blot begyndelsen på en omfattende nedbrydning af den gamle fæstning.

I slutningen af 1888 havde byrådet for eksempel vedtaget at sløjfe Nørrevold og udvide gaden. En gruppe beboere var utilfredse med beslutningen og skrev i januar 1889 til avisen: ”Det er med stigende Forundring, at vi Beboere af Nørreboulevard daglig se det Ødelæggelsesværk af vor gamle om end ikke længere smukke Vold skride saa stærkt frem. Volden skal sløjfes, siges der, Træerne fældes, og Gaderne gjøres bredere. Kan det virkelig have Rimelighed, at vi skal miste vore smukke, skyggefulde Træer og vor lune Vold, for at Gaden kan blive bredere. […] Stands dette Ødelæggelsesværk, der kun er til Skade for Beboere og til stor Udgift for Kommunen og til ingen som helst Nytte for noget Verdens Menneske.”

Debatten om volden kører også i dag på højtryk. Foto: Nyborg Museum

Også byens læger blandede sig i debatten og skrev i august 1890 om selvsamme sag: ”Det gamle Stykke Vold gør sin store Nytte som det er, men lad os – saa vidt det er muligt – undgaa, at den Masse Sygdomsstof, den utvivlsomt indeholder, kommer for Dagens Lys og bringer Ulykke over vor i forvejen ret alvorligt hjemsøgte By.”

Nyborg havde i sommeren 1890 været offer for en alvorlig difteri-epidemi, og det var formentlig derfor, at lægerne manede til forsigtighed. Først i 1894 blev Nørrevold endeligt sløjfet, og Nyborg Avis kunne konstatere: ”Dermed forsvinder atter et Parti af det gamle Nyborg for at give Plads for det moderne nye Nyborg.”

Udviklingen af det moderne Nyborg havde længe fortrinsret. Først i 1899 indstillede Nyborg Byråd de sidste nedbrydninger og forsikrede om, at det såkaldte ”Voldsmugleri”, nu skulle have en ende. I praksis viste det sig dog sværere at håndhæve end som så. I 1918 blev den tilbageværende del af Nyborg Vold fredet – samtidig med Nyborg Slot.

De seneste årtier har især Nyborg Fæstningsfond arbejdet på ”at genskabe Nyborgs fæstningsanlæg og bastioner m.v. anlæg, der måtte kunne genfindes, genoprettes og/eller bevares og renoveres” (fra fondens fundats).

Derfor kan vi stadig i dag opleve markante dele af Nyborg Vold med et stramt fæstningsudtryk i tæt samklang med den stærke borg. Det er et enestående stykke kulturarv, der også giver mulighed for spændende natur og biodiversitet, og som – ikke mindst – er et fælles fritidsområde for alle. Det skal vi passe rigtig godt på.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Tappenstreg med smagsprøver

Annonce