Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Kultur på Recept koblede kultur og sundhed på en ny måde

Kultur på Recept var en stor succes, der koblede sundhed og kultur. Foto: Østfyns Museer
Pilotprojektet "Kultur på recept" har affødt to helt nye projekter, som også kobler kultur og sundhed.
Annonce

Nyborg: På Østfyns Museer har vi de seneste år arbejdet på at sammentænke kultur og sundhed. Det hele startede med et pilotprojekt i 2016-19 under overskriften "Kultur på recept". Det blev for museet adgangen til et helt nyt arbejdsfelt med mange spændende perspektiver.

Formålet med "Kultur på recept" var at udvikle aktivitetstilbud i Nyborg Kommune med kulturen som løftestang: Hvordan kunne den unikke historie og det rige kulturliv i kommunen bruges til at fremme sundheden blandt langtidssygemeldte med mild til moderat depression, angst og stress?


På museet ser vi meget gerne, at kulturen også fremover tænkes ind som en ressource i forhold til sundhed og sygdom. Det giver på alle måder rigtig god mening.

Uddrag fra klummen


Projektet havde en tværfaglig tilgang. Kommunens sundhedsafdeling var projektejer, jobcenteret skulle forestå rekrutteringen, museet herunder Nyborg Slot, Johannes Larsen Museet og kommunens øvrige kulturinstitutioner Bastionen, Nyborg Bibliotek, Nyborg Musikskole skulle stå kulturformidlingen, og også naturformidling var tænkt ind med Naturskolen og Natur & Miljø. Projektet blev finansieret af sats-puljemidler.

De tre nøglebegreber i projektet var fristed, fællesskab og fortælling. Fristed refererer til at skabe et frirum på afstand af hverdag og sygdom med plads til gode kulturoplevelser og -aktiviteter. Endvidere skulle kulturinstitutionerne og naturen fungere som et fysisk fristed.

Fællesskab henviser til, at aktiviteterne skulle foregå i fællesskab med andre og med mulighed for at skabe nye relationer.

Fortælling handler om, at kulturen ofte tager afsæt i eksisterende fortællinger, men også at deltagerne fik mulighed for at skabe en ny fortælling om sig selv.

To nye tiltag er på banen som efterfølger til Kultur på Recept. Foto: Østfyns Museer

I Nyborg Kommune deltog i alt 148 borgere i et forløb af ti ugers varighed. Sideløbende med projektet i Nyborg blev der gennemført pilotprojekter i tre andre kommuner, og den samlede evaluering viser, at hele 97 procent af deltagerne var tilfredse med "Kultur på Recept".

77 procent oplevede bedre trivsel ved forløbets afslutning, og lidt under halvdelen af deltagerne vurderede, at forløbet i høj eller nogen grad har gjort dem bedre i stand til at varetage et arbejde.

For museet har "Kultur på recept" været en rigtig god oplevelse. Først og fremmest har det været en stor glæde at opleve, at forløbet gjorde en stor positiv forskel for deltagerne, ja virkelig flyttede mange af dem.

Mange af deltagerne var ikke i forvejen kulturbrugerne, så med projektet lykkedes det også at nå en ny målgruppe. Og særligt glædeligt er det, at mange af deltagerne stadig kommer på museet efter forløbets afslutning.

"Kultur på recept" har givet helt nye perspektiver på, hvordan kultur og sundhed kan tænkes sammen. Projektet har da også allerede affødt to andre projekter, "Kultur på hjernen" og "Kultur på ny", for henholdsvis yngre demente og nye danskere.

På museet ser vi meget gerne, at kulturen også fremover tænkes ind som en ressource i forhold til sundhed og sygdom. Det giver på alle måder rigtig god mening.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce