Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Latinskolen i Nyborg dannede rammen om elevernes undervisning i 400 år

Tegning af Nyborg Vor Frue Kirke i Biskop Jacob Madsens Visitatsbog. Foto: Nationalmuseet.
Latinskolen i Nyborg blev opført i 1410 tæt ved Nyborg Vor Frue Kirke. Formentlig var det Margrete 1., der stod bag latinskolen, ligesom opførelsen af kirken blev påbegyndt i hendes regeringstid (1388). Latinskolen blev nedrevet i begyndelsen af 1800-tallet og havde da fungeret som rammen om elevernes undervisning i omkring 400 år.

Latinskolen var kun for drengebørn, og det var primært børn af præster, købmænd og håndværkere, der gik på latinskolen.

Hovedsproget var latin, og formålet med undervisningen var at forberede eleverne, de såkaldte disciple eller peblinge, til præstegerningen.

På skolen fik peblingene en klassisk dannelse. Latin skulle mestres både mundtligt og skriftligt, ligesom der blev undervist i både græsk og hebraisk. På alle måder var der en helt tæt forbindelse mellem skole og kirke. Peblingene skulle synge i kirkekoret, og i Nyborg blev de også jævnligt kaldt til slottet, så kongen personligt kunne høre, om de gjorde fremskridt.

En interessant kilde til undervisningen på latinskolen i Nyborg er ”Biskop Jacob Madsens Visitatsbog” fra årene 1588-1604. I bogen kan man følge den fynske biskops rejser rundt i stiftet. Han kom jævnligt til Nyborg og besøgte i den forbindelse også latinskolen.

I visitatsbogen hører vi første gang om latinskolen i Nyborg i 1588. Biskoppen noterer her:

”Skolen var meget forsømt under den forrige Skolemester Hr. Jørgen, Præst i Svendborg – efter hvad man sagde.”

I 1700-tallet fremstod kvarteret omkring kirken stadig meget tydeligt. Latinskolen (B) ligger inde på kirkegården ved kirken (A) og præstegården (C). Korsbrødregården ses ved siden af præstegården. Kortet findes på Nyborg Præstegård.

Men efter at den nye skolemester, Niels Jacobsen fra Odense, var kommet til i 1587, gik det nu godt på skolen. Også i 1589 får skolen et godt skudsmål af biskoppen. Der var da 85 børn.

I 1592 var der problemer med skolemesteren. Biskoppen noterer:

”Var i Scholen. Degne claget paa Scholemesteren, Borgemester ocsaa. Han lovede at forbedre sig. Jeg sendte ham Undervisnings­planen’'.

Under et besøg i 1595 anfører biskoppen, at der var 55 drenge, og at 14 elever i rektors klasse skrev stil. Men som biskoppen føjer til, så skrev de ”ikke fejlfrit”. Biskoppen gik med andre ord ret detaljeret til værks under sine besøg.

I januar 1596 var der problemer med en af skolens hørere (lærere), Anders Rod. Hans forbrydelser var mange; han havde blandt andet slået en vagt juleaften og ikke holdt ord over for borgmester og byens råd. Høreren havde også overfaldet to rådmænd, herunder Mads Lerche og en mand ved navn Gert, ligesom han havde slået skolemesteren. På et møde med biskoppen blev Anders Rod straks forvist. Allerede i maj samme år var biskop Jacob Madsen retur i Nyborg for at følge op og kunne nu notere: ”Alt vel der.”

I 1602 og 1603 kom biskoppen ikke til Nyborg, og i april 1604 får vi forklaringen på hvorfor:

”Visiterede Scholen den 25de Kl. 8 til 10. I Rektors Klasse 8 [Elever]; næsten alle skrev grammatisk rigtigt. I hele Skolen var der 68 Børn. Aaret forud havde Pesten bortrevet næsten alle, nemlig 50, og i Byen døde henved 400.”

Nyborgs indbyggertal lå formentlig på cirka 2000 omkring år 1600; en femtedel af byens indbyggere gik således bort som følge af den sorte død. Det triste vidnesbyrd om pesten på latinskolen og i byen er det sidste, vi har om Nyborg fra biskop Jacob Madsens hånd.

Latinskolen kom på fode igen og fungerede i yderligere godt 200 år, indtil den i 1815 blev solgt og siden nedrevet.

I Nyborg er det lille fine miljø fra omkring år 1400 med kirken, præstegården og Korsbrødregården stadig bevaret. Latinskolen mangler ganske vist, men med lidt fantasi kan man næsten høre peblingene diskantsang i kirken og deres terperi på skolen i det fjerne.

Luftfoto af Nyborg Vor Frue Kirke. Foto: Østfyns Museer.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Lokalavisen Nyborg

Tappenstreg med smagsprøver

Annonce