Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Mogens Clemmensen og Nyborg

Borgmestergårdens gårdhave Slotsgade 11, 1914. Foto: Nationalmuseet og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Mogens Clemmensen var i begyndelsen af 1900-årene en af landets absolut førende restaureringsarkitekter. Også i Nyborg kom han til at spille en afgørende rolle.
Annonce

Nyborg: I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var mange slotte, herregårde og bindingsværksgårde truet af forfald. Med Bygningsfredningsloven af 1918 blev det muligt at frede de mest bevaringsværdige bygninger, men hvis de skulle sikres for eftertiden, måtte der ofte en omfattende restaurering til.


Desværre slap bevillingerne op, før Clemmensen blev helt færdigt med sit projekt. Et projekteret trappetårn fra Christian d. 3.s tid blev derfor aldrig genopført.

Uddrag fra klummen


Mogens Clemmensen (1885-1943) var formentligt tidens førende restaureringsarkitekt. Han var både arkæolog og arkitekt, og især bygninger fra middelalder- og renæssancebygninger blev hans speciale. Clemmensen udførte selv en lang række restaureringer og havde samtidig en vigtig funktion som arkitekt for Det særlige Bygningssyn. Lige fra synets oprettelse i 1918 og frem til sin død i 1943 rejste Clemmensen på synets vegne rundt til restaurerings- og fredningssager i hele landet. Qua denne funktion kom han til at spille en nøglerolle i frednings- og restaureringsspørgsmål – også i Nyborg.

Mogens Clemmensen var datidens førende restaureringsarkitekt. Foto: Udlånt af Jens Clemmensen

På vegne af Nationalmuseet foretog Clemmensen i 1914 en grundig undersøgelse af Nyborg Slot, som blev udgangspunktet for hans efterfølgende restaurering (1917-25). Clemmensens tilgang var at finde frem til bygningens såkaldte originalsubstans og om nødvendigt rekonstruere de manglende dele – blandt andet med inspiration fra andre slotte og herregårde.

På Nyborg Slot handlede det om at fremdrage originale dele fra middelalder- og renæssance, og især Christian d. 3.s tid var i fokus. Desværre slap bevillingerne op, før Clemmensen blev helt færdigt med sit projekt. Et projekteret trappetårn fra Christian d. 3.s tid blev derfor aldrig genopført.

Sideløbende med slottet var Clemmensen i gang med en gennemgribende restaurering af renæssancegården i Slotsgade 11, i dag kaldet Borgmestergården. Også her foretog han grundige undersøgelser (1914) og udarbejdede på den baggrund plantegninger for bygningens fremtidige brug som bibliotek og museum.

Restaureringen blev gennemført i perioden 1916-22. Clemmensen forsøgte at finde genbrugsmaterialer i andre af byens gamle bindingsværksbygninger – blandt andet fra den gamle købmandsgård i Stendamsgade, der skulle rives ned for at gøre plads til det nye Ting- og Arresthus (indviet 1920).

Udsnit af Kongefløjen på Nyborg Slot, 1914. Foto: Nationalmuseet og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv

Clemmensen tegnede også flere nye bygninger. Mest kendt er Det nye Nationalmuseum (1929-38).I Nyborg tegnede han i 1918 den såkaldte Aarsleff-bygning, der er en tilbygning til Borgmestergården. Bygningen skulle huse billedhuggeren Carl Aarsleffs gipssamling. På Nyborgkanten arbejdede Clemmensen endvidere med restaureringer af eksempelvis Vindinge Kirkelade og Juulskov, og på Fynsplan var han blandt andet engageret i restaureringen af Gyldensteen, Broholm og Møntergården. På landsplan er listen meget lang.

Borgmestergården har netop igen gennemgået en tiltrængt restaurering (2016-18), og aktuelt er det Nyborg Slots tur. Men det var indsatsen fra en dygtig arkitekt, Nationalmuseet og en lang række lokale ildsjæle, der for 100 år siden reddede bygningerne fra det totale forfald. Det er der grund til at være meget taknemmelig for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce