Annonce
Lokalavisen Nyborg

Klumme: Nyborg Slot og planerne i 1895

Nyborg Slot i 1890’erne
Med en artikel den 28. september 1895 indleder Nyborg Avis en massiv kampagne for en genopbygning af Nyborg Slot. Restaureringen dengang har en del ligheder med slotsprojektet i dag.
Annonce

Lige nu er Slotsprojektet i Nyborg til debat. Det er ikke noget nyt, også tidligere har der været mange diskussioner om Nyborg Slot. Det første forslag til slottets restaurering blev præsenteret i Nyborg Avis i 1895 og var et vigtigt skridt henimod slottets bevaring. Og forslaget har faktisk en del ligheder med slotsprojektet i dag.

Med en artikel den 28. september 1895 indleder Nyborg Avis en massiv kampagne for en genopbygning af Nyborg Slot, der på det tidspunkt var tøjhus for garnisonen: ”Burde ikke […] Nyborg Slot restaureres i sin oprindelige Stil og gøres til en stemningsfuld Ramme om, hvad der kan skaffes til Veje til at levendegøre tiden fra Valdemarernes til Grevens Fejde?”, spørger avisen.

Selv om slotsprojektet i dag er en nyfortolkning af den gamle ringmursborg fra begyndelsen af 1200-tallet – og ikke en rekonstruktion – så demonstrerer artiklen det samme grundsyn på borgen som det, vi har i dag: At levendegøre historien og gøre slottet forståeligt igen.

Om indgangen til slottet skriver Nyborg Avis: ”Indgangen til Slottet skulde naturligvis være den gamle: gennem Porttaarnet ad en Vindebro fra Kommandantboligens Have” – igen meget lig slotsprojektet i dag, hvor det er planen at skabe indgangen ved tårnet, hvor borgens gæster til alle tider er kommet ind på borggården.

Nyborg Avis har også en holdning til de gule garnisonsbygninger fra cirka 1850: ”Selvfølgelig maatte Nybygningerne [de gule bygninger] paa Slotspladsen fjernes, men de ere jo ikke ad saa stor Værdi, og Pladsen maatte omgives med en Mur fra Porttaarnet til Slottets Gavle.” Bygningerne var relativt nye i 1895 og bør ifølge avisen fjernes, og så ønsker avisen ringmuren genopført. Også her er der flere ligheder med det aktuelle projekt.

Om Vagttårnet (Porttårnet) konstaterer avisen: ”Porttaarnet vilde sikkert gøre et imponerende Indtryk, naar det befriedes fra sit Cementovertræk og fik sit spidse Tag afløst af en Platform, omgivet af en takket Murkrone.” Den firkantede bygning med det mærkelige tag fremstår stadig helt uforståelig. I slotsprojektet er det også planen at gøre vagttårnet tilgængeligt, om end udformningen er anderledes og også omfatter en forhøjelse af tårnet.

Nyborg Avis ser mange muligheder for at gøre slottet til et turistmål: ”...ikke alene for Nyborg men ogsaa for de øvrige Landes beboere, for Byen Nyborg er en Station paa Alfarvej, og hvis smukke Omegn i Forvejen har gjort den til et yndet Maal for Lystrejsende.” Ligeledes skal også slotsprojektet gøre Nyborg til en endnu større turistattraktion.

Endelig foreslår Nyborg Avis en restaurering af kongefløjen – herunder restaurering af døre og vinduer, fjernelse af kalken på de røde mure samt rekonstruktion af den oprindelige tagkonstruktion. Nyborg Avis havde startet en vigtig debat, som blev fulgt op i mange andre medier. Interessen for det gamle slot var vakt, men først efter Nationalmuseets overtagelse af slottet i 1916-17 blev der taget hul på restaureringen – herunder de ovennævnte forslag angående kongefløjen.

Nationalmuseets restaurering blev imidlertid aldrig færdig, og her godt 100 år efter er der igen brug for at restaurere monumentet og gøre borgen forståelig igen. Udformningen af det aktuelle slotsprojekt er anderledes end foreslået i 1895, blandt andet fordi vi i dag ikke genopfører fortidens bygninger, men nyfortolker – i Nyborg Slots tilfælde med dialogarkitektur. Men de nødvendige elementer for slottets bevaring og forståelsen af anlægget stod klart allerede i 1895.

Det er tankevækkende, at der nu er gået hele 125 år med forsøg på at gennemføre slotsvisionen. Forhåbentlig skal der ikke gå et århundrede mere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce