Annonce
Lokalavisen Nyborg

Torvet og Slotsmøllen: Fra handel til oplevelse

Torvet og Slotsmøllen omkring 1930. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Tiderne skifter, og det er tydeligt, når vi ser på Torvet og Slotsmøllen.

Hvor: Torvet og Slotsmøllen

Før & NU: 1930/2019

OM: Torvet som turneringslads samt Slotsmøllen etableres i 1540’erne.

Kongen afgav i 1560’erne turneringspladsen til byen, og 1664 Slotsmøllen til private.

Fra 1560’erne til 1963 torvehandel.

Fra 1963 til 2019 parkeringsplads.

Slotsmøllen malede fra 1540’erne til 1938. Siden 1984 teater.

Lokalhistorisk Arkiv

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv er fordelt på tre lokalarkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

Lokalarkiverne har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle vores fælles lokale hukommelse. Og gøre det tilgængeligt for dig.

Vi håber, du vil læse med i lokalarkivets faste klumme her.

Du kan læse mere om arkivets arbejde og din lokalhistorie på www.nyborglokalarkiv.dk.

Annonce

Torvet

For tiden omlægges torvet i Nyborg fra parkeringsplads til oplevelsesrum og med genetablering af rigets hovedstrøg diagonalt hen over Torvet.

På billedet fra omkring 1930 ses torvet, hvor der fortsat var gang i torvehandelen. I 1950’erne ebbede torvehandelen ud. Sundheds- og veterinærmyndighedernes skærpede krav spændte ben for de handlende, og den øgede bilisme fordrede parkeringspladser. Alt sammen førte i 1963 til, at torvehandelen stoppede, og Torvet blev omlagt til parkeringsplads. Torvet kan føres tilbage til 1540’erne og Slotsmøllen endnu længere.

Torvet blev etableret som turneringsplads og var tilknyttet Slottet. Men i 1560’erne blev pladsen overdraget byen til brug som axeltorv, dvs. til torvehandel, og sådan blev det brugt indtil 1963.

Annonce

Slotsmøllen

På billedet fra omkring 1930 ses til højre Slotsmøllen med en baldakin i hele facadens længde og derunder flere læsseramper. Det var dengang, Slotsmøllen malede, og Torvet var udlagt til torvehandel.

Slotsmøllen blev flyttet fra Stendamsgade til torvet omkring 1560’erne. Slotsmøllen var ejet af kongen indtil 1664, hvor den overgik til private ejere og løbende udbygninger.

Slotsmøllens nuværende facade mod Torvet består af tre bygninger i tre etager. Den vestre bygning blev opført i 1857, brændte i 1901 og genopført samme år af mølleejer H. Chr. Jacobsen; heraf påskriften 19HCJ01. Den østre bygning blev opført 1867 samtidig med en mellembygning i én etage. I 1911-12 blev mellembygningen forhøjet til nuværende tre etager, og omkring 1917 fik facaden tilført den baldakin, der ses på fotoet fra omkring 1930.

Omkring 1938 var tiden endegyldigt løbet fra møllevirksomheder baseret på vandkraft, og Slotsmøllen blev udstykket og overdraget forskellige virksomheder med forskellige anvendelser, alt imens baldakinen og læsseramperne forsvandt.

I 1979 blev Slotsmøllen igen samlet under ét og overtaget af Nyborg Voldspil. Derpå fulgte en gennemgribende ombygning, der i vid udstrækning var baseret på frivillig arbejdskraft, herunder indsatte i ungdomsfængslet i Ringe, dirigeret af murermester Helmer Hansen. Resultatet blev det nuværende skuespilhus, der kunne indvies i 1984.

I 2005 blev arealet foran Slotsmøllen ombygget, og der blev etableret en nedsænket opholdszone med indgang til Slotsmøllen, en sand oase på kanten af Torvets golde parkeringsplads.

Peter Gammel

Peder Gammel, frivillig ved Nyborg Lokalhistoriske Arkiv siden 2009. Ingeniør og tidligere lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Flyttede til Nyborg i 2007.
Annonce

Tidernes skiften

Med slotsprojektet og omlægning af Torvet fra parkeringsplads til oplevelsesrum, skiftede synet på denne oase, hvilket kommer frem i byrumsanalyser udført af Gehl Architects i 2014. Her peges på Nyborg Bibliotek og Slotsmøllen som mulige bidragydere til aktiviteter på Torvet, men også det uheldige i, at Slotsmøllens nedsunkne opholdszone er ude af kontakt med det liv, man ønsker at skabe på Torvet.

Sådan kan tiderne skifte. Nu kunne man nok igen have brugt baldakinen og ramperne til at skabe det liv, som kunne danne forbindelsesled mellem Slotsmøllen og Torvet.

Slotsmøllen og den udvendige opholdszone 2017. Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce