Annonce
Mariager Avis

16 nye huse på vej i centrum af Mariager

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har nu godkendt en ny lokalplan for den gamle XL-grund, som betyder, at der nu kan opføres 16 rækkehus på stedet. Arkivfoto: Richard Sylvestersen

Byrådet har godkendt lokalplan for tidligere XL-grund.

Annonce

Mariager: Vejen er nu banet for opførelse af 16 rækkehuse i to etager på det område, hvor XL-Byg tidligere havde til huse ved Mariager Havn. Byrådet i Mariagerfjord Kommune har med nogle få ændringer godkendt den lokalplan for området, som var i høring fra september til ind i november.

Ejeren af det tidligere XL-Byg, Vorupgruppen A/S, havde søgt byrådet om at få ændret lokalplanen for området mellem Havnevej, Fjordgade og Lindestien. Området består i dag af det gamle XL-Bygs bygninger, den offentlig parkeringsplads på hjørnet af Fjordgade og Rosengade samt en mindre del af et offentligt vejareal - og afgrænses af Fjordgade og Mariager Havn mod nord, Fruensgaard Plads og Superbrugsen mod øst, og et boligområde mod syd og vest.

Ifølge den godkendte lokalplan skal den eksisterende bygning rives ned, og i stedet skal der opføres tre blokke af rækkehuse, i alt 16 boliger. En blok mod Fjordgade, en mod Havnegade og en mod Lindestien med et åbent fællesareal mellem blokkene. Der bevares en offentlige parkeringsplads på hjørnet af Rosengade og Fjordgade, men desuden etableres på hjørnet af Fjordgade og Havnegade en ny offentligt plads, der skal indgå i en visuel sammenhæng med Fruensgaards Plads og Mariager Havn.

Området med de tre delområder: Tæt-lav boligbebyggelse, udformet som randbebyggelse (A), offentlig parkeringsplads (B) og offentligt opholdsareal (C). Illustration: Mariagerfjord Kommune
Annonce

Ikke behov for detailhandel

Samtidig med, at den nye lokalplan sikrer arealet til tæt-lav boligbebyggelse, fjernes de hidtidige muligheder for etablering af detailhandel, for eksempel en dagligvarebutik, på området. Men med udgangspunkt i de senere års vigende udvikling i detailhandlen har forvaltningen, støttet af Handelsstandsforeningen, vurderet, at der ikke fremover vil være behov for etablering af yderligere detailhandel i Mariager.

Handelsstandsforeningen har dog samtidig fremhævet, at det er vigtigt at fastholde den bymæssige karakter på stedet og dermed skabe det "rigtige" indtryk af Mariager, når man ankommer fra vandsiden. Det fremgår da også af lokalplanen, at bygningerne skal tilnærme sig den typiske bebyggelse i Mariager midtby.

Sådan kommer området til at tage sig ud set fra havnen med det nye offentlige område i forgrunden. Illustration fra lokalplanforslaget.
Annonce

Måske nyt lokalplan-forslag

I forbindelse med den offentlige høring har ejerne af to ejendomme ud til Fruensgaard Plads søgt om også at få deres ejendomme inddraget i lokalplanen. Formålet var også her at få ændret på bestemmelserne for anvendelsen af ejendommene. I dag må stueetagerne i de to ejendomme kun anvendes til butikker eller restauranter, mens bolig og liberalt erhverv er henvist til de øvrige etager. Ejerne ønsker, at ejendommene frit kan benyttes til bolig eller kombineret bolig og erhverv. Byrådet afviste at inddrage ejendommene i den aktuelle lokalplan, da det vil kræve en ny offentlig høring, men byrådet åbnede for, at der kan laves et andet lokalplan-forslag, der omfatter de pågældende ejendomme.

Hvornår de 16 rækkehuse står klar, har Vorupgruppen A/S endnu ikke et bud på, da selskabet har afventet byrådets godkendelse af lokalplanen, inden der bliver arbejdet videre med detail-planlægningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Purhus Kro tager to hæderspriser hjem

Annonce