Annonce
Mariager Avis

To mænd har fået al magten: De bestemmer om Mariagerfjord skal lukkes ned lokalt

Fremover er det borgmester Mogens Jespersen (th.) og viceborgmester Leif Skaarup, der har kompetencen til at iværksætte lokale nedlukninger i Mariagerfjord Kommune, når antal covid-19 smittede bliver for højt. PR-foto
Byrådet har besluttet, at det fremover er borgmester Mogens Jespersen og viceborgmester Leif Skaarup, der skal træffe beslutning om en lokal nedlukning, hvis covid-19 smittetallet bliver for højt.

Mariagerfjord: Formelt er det landets byråd, der har ansvar for, at der iværksættes lokale nedlukninger som følge af høje covid-19 smittetal blandt kommunens borgere.

I Mariagerfjord Kommune har byrådet imidlertid nu besluttet at indskrænke kredsen af de, der skal træffe beslutningen, til kun at omfatte borgmester Mogens Jespersen og viceborgmester Leif Skaarup. Det sker under hensyntagen til, at der er tale om automatiske nedlukninger samt til de praktiske hensyn til effektueringen heraf i det korte tidsrum, der er til rådighed.

Byrådets politikere har haft dette kompetencespørgsmål på dagsordenen i forlængelse af ’Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark’, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget. Her er der udstedt en række bekendtgørelser, som pålægger kommunerne at foretage lokale nedlukninger i henhold til de kriterier, som er fastsat i aftalen.

Annonce

Der er udstedt i alt tre bekendtgørelser, som hver især bemyndiger og forpligtiger kommunerne til at lukke forskellige dele af kommunerne ned på baggrund af en række objektive kriterier. Nedlukningen sker ved, at den enkelte kommune skal udstede en række påbud til de berørte herunder både private samt offentlige institutioner.

Der kan ske lokale nedlukninger på størstedelen af følgende områder:

Kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Skole- og dagtilbud samt det øvrige uddannelsesområde.

Lukning af institutioner, lokaler og faciliteter med videre, der anvendes af offentlige og private udbydere af danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

For alle tre områder gælder, at nedlukningen skal være iværksat og træde i kraft fra den første hverdag efter, at bekendtgørelsernes betingelser er opfyldt.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager stopper med øjeblikkelig virkning

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Mariager Avis

Forlænget tilmeldingsfrist til Mariagerfjord Kulturskole

Annonce