Annonce
Mariager Avis

Brandmænd laver meget andet end at slukke ildebrande

Gorm Hjorslev Juul er stationsleder på Mariager Brandstation. Foto: Annelene Petersen
Gorm Hjorslev Juul står i spidsen for Mariagers semi-nye brandstation
Annonce

MARIAGER: I dag vil en almindelig brandmand få mange andre opgaver end at tæmme ilden. når den har fat de forkerte steder, fortæller Gorm Hjorslev Juul, der er stationsleder på den to år gamle brandstation på havnen i Mariager.

- Omkring en tredjedel af vores arbejdstid bliver brugt på andre ting som for eksempel at hjælpe til, hvis en medarbejder på en virksomhed er kommet i klemme i en maskine, at hjælpe til ved færdselsuheld eller assistere ambulancereddere, når de mangler et par ekstra hænder,. Ligesom vi også er gearet til at håndtere terror-angreb, hvis det skulle blive aktuelt, fortæller han.

En relativt ny situation. For 20 år siden handlede jobbet som brandmand primært om at slukke brande.

Annonce

Arbejder sammen

Gorm Hjorslev Juul arbejder sammen med 12 andre deltidsbrandmænd på brandstationen i Mariager. Og "arbejder sammen med" er hans egen formulering. Rettelig er han stationsleder, men i brandfolkenes virkelighed oplever han ikke, at han leder ret meget.

- Vi arbejder sammen - brandstationen og arbejdet er vores fælles projekt. For eksempel er det mest mig, der gør vores støvler rene, når vi har været på udrykning.

Gorm Hjorslev Juul overtog officielt  tjansen som stationsleder kort efter, at den nye brandstation blev indviet i 2019 - efter at have været deltidsbrandmand i 11 år.


Nogle mennesker går til fodbold, vi går til brandmand - og har sikkert den samme snak i omklædningsrummet.

Gorm Hvorslev Juul


- I sin tid meldte jeg mig som brandmand, både fordi det lød spændende, og fordi jeg gerne ville gøre en forskel. Men jeg har faktisk aldrig haft ambitioner om at skulle stå i spidsen for brandstationen, siger han

Måske nok stationsleder af navn, men opgaven med at gøre støvlerne rene efter en udrykning hører også til chefens opgaver. Foto: Annelene Petersen

I dag leder han en arbejdsplads, som han ikke mener kan blive meget bedre.

- Jeg oplever, at vi har det særligt godt hos os. Vi er meget forskellige mennesker med meget forskellige baggrunde og en kæmpe aldersspredning - fra 27 til 75 år - men helt grundlæggende har vi en stor respekt for hinanden.  Derfor vil vi også helst se folk grundigt an, inden vi ansætter nye mennesker.

Annonce

Sociale brandmænd

Det sociale element er da også en vigtig sidegevinst ved at være brandmand.

- Nogle mennesker går til fodbold, vi går til brandmand - og har sikkert den samme snak i omklædningsrummet. Og vi er ikke kun sammen, når sirenerne hyler. For os er vores nytårsappel, vores sommerarrangementer og vores jubilæer vigtigt begivenheder. Blandt andet.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Vigtigt for en gruppe af brandfolk, som den, der befolker brandstationen i Mariager, er også, at man skal kunne tage vare om hinanden.

- Vi kommer af og til ud for rigtigt ubehagelige oplevelser, og så skal vi sikre, at vi hver især også kan få bearbejdet det, vi har været ude for. Vi skal kende hinanden godt nok til at vide, hav vi kommer hjem til: Om vi kommer hjem til et tomt hus eller en tom lejlighed, eller om vi for eksempel har en ægtefælle, der kan hjælpe os med at fordøje trælse ting.

Blandt andet derfor, er Gorm Hjorslev Juul godt tilfreds med, at Mariager Brandvæsen i dag hører under Falck.

- Det betyder, at vi har et stort beredskab at trække på, hvis tingene spidser til. Det gør det lettere at passe godt på hinanden.

Annonce

Følelser er ok

Og så er der en stor forskel på at være brandmand i dag og for 20 år siden.

- I dag er det helt ok at have følelser. Man skal ikke længere bare kunne klare alt alene.

Kun én af brandfolkene i Mariager er kvinde.

Lige nu har Mariager Brandvæsen de brandfolk, der er brug for.

Med 13 deltidsbrandmænd på stationen i Mariager kan stationsleder Gorm Hjorslev Juul glæde sig over en fuld bemanding. Foto: Annelene Petersen

- Faktisk kan du sige, vi er en i overskud. Vi rykker ud i grupper på fire brandfolk, og vi er tre grupper og 13 mennesker, siger han.

At alle folk er deltids-brandmænd betyder naturligt nok, at Mariager-folkene også har civile job at passe.

- Vi bliver lønnet, men ikke nok til at vi kan leve af det. Så en tjans som brandmand i Mariager kræver også, at du er på en arbejdsplads, der kan leve med, at du ind i mellem pludselig smider, hvad du har i hænderne.

- Tid betyder alt, når du rykker ud til en ildeband. Her kan fem minutter gøre en enorm forskel.

Annonce

Svært at skaffe brandmænd

Gorm Hjorslev Juul er selv pedel på Frydensberg Efterskole, ligesom alle Mariagers øvrige brandmænd har civile, forstående arbejdspladser.

- Men det bliver stadig sværere at finde brandfolk, der kan få job, familie og brandmands-tjansen til at gå op. En del af de udrykninger, vi har fra Mariager, handler om at hjælpe kollegaerne i Hobro, der netop nu ikke er fuldt bemandet i dagtimerne. Dog skal siges, at det også sker, at vi trækker på Hobro, når vi har brug for hjælp.

Gorm Hjorslev Juul har altid boet i Mariager og kunne hverken se sig selv eller sin familie andre steder. Foto: Annelene Petersen

Brandstationen i Mariager rykker ud 45-50 gange om året.

Stationslederen påpeger i samme åndedrag, at en arbejdsplads også har glæde af at have en brandmand ansat i virksomheden.

- Vi er naturligvis altid opdaterede på alle former for førstehjælp. Og som brandmand har du en ro i pressede situationer, der kan være en god hjælp - også når det ikke brænder.

Gorm Hjorslev Juul har boet i Mariager hele sit liv og kunne ikke forestille sig at være - eller lade sine børn vokse op - andre steder.

- Mariager har lige den rette størrelse,  og der er ikke noget vi mangler.

Gorm Hjorslev Juul er 52 år gammel og har fire børn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce