Annonce
Mariager Avis

Fjerner 2700 kubikmeter havnebund i Mariager lystbådehavn

I den kommende tid vil en pram påsat gravemaskine æde opgrave 2700 kubikmeter af bunden i Mariager lystbådehavn. Forundersøgelser har vist, at 2200 kubikmeter af den havnebund, der graves op ikke er forurenet. "Derfor vil det blive genbrugt i forbindelse med opretning af en stensætning hen langs stranden", fortæller Henrik Nygaard, formand for Mariager Sejlklub, der står for arbejdet. Foto: Annelene Petersen
Mariager lystbådehavn uddybes for at gøre plads til større sejlbåde.

Mariager: Når arbejdet med uddybning af Mariager lystbådehavn er tilendebragt, vil omkring 2700 kubikmeter havnebund være blevet gravet op for at give bedre plads under kølen på de både, der ligger fortøjet ved Mariager Sejlklubs broer.

Formand for Mariager Sejlklub, Henrik Nygaard, fortæller, at der er tre steder, der skal uddybes i havnen.

Det største arbejde sker ved B-broen, hvor den øjeblikkelige dybde er på blot en halv meter vand for enden mod nordøst. Her vil en pram med påmonteret gravemaskine de kommende måneder æde 2200 kubikmeter af havnebunden, så vanddybden øges til 2 meter langs hele B-broen.

Annonce

- Det vil gøre B-broen meget mere brugervenlig for både vores egne medlemmer og for gæstesejlere, da det øger det antal pladser, der kan benyttes af de større sejlbåde, der stikker ned til to meter, siger Henrik Nygaard.

Ved den næststørste uddybning fjernes 500 kubikmeter. Det foregår der, hvor den nye servicebro med miljøstation og mastekran skal etableres i tilknytning til A-broen.

Her skal den nuværende dybde på omkring 1,75 meter øges til 2,5 meter. Henrik Nygaard fortæller, at selv om en større båd typisk kun har brug for to meter vand for at kunne lægge til ved servicebroen, er den ekstra halve meter nødvendig for at sikre, at bådene også kan gå ind til miljøstationen og mastekranen, når der er lavvande.

Mindste uddybning skal sikre fremtiden

Den tredje uddybning skal gøre det lettere at benytte joller og kølbåde ved sejlklubbens jolleslæbested.

Denne del af det samlede uddybningsarbejde er det, der kræver mindste gravearbejde. Alligevel har Henrik Nygaard en forhåbning om, at det kan få en stor og positiv betydning for sejlklubbens fremtid, da det kan være medvirkende til at genstarte sejlklubbens ungdomsarbejde.


De 2200 kubikmeter der skal fjernes ved B-broen er helt rent. Derfor vil det blive genbrugt i forbindelse med opretning af en stensætning hen langs stranden.

Henrik Nygaard, formand for Mariager Sejlklub


- Da vi alligevel skulle have prammen med uddybningsgravemaskinen ind i havnen, var det oplagt at få gravet en halv meter af bunden ved slæbestedet. Det er en bagatel og næsten ingenting i forhold til de to andre uddybninger, men det er lige det, der skal til for, at kølen og roret på de små joller kan være i vandet ved jolleslæbestedet, fortæller Henrik Nygaard.

At han har en forhåbning om, at forbedringen for netop jollesejlads kan få en stor betydning for klubben, skyldes, at da coronaen kom, var Mariager Sejlklub i færd med at etablere et samarbejde med Mariager Skole og Mariager Efterskole, der skulle introducere de ældste elever til et spændende fritidsliv på vandet. Et samarbejde, som Henrik Nygaard ser frem til at kunne genoptage, når coronaen til sin tid slipper sit tag.

- Når det fysiske er på plads, kan vi i klubben få værdierne i vores fællesskab bredt endnu mere ud til de helt unge samt de unge familier, der gerne vil have nogle oplevelser og fornøjelser ved det at sejle. Får de det, håber vi, at de får lyst til at være med i sejlklubben og på den måde forme dens fremtid, siger Henrik Nygaard.

Annonce

Havnebund genbruges langs stranden

Under planlægningen af uddybningsarbejdet er der blevet foretaget en række boreprøver og analyser af havnebunden for at fastslå, om der er forurenet de steder, hvor der skal graves.

På baggrund af disse undersøgelser ligger det fast, at de 500 kubikmeter, der skal fjernes i forbindelse med anlæggelse af den nye servicebro, er forurenet i en grad, der betyder, at det skal køres væk til en godkendt affaldsplads.

- De 2200 kubikmeter, der skal fjernes ved B-broen, er helt rent. Derfor vil det blive genbrugt i forbindelse med opretning af en stensætning hen langs stranden. Bliver der noget i overskud, bliver det kørt til en almindelig genbrugsplads i Hadsund, hvor det kan bruges til opfyld, siger Henrik Nygaard.

Han tilføjer, at materialerne fra uddybningen ved B-broen dog må først bruges til renovering af stensætningen, når der er givet tilladelse fra Kystdirektoratet og fra Miljøstyrelsen.

- Det er i proces, men skulle det mod forventning gå os imod, skal alle 2200 kubikmeter køres til Hadsund, men det håber vi ikke, for det vil pynte på området at rette op på stensætningen, siger Henrik Nygaard.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Pia Adelsteen peger på nyt byrådsmedlem fra Radikale Venstre som medlem af økonomiudvalget

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager er stoppet med øjeblikkelig virkning

Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Annonce