Annonce
Mariager Avis

Formand: Uden museet ville mariagergenserne miste et tilhørsforhold til den by, de bor i

"Jeg vil da anbefale, at man melder sig ind i foreningen, for som medlem får man mulighed for at få et rigtigt et godt indblik i, hvad Mariager har været og er fra stenalder til nutid. Det har jeg selv haft meget glæde af", siger Bodil Amdi Mikkelsen, formand Mariager Museumsforening, der her har taget plads i en af de udstillede Mariager-stuer. Og jo, man må godt sidde i de møbler, der ikke er "spærret" med en snor. Foto: Frank Pedersen
I 2012 blev Mariager Museum en del af Nordjyllands Historiske Museum. Nu skilles de to museers veje atter, og det selvstændige museum i købstaden skal fremover drives af Mariager Museumsforening.

Mariager: I 50 år har Mariager Museum været et foreningsmuseum, hvor Mariager Museumsforening har hjulpet med praktiske gøremål for eksempel, når der har skullet laves noget om i udstillingen. Det er også medlemmer af foreningen, der gennem årene på frivillig basis er trådt til i forbindelse med det årlige sommer- og julemarked.

Sådan lyder formand Bodil Amdi Mikkelsens korte beskrivelse af Mariager Museumsforenings arbejde.

Siden 2012 har Mariager Museum hørt under Nordjyllands Historiske Museum. I den tid har medlemmer af foreningens bestyrelse desuden om sommeren haft vagter som fortællende kustoder, der har formidlet historier om de udstillede genstande til museets gæster.

Annonce

- Men det bliver der ændret på nu, siger Bodil Amdi Mikkelsen med henvisning til, at Mariager Museum fra 1. januar 2021 bliver et selvstændigt museum, der skal drives af Mariager Museumsforening med økonomisk støtte fra Mariagerfjord Kommune.

- Når vi overtager museet, vil der blive ansat en kustode til at være her det meste af tiden, men alle interesserede medlemmer af museumsforeningen får mulighed for at få kustodevagter i weekenderne, fortsætter hun.

Går til opgaven med åben pande

Bodil Amdi Mikkelsen er ikke i tvivl om, at det er en stor opgave, som Mariager Museumsforening nu påtager sig i forhold til at skulle drive Mariager Museum.

- Men vi går ind i det med åben pande, siger hun.

- Det er begrænset, hvad vi kan lave af nyt, da Købmandsgården - som museet ligger i - er en fredet bygning. Vi kan flytte rundt på montrene og den slags, men vi kan ikke flytte vægge, siger hun.

Den store opgave, Bodil Amdi Mikkelsen henviser til, drejer sig om museets formidling.

- Det er mit og bestyrelsens håb, at vores mange medlemmer vil komme med idéer til, hvad vi kan lave her i vores eget museum samt være behjælpelige med at føre disse forslag og idéer ud i livet, siger hun.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Mariager Museumsforening har i øjeblikket 330 medlemmer i det, Bodil Amdi Mikkelsen kalder ”alle aldre”. Hovedparten har bopæl i Mariager med nærmeste omegn, der er dog også medlemmer med relation til Mariager, som har adresse i Randers, Auning og nord for Mariager Fjord, og hun glæder sig over, at medlemstallet de senere år har været svagt stigende.

- Jeg vil da anbefale, at man melder sig ind i foreningen, for som medlem får man mulighed for at få et rigtigt et godt indblik i, hvad Mariager har været og er fra stenalder til nutid. Det har jeg selv haft meget glæde af, siger hun.

Annonce

Åben generalforsamling

I forhold til at skabe liv i Mariager siger Bodil Amdi Mikkelsen, at Mariager Museumsforening med overtagelse af museets drift får en større rolle end tidligere i forbindelse med formidling af Mariager Museums udstillinger og med afholdelse af offentlige møder med debatter med relation til museet.


Jeg kan godt lide, når de folk, der har haft tingene, fortæller om dem.

Bodil Amdi Mikkelsen, formand for Mariager Museumsforening


På grund af risikoen for coronasmitte overvejer foreningens bestyrelse i øjeblikket, hvordan der kan holdes en åben generalforsamling 23. november i Klostret.

- På generalforsamlingen vil vi fortælle vores medlemmer og andre interesserede om det, vi har gjort - og ikke har gjort - i forhold til det nye, vi nu skal i gang med i forhold til Mariager Museum, siger Bodil Amdi Mikkelsen.

Med museumsforeningens overtagelse af Mariager Museum overtager den samtidig over 50 paller med udstillingsgenstande med tilknytning til Mariager fra Nordjyllands historiske Museum. Genstande, som skal opbevares et sikkert aflåst sted med den rigtige temperatur og luftfugtighed.

- Vi har ikke et sådan sted, så det har vi bedt Mariagerfjord Kommune om at finde til os, og det er vi stadig i dialog om, siger Bodil Amdi Mikkelsen, der tilføjer, at det for hendes skyld ikke behøver at være i Mariager.

- Det kan ligge så mange andre steder i kommunen. Det vigtigste er, at det er et sted, der opfylder kravene - og at det er let at komme til, siger hun.

Annonce

Glad for selvstændighed

På sit møde 29. september vedtog et stort flertal i Udvalg for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune at sikre Mariager Museumsforening et årligt tilskud fra kommunen på 130.000 kroner, hvilket gør det muligt for foreningen at drive og udvikle museet.

Den beslutning er Bodil Amdi Mikkelsen meget glad for, idet hun har meget svært ved at forestille sig, at Mariager ikke skulle have sit eget museum.

- Vi har haft vores eget museum i så mange år, og det skal vi bare blive ved med. Museet fortæller Mariagers historie og historien om de omkringliggende byer, der hørte ind under den gamle Mariager Kommune, siger hun og fortsætter:

- Uden museet ville mariagergenserne miste et tilhørsforhold til den by, de bor i. Det er her, de - og andre - kan komme og få kendskab til Mariagers historie

At museet nu er reddet, er ifølge Bodil Amdi Mikkelsen ikke ensbetydende med, at det bare skal køre videre på samme måde som i de år, det var en del af Nordjyllands Historiske Museum.

- Vi har haft et udmærket samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum i de år, der er gået, men vi vil nok nogle andre ting end dem, siger Bodil Amdi Mikkelsen diplomatisk og fortsætter:

- Derfor er vi glade for at være blevet selvstændige igen, for Mariager Museum skal videreudvikles, så det fortsat kan være en aktiv del af kulturlivet i Mariagerfjord Kommune.

- Vi vil fremadrettet være noget mere for borgerne i byen og oplandet, derfor har vi i bestyrelsen et stort ønske om, at flere af vores medlemmerne vil dele den opgave med os. At det, at vi nu bliver selvstændige, vil resultere i et større aktivitetsniveau, siger Bodil Amdi Mikkelsen.

Annonce

Nonner og folkedansere

Mariager Museum er et bredt funderet museum for alle, de lokale såvel som turisterne. Et museum, der formidler områdets historie fra stenalderen over bronzealderen og klostertiden til købstad og nutiden.

Stillet overfor opgaven at udpege ét sted som sit favoritsted i Mariager Museum kommer Bodil Amdi Mikkelsen efter en tænkepause til kort.

- Det kan jeg ikke… Museet er ikke for stort, men det siger og fortæller så mange ting, når man kommer ind i det og går rundt i de forskellige stuer, der er indrette med ting, folk har doneret, siger hun.

Det nærmeste, hun kommer på en ”favorit” i forhold til museet, er at lytte, når andre beretter om museets genstande.

- Jeg kan godt lide, når de folk, der har haft tingene, fortæller om dem. Og det uanset om det er barbersalonen eller en stue, hvor den eller den har boet. De relationer, som fortælleren har til det udstillede, synes jeg er spændende at høre om, siger hun.

Bodil Amdi Mikkelsen fortæller, at museet før det kom under Nordjyllands Historiske Museum, havde tradition for at lave særudstillinger med fokus på diverse tider og epoker i byen. Udstillinger, der er blevet vist både på museet og andre steder i byen som eksempelvis på Mariager Bibliotek.

Den tradition ser Bodil Amdi Mikkelsen gerne blive genoptaget, og hun er allerede klar med forslag til to emner til særudstillinger.

- Jeg kunne godt tænke mig en udstilling om nonner. Vi har jo en pragtfuld kirke i Mariager Kirke, som tidligere har været en enormt stor kirke, hvor der har været både munke og nonner, siger hun og fortsætter:

- Det kunne også være spænde med en udstilling om folkedansere. Folkedans har været meget udbredt i Mariager. Mariager Kommune havde i tidernes morgen en norsk venskabskommune, Klepp, hvorfra der kom folkedansere hertil for at danse med folkedansere i Mariager. Den historie kunne jeg godt tænke mig blev fortalt i en særudstilling.

Annonce

Betænkelig ved at blive formand

Bodil Amdi Mikkelsen er født og opvokset i den gamle mølle i Svenstrup lidt udenfor Mariager, og hun har altid har følt, at Mariager er hendes by. Derfor faldt det hende naturligt at blive medlem af Mariager Museumsforening, ligesom hun også er medlem af Lokalarkivet Mariager, Havnens Venner og Turistforeningen.

- Det er jo det, der binder et samfund sammen, og for mig er det en naturlig del af det at bo i et mindre samfund, som Mariager jo er, siger hun.

Bodil Amdi Mikkelsen fortæller, at hun blev formand for Mariager Museumsforening på opfordring fra den tidligere formand, Vagn Andreasen.

- Jeg havde været med i bestyrelsen i tre år, da Vagn sagde, at han havde tænkt sig at foreslå resten af bestyrelsen, at det var mig, der skulle tage teten efter ham.

- Det var jeg lidt betænkelig ved, for jeg kunne jo ikke leve op til hans standarder og måde at være formand, men da resten af bestyrelsen sagde ja til Vagns forslag, sagde jeg ja tak, fortæller Bodil Amdi Mikkelsen, der nu har været formand for Mariager Museumsforening i fire år

Bodil Amdi Mikkelsen fortæller, at de standarder, hun tilskriver Vagn Andreasen er, at han var den type formand, der brugte al sin tid på museet.

- Han var en virkelig gammeldags formand, hvor jeg mere er en formand, der leder og fordeler arbejdet sammen med min bestyrelse, når vi er blevet enige om, hvad der skal gøres og hvordan. For selv om jeg er formand, er det jo ikke mig, der skal bestemme det hele, siger hun og fortsætter:

- Men nu har jeg fundet mig godt til rette i rollen som formand og fortsætter gerne som sådan, så længe generalforsamlingen altså ønsker det.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Stine Bosse er valgt til formand for bestyrelsen bag Festival of Europe: Mariager passer perfekt til et europæisk folkemøde

Annonce