Annonce
Mariager Avis

Forstander på Mariager Efterskole, Morten Wøhler Iversen: Efterskole er en holdsport

Morten Wøhler Iversen blev ansat som lærer på Mariager Efterskole for 11 år siden. Da han for 15 måneder siden blev forstander for efterskolen, betingede han sig, at han kunne blive ved med at undervise eleverne. "Ellers bliver jeg bare ham forstanderen, som eleverne er bange for at komme ind til, og det har jeg ikke lyst til. Det skal ikke være sådan, at eleverne kun ser mig, når der skal skældes ud", siger han. Foto: Frank Pedersen
Mariager Efterskole er udsprunget af pinsekirken og har stadig et stort og tydeligt fokus på kristendom i skolens hverdagsliv. - Men det er ikke et krav, at man skal tro som os, for at være elev på vores skole. Vi prøver ikke at pådutte nogen noget, siger forstander Morten Wøhler Iversen.
Annonce

Mariager: I udkanten af Mariager by ligger Mariager Efterskole. For 15 måneder siden fik efterskolen ny forstander i Morten Wøhler Iversen, der i 11 år har været ansat på skolen som lærer.

Morten Wøhler Iversen beskriver Mariager Efterskole som en klassisk efterskole med 9. og 10. klasser dertil hørende afgangsprøver, hvor eleverne undervises i alment dannende fag. Derudover er det muligt at være elev på Akademiet, der er alternativ 10./11. klasse.

Helt klassisk er Mariager Efterskole dog ikke, for på et punkt skiller skolen sig ud fra størstedelen af landets øvrige efterskoler. Skolen blev nemlig i 1981 startet og opført af pinsekirkerne. Mariager Efterskole har derfor helt fra begyndelsen bygget på et frikirkeligt kristent grundlag.

Morten Wøhler Iversen fortæller, at langt de fleste af de elever, der går på efterskolen har en frikirkelig eller folkekirkelig baggrund, hvilket betyder at de - og deres forældre - uden videre kan se sig selv i skolens værdigrundlag.

- Men vi har også elever uden den baggrund. Det er elever, der har valgt vores efterskole på grund af det miljø, vi har her på stedet. Og fordi deres forældre synes godt om vores værdisæt, siger Morten Wøhler Iversen og fortsætter:

- Selv om man ikke er troende, kan mange jo godt læne sig op ad de kristne værdier og se, at der er noget godt i kærlighed, barmhjertighed og næstekærlighed. Derfor tænker de, at det ikke skader at sende deres børn til Mariager Efterskole, selv om vi har en tydelig kristen profil.

En profil, som Morten Wøhler Iversen fortæller blandt andet kommer til udtryk ved, at der som en del af hverdagslivet på Mariager Efterskole holdes ungdomsgudstjenester. Desuden har en stor del af skolens personale og elever deres vante gang i folkekirken eller Mariagerfjord Frikirke, der er næsten-nabo til efterskolen.

- Det er vi meget tydelige omkring ved optagelsessamtalerne, for det er vigtigt at vide, når man træder ind på skolen som elev - ellers vil det blive et rigtig langt år, siger Morten Wøhler Iversen.

Han tilføjer, at ud af de knap 160 elever på Mariager Efterskole er der nogle, der har en tydelig tro, eller som er ved at opdage deres tro, mens andre igen nøjes med at være observerende på det felt.

- Og det er helt i orden, det må man gerne. Der er intet krav om, at man skal tro som os for at være elev på Mariager Efterskole. Men man vil som elev opleve troen, og det skal man kunne respektere. Respekten går begge veje, siger Morten Wøhler Iversen.

Han fortæller, at han har haft elever, der er kommet til ham og sagt, at de ikke ønsker at tro.

- Til dem har jeg sagt: Det har jeg fuld respekt for, for her er der ingen, der prøver at pådutte nogen noget.

Annonce

En del af lokalsamfund

Morten Wøhler Iversen fortæller, at Mariager Efterskole i de almindelige 9. og 10. klasser benytter sig af niveaudeling. Dels for at udfordre de dygtigste elever, dels for at fange de 15-20 procent af eleverne, der er fagligt udfordrede i forskellige fag.

- Så vi er en skole, der favner alle, pointerer han.

Han tilføjer, at da der er færre almene fag på skemaet i 10. klasse, skal eleverne vælge sig ind på et af tre spor:

Move, hvor der er fokus på idræt og præsentation af sportsgrene som eksempelvis bowling, gokart eller ishockey.

Explore, hvor der er fokus på kristendom og på at dykke ned i troen.

Create, hvor eleverne arbejder med bæredygtighed, inovation og kreativitet.

- Selv om det er forskellige spor, eleverne skal vælge imellem, er det den fælles tanke, at det er temaer, der skal sætte sig spor ud i livet på en sådan måde, at eleverne med de talenter, de lærer og får her, skal være med til at sætte aftryk i den verden, vi er en del af, forklarer Morten Wøhler Iversen.

Han fortæller, at det betyder, at 10. klasses eleverne i deres arbejde med projekter i det valgte spor bliver en del af lokalområdet som eksempelvis børnehaver, plejecentre eller flygtningecentre.

- Projekterne understøtter således, at vi mennesker er sat i verden for at være noget for at være noget for verden og dem, der er omkring os. Det er det 10. klasserne får med fra vores efterskole udover deres eksamen, siger Morten Wøhler Iversen.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Annonce

Akademi med fordybelse

Morten Wøhler Iversen var som lærer for tre år siden med til at etablere Akademiet på Mariager Efterskole.

Han fortæller, at Akademiet er en alternative 10./11. klasse, der kan tages efter den almindelige 9. eller 10. klasse, og som i sin form læner sig op ad højskoleidéen, da det er et prøvefrit år uden almindelige eksaminer.

- Her kan man i et år fordybe sig i dels sin personlige udvikling og dels sin karakterudvikling ved at dykke ned i troen. På Akademiet har eleverne teologiundervisning, hvor der fokuseres på, hvad Biblen er og på kristendommens historie, siger Morten Wøhler Iversen og fortsætter:

- En anden del af undervisningen på Akademiet drejer sig om talentudvikling. Her er der fem forskellige retninger, hvor eleverne kan vælge at arbejde praktisk indenfor kommunikation, iværksætteri, lederskab, musik eller fodbold.

Siden etableringen af Akademiet er Mariager Efterskoles elevtal steget fra 130 til nu at have stabiliseret sig på omkring 160 elever.

- Og det er et fornuftigt niveau. Både i forhold til det antal sengepladser, vi har til rådighed, og i forhold til, at vi ikke skal blive for store, siger Morten Wøhler Iversen.

På Mariager Efterskole opereres der med tre fællesskabsniveauer. Det helt nære blandt dem, man bor på værelse med. De lidt større familiegrupper, der består af ti elever samt en eller to tilknyttet lærere, samt de store fællesskaber i klasserne.

- Så som efterskole kan man godt blive så stor, at det går ud over disse fællesskaberne, og 160 elever er faktisk mange nye, man skal lære at kende, når man starter på en efterskole, siger Morten Wøhler Iversen.


Kaldstanken stadig lever på en efterskole, det med et lærerkald, der går videre end arbejdstider og den slags.

Morten Wøhler Iversen, forstander Mariager Efterskole


Annonce

Kendskab fjerner fordomme

Mariager Efterskoles og dens elevers synlighed i lokalsamfundet er ifølge Morten Wøhler Iversen vokset gennem de seneste 20 år.

- Selv om vi ligger i udkanten af selve Mariager, vil vi gerne være en del af byen. Vi vil gerne være synlige og en attraktiv del af Mariager, siger han.

Han fortæller, at skolens elever derfor plejer at hjælpe til samt stå for aktiviteter ved eksempelvis den årlige havnefest og børnefesten, ligesom han på skolens vegne er medlem af handelsstandsforeningen.

- En efterskole kan godt blive en lukket boble, hvor man kun er sammen med hinanden, men det er vigtig, at eleverne oplever, at når man kommer til en ny by og bor der et år, er det vigtigt, at man er med til at løfte opgaver i byen, siger Morten Wøhler Iversen.

- Desuden er det en del af dannelsen at se og være en del af det samfund, vi bor i. En del af vores mission som efterskole er, at vi vil være med til at skabe unge mennesker, der er klar til at være aktive borgere i samfundet. Heldigvis kan vi mærke på vores elever, at det er de er vant til hjemmefra, så det er naturligt for dem at melde sig til alle mulige ting, mens de er her, fortsætter han.

Morten Wøhler Iversen fortæller, at det ikke kun er et ønske om en ensrettet interaktion mellem Mariager Efterskole og Mariager by. Han ser lige så gerne, at byen bruger efterskolen og dens faciliteter, uden at skolen bliver til en konkurrent til det, der allerede findes i byen.

- Vi har eksempelvis en fodboldhal med bander, hvor der kan spilles indendørs fodbold. Den stiller vi gerne til rådighed for eksempelvis MIK. I det hele taget har vi stor lyst til at være med i de idéer, hvor vi kan se, at der er mulighed for at skabe synergier mellem os og Mariager, siger han.

- Jeg tror nemlig på, at kendskab er med til at fjerne fordomme, siger han.

I forlængelse af dette fortæller Morten Wøhler Iversen, at efterskolen opfordrer sine medarbejdere til at være en del af foreningslivet i Mariager.

- Og så håber jeg, at skolen vil kunne bruges i forbindelse med det europæiske folkemøde i 2022. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med overnatninger, for på det tidspunkt, hvor folkemødet, holdes er her ingen elever, siger Morten Wøhler Iversen.

Annonce

Indfanget af efterskolelivet

Det er 12 år siden, Morten Wøhler Iversen tog lærereksamen på et almindeligt seminarium i Aalborg, hvorefter han fik job på en almindelig folkeskole i Aalborg. Men allerede efter det første år kunne han mærke, at der skulle ske noget andet.

- Der var en masse børn, som jeg skulle undervise til klokken 15, og så sluttede det bare, for så gik alle hjem. Men jeg havde et ønske om at arbejde hele vejen rundt om det enkelte menneske. Ikke kun med det faglige, men også med de personlige og sociale kompetencer, fortæller Morten Wøhler Iversen.

Som ung havde han selv været på en alternativ og prøvefri efterskole i 10. klasse i Kolding, så han kendte til efterskoleverdenen, og selv om han ikke havde været elev på Mariager Efterskole, havde han alligevel et vist kendskab til skolen, for det havde hans søster, så da han så der var en ledig stilling i Mariager, søgte han den.

- Da jeg blev ansat, tænkte jeg: Nu prøver jeg det af et års tid, og så må vi se, hvad der så skal ske, fortæller Morten Wøhler Iversen.

Det ene år er foreløbig blevet til 11, og han har ingen planer om at skulle andre steder hen.

- Selv om det til at starte med ikke var, som jeg havde tænkt mig, er jeg blevet indfanget af efterskolelivet. Det med, at man vandrer ind i hinandens liv. Eleverne ser mig både før og efter arbejdstid, og at jeg ser dem, gør, at vi bliver et hold - jeg plejer kalde efterskole for en holdsport, siger Morten Wøhler Iversen.

- Jeg synes, det er fedt, at jeg sammen med de øvrige lærere kan være med til at rykke nogle mennesker. Vi er en skole og ja dansk er vigtigt, matematik og de øvrige fag er vigtige. Men dannelse, det at kommer hele vejen rundt og bliver hele mennesker i processen, dér kan efterskole bare noget, der er helt fantastisk, fortsætter han med begejstring i stemmen og øjnene.

Morten Wøhler Iversen vedgår, at det af og til er rart at kunne tage hjem fra arbejde og efterskolen - men kun for en kort bemærkning.

- Jeg bliver ret hurtigt rastløs - det kan min kone skrive under på - når jeg ikke er på skolen. Jeg tror, det hænger sammen med, at det er en bestemt type lærere, der bliver efterskolelærere, ligesom det er en bestemt type unge, der tager på efterskole, selv om ”efterskole” er meget bredt og kan ramme de fleste, siger han.

- Man har lyst til mere. Kaldstanken stadig lever på en efterskole, det med et lærerkald, der går videre end arbejdstider og den slags. Når man eksempelvis bliver ringet op, fordi en elevs mor har fået konstateret kræft eller anden sygdom, så er det, man skal tænke på, at man altså er på arbejde hele tiden. Til gengæld får man en særlig indgang i menneskers liv, fortsætter Morten Wøhler Iversen og tilføjer, at han stadig har kontakt til elever, han har haft for flere år siden.

- Jeg elsker mit arbejde, og selv om jeg kan komme træt hjem, har jeg aldrig fortrudt, at jeg blev efterskolelærer, for det er verdens bedste job. Jeg kan ikke se mig selv være et bedre sted end på en efterskole, siger Morten Wøhler Iversen.

Annonce

Teenagere er sjove

Da Morten Wøhler Iversen sagde ja til at blive forstander for Mariager Efterskole, betingede han sig, at han kunne blive ved med at undervise.

- For en forstander er det at sidde på kontoret vigtigt og godt. Ligesom det er klart, at mit fokus er på personaleledelse samt udvikling og visioner. Men jeg skal stadig have en elevkontakt, siger han og tilføjer, at ved den årlige musical er det stadig ham, der sidder for bordenden.

- Musicalen er en uge, hvor det virkelig er muligt at være sammen med eleverne. Jeg tager også stadig med på rejser i løbet af efterskoleåret. Ellers bliver jeg bare ham forstanderen, som eleverne er bange for at komme ind til, og det har jeg ikke lyst til. Det skal ikke være sådan, at eleverne kun ser mig, når der skal skældes ud, fortsætter Morten Wøhler Iversen.

Han pointerer, at som forstander på en efterskole er det en nødvendighed, at man har lyst til at arbejde med teenagere.

- Selv om det er en ledelsesstilling, er man nødt til at kende eleverne - og jeg kan altså bare ikke lade være. Teenagere er simpelthen så sjove, de er utilregnelige, skøre og kreative. Det synes jeg er fedt, siger Morten Wøhler Iversen.

Han fortæller, at det nogle gange sker, at når nogle elever har lavet ballade, og han har skældt dem ud, har han ikke kunnet lade være med at fortælle om episoden på lærerværelset bagefter.

- Og så har vi grinet af det. For selvfølgelig lavede eleverne noget, de ikke skulle, men på den anden side var det altså også bare rigtig sjovt, siger Morten Wøhler Iversen og smiler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce