Annonce
Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

En fastholdelse af fredning af Dania Kridtgrav vil ifølge formand for udvalget for teknik og miljø, Jørgen Hammer Sørensen, udløse en regning til Mariagerfjord Kommune på flere hundrede tusind kroner, og det selv om kommunen er imod fredningen. En regning, der vil medføre besparelser andre steder. "Derfor er vi rigtig trætte af, at vi med sådan en fredning ikke kan få lov til selv at bestemme, hvad vi skal bruge vores penge til," siger han. Arkivfoto
Udvalgsformand for teknik og miljø, Jørgen Hammer Sørensen, er uforstående overfor, at Danmarks Naturfredningsforening vil gennemføre en fredning af Dania Kridtgrav for at sikre naturen i området. En fredning, han mener både er unødvendig og kan betyde besparelser andre steder indenfor teknik- og miljøområdet i kommunen.

Mariager: Da Danmarks Naturfredningsforening indledte fredningssagen af Dania Kridtgrav, afviste et meget stort flertal blandt byrådets medlemmer i Mariagerfjord Kommune at bakke op om fredningsønsket. Og da fredningen blev en realitet i 2018, var kommunen blandt de, der klagede over beslutningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Blandt kommunens klagepunkter var: At det er et indgreb i den private ejendomsret, da fredningen sker mod lodsejerens vilje. At Dania Kridtgrav i forvejen er godt beskyttet og plejet af lodsejer. At det er en unødig dyr løsning for Mariagerfjord Kommune, som ved en fredning skal stå for drift og pleje af området samt betale en del af erstatningsbeløbet til lodsejer.

16. juni kommer klagenævnet på besigtigelse i Dania Kridtgrav samt holder et offentligt møde, inden det træffer beslutning om, hvorvidt kridtgraven skal forblive fredet.

Annonce

Selv om der i mellemtiden er gået et par år, så har Mariagerfjord Kommunes byråd ikke ændret holdning.

- Vi er stadig imod, at Dania Kridtgrav skal fredes, siger Jørgen Hammer Sørensen, der er formand for udvalget for teknik og miljø.

- Og det er vi af nøjagtig de samme grunde, som da vi som kommune indgav vores klage, fortsætter han.

Fredning kan føre til besparelser

Fordi Mariagerfjord Kommune er modstander af en fredning, er der ifølge Jørgen Hammer Sørensen endnu ikke lavet beregninger for, hvad det vil koste, hvis kommunen skal stå for plejen af Dania Kridtgrav.

I 2018 blev Dania Kridtgrav fredet efter ønske fra Danmarks Naturfredningsforening. En fredning som Mariagerfjord Kommune klagede over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som snart kommer med en endelig afgørelse for områdets status. Foto: Frank Pedersen

- Da vi har vedtaget, at vi er imod fredningen, har vi ikke gået og puslet med, hvad det vil koste, hvis beslutningen går os imod, ligesom vi ikke har afsat noget i budgettet til vedligehold eller etablering af stier og den slags. Så det er penge, vi skal ud at finde, siger Jørgen Hammer Sørensen.


I værste fald skal pengene gå fra områder, hvor ingen ønsker, det skal gå fra. Men vi skal jo finde pengene. For det er vi forpligtiget til.

Jørgen Hammer Sørensen, formand for Udvalget for Teknik og Miljø


Selv om der ikke er lavet konkrete beregninger på omkostningerne, vil Jørgen Hammer Sørensen dog gerne give et bud på, hvad han tror en fredning af Dania Kridtgrav vil medføre.

- Vi er nok oppe i, at den årlige vedligeholdelse vil være på 100.000 eller 200.000 kroner. Dertil kommer anlæg til yderligere nogle hundrede tusinde kroner, siger han.

Derudover skal Mariagerfjord Kommune ifølge reglerne betale en procentdel af den erstatning, som lodsejeren bliver tilkendt i forbindelse med en fredning.

Ifølge Jørgen Hammer Sørensen skal kommunens udgifter i forbindelse med fredningen enten findes i det samlede budget eller på området for teknik og miljø. Bliver det den sidste model, kan han som formand for udvalget ikke pege på, hvordan det skal lade sig gøre, hvis der ikke samtidig drosles med på vedligeholdelse andre steder.

- Og det bliver på steder, hvor vi i ofte får klager over, at vi ikke gør det godt nok. I værste fald skal pengene gå fra områder, hvor ingen ønsker, det skal gå fra. Men vi skal jo finde pengene. For det er vi forpligtiget til, siger Jørgen Hammer Sørensen.

- Derfor er vi rigtig trætte af, at vi med sådan en fredning ikke kan få lov til selv at bestemme, hvad vi skal bruge vores penge til, fortsætter han.

Annonce

Uforståeligt med en fredning nu

Jørgen Hammer Sørensen har svært ved at få øje på bare én fordel ved en fredning af Dania Kridtgrav på nuværende tidspunkt.

- De mennesker, der ejer kridtgraven, behandler den helt fantastisk og på samme måde som det, man vil sikre med en fredning. Derfor er det mig uforståeligt, at man vil lave fredningen nu i stedet for at vente, til de nuværende ejere vil noget andet med området eller sælger, siger han.

- Desuden er det mit indtryk, at ejerne ikke har noget imod, at offentligheden får adgang til at gå en tur i området, men at de vil være kede af, at der bliver lavet stier, der direkte opfordrer til, at man går rundt i kridtgraven, for det er jo et privat område, fortsætter Jørgen Hammer Sørensen.

Annonce

Har ikke brug for et pålæg fra andre

Mariagerfjord Kommune har meldt sig ind i kampen om at blive kåret til Danmarks vildeste kommune. En ære der tilfalder den kommune, der gør mest for at sikre den vilde natur og biodiversitet. Jørgen Hammer Sørensen ser dog intet modsætningsforhold i at kæmpe for mere vild natur og samtidig være imod en fredning, der skal sikre naturen i Dania Kridtgrav.

- Selv om man officielt siger, at fredningen er en sikring af området, så ser vi det ikke, som at der skal laves noget om i forhold til det, ejerne gør nu, for det er en lige så god sikring af kridtgravens natur som en fredning. Og fra kommunens side skal vi nok gøre alt, vi kan for at sikre både natur og biodiversitet, uden at det kommer som et pålæg fra andre instanser, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Pia Adelsteen peger på nyt byrådsmedlem fra Radikale Venstre som medlem af økonomiudvalget

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager er stoppet med øjeblikkelig virkning

Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Annonce